Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHPs betydning for farlig avfallsbransjen 1. Farlige avfallsmengder. NFFAs andel 89 % Deklarert mengde/kg farlig avfall i 2008 kilde KLIF 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHPs betydning for farlig avfallsbransjen 1. Farlige avfallsmengder. NFFAs andel 89 % Deklarert mengde/kg farlig avfall i 2008 kilde KLIF 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHPs betydning for farlig avfallsbransjen 1

2 Farlige avfallsmengder. NFFAs andel 89 % Deklarert mengde/kg farlig avfall i 2008 kilde KLIF 2

3 Forts NFFAs andel av totalen Medlemsundersøkelse 2009. Antall deklarasjoner totalt 140 440 NFFAs andel 81 % 3

4 Avfallsprodusent, byggherre, tiltaks- haver Innsamler og transportør Mottak og mellomlagring Behandlingsanlegg, forbrenning, deponi, gjenvinning GJENNOM FELLES ”NHP-GREP” OG DIALOG i tverrfaglige team!

5 Visjon Nettverk av ledende aktører som skal bidra til at miljøvennlig håndtering av bygg- og anleggsavfall kan skje innenfor økonomisk forsvarlige og praktisk gjennomførbare rammer.

6 Farlig avfallsgruppen  Byggenæringens landsforbund (BNL) – Rannveig Ravnanger Landet  Glass- og fasadeforeningen (GF) – Sverre Tangen  Norsk forening for farlig avfall (NFFA) – Marit Lindstad  Rådgivende ingeniørers forening (RIF) – Eirik Wærner  Statens Vegvesen (SVV) – Jan Erik Lien  Byggemiljø (BM) – Ingunn Marton (observatør)  Klima- og forurensningsdirektoratet – Jon Fonnlid Larsen (observatør) Leder: NFFA 6

7 Foto Weee Recycling Seks prioriterte avfallsfraksjoner  Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.  Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet trevirke, vindusrammer, brygger, jernbanesviller, bruer, gjerdestolper  Fluorholdige gasser i isolasjon (paneler, kuldemøbler, garasjeporter, XPS-plater, sandwich- paneler, tunnelisolasjon m.v.  Klorerte parafiner (fugemasser, fugeskum, rør og tanker av glassfiberarmert polyester, gummilister, vinduslim m.v.  PCB (polyklorerte bifenyler i maling, murpuss, avrettingsmasser, fugemasser, kondensatorer, isolerglassruter  Bromerte flammehemmere (cellegummi, PE- skummatter, isolasjon, elektronikk, EPS og XPS- isolasjon

8 Betydningen for NFFA / oppnådde resultater  Med på å sette byggavfall på dagsorden - I alle berørte bransjer - Hos myndighetene - Internt i egen medlemsmasse  Med på å rette oppmerksomheten mot spesielt problematiske farlig avfallsstoffer fra bygg og anlegg  Bidrar til at alle aktører innfrir lovpålagte krav og ikke kommer i ”trøbbel”  Sikrer sporbarheten på farlig avfall gjennom bruk av deklarasjonssystemet  Er med på å sørge for at farlig avfall (skadelig for mennesker og miljø) blir identifisert og kommer til forsvarlig behandling – ikke på avveie 8

9 Betydningen og resultatene  Opprettelse av nye avfallsstoffnumre  Tilse at deklarasjonsskjemaet benevner de aktuelle farlig avfallstypene – ditto i NS  Informasjonsvirksomhet (i direktekontakt med problemeier), via flere ulike informasjonsfoldere, foredragsvirksomhet, kurs m.v. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) 9 Avgjørende for at avfallet får oppmerksomhet hos avfallsprodusent


Laste ned ppt "NHPs betydning for farlig avfallsbransjen 1. Farlige avfallsmengder. NFFAs andel 89 % Deklarert mengde/kg farlig avfall i 2008 kilde KLIF 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google