Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 1 Bromerte flammehemmere i avfall Heidis Holstad Frantzen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 1 Bromerte flammehemmere i avfall Heidis Holstad Frantzen."— Utskrift av presentasjonen:

1 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 1 Bromerte flammehemmere i avfall Heidis Holstad Frantzen

2 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 2 Hva er bromerte flammehemmere? Gruppe med over 70 ulike organiske forbindelser. Tilsettes for å gjøre produkter mindre brennbart. Lite nedbrytbart i naturen, oppkonsentreres i næringskjeden. C Br CH 3 Br OH HO CH 3 TBBPA - tetrabrombisfenol A HBCDD - heksabromcyclododekan

3 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 3 Alvorlige helse- og miljøeffekter Kronisk giftige Fruktbarhetsreduserende Fosterskadelige Stadig nye typer i bruk: Usikre helse- og miljøeffekter

4 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 4 Funn av bromerte flammehemmere Sediment, fisk og annet dyreliv i norske fjorder og sjøer. Sjøfugl og sjøfuglegg i Arktis, på Bjørnøya og i Nord-Norge. Småfugl i Norge. I blod og i morsmelk.

5 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 5 Handlingsplan for reduksjon av utslipp av bromerte flammehemmere Vedtatt i 2002. Nasjonalt mål: Utslipp av bromerte flammehemmere skal reduseres vesentlig innen 2010. Kunnskap Overvåking Informasjon Bruksregulering Avfallshåndtering Kontroll

6 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 6 Bruksreguleringer Forbud i produkt: 2004: penta- og okta-BDE 2006: PBB og PBDE (EE-produkter) 2008: deka-BDE Utreder forbud mot HBCDD Farlig avfall? Alle produkter som inneholder 0,25 prosent eller mer av penta-BDE okta-BDE deka-BDE TBBPA HBCDD skal behandles som farlig avfall ved kassering.

7 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 7 Bruk av bromerte flammehemmere Lite sikre data på bruk i produkter.

8 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 8 EE-produkter Plastdeler i: Kretskort Kabinetter til datamaskiner, kontormaskiner etc. Også brukt i brytere, motordeler, belysningsarmatur, små husholdningsapparater, enkelte kabler. Produkttype med størst bruk av bromerte flammehemmere.

9 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 9 Isolasjon EPS og XPS Cellegummi Polyetylenmatter og –skum

10 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 10 Transportmidler og møbler/tekstiler Biler, transportmidler: Tekstiler og stopping Plastdeler i interiør Elektriske og elektroniske deler Økende mengde plast i biler. Møbler/tekstiler: Gardiner, tepper, møbelstoff Tekstiler i transportmidler Skumplast i møbler, madrasser, bilseter Liten andel av totale mengde BFH.

11 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 11 Studie av avfallsstrømmen 2006 -1 Mer enn 500 tonn bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen. Ukjent disponering: 80-100 tonn. Tallene er svært usikre. EE-avfall: 90 % av avfall med bromerte flammehemmere. Fortsatt utfordring: småelektronikk. Det meste går til termisk destruksjon i utlandet.

12 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 12 Studie av avfallsstrømmen 2006 -2 Isolasjon: Ikke oversikt over mengder kassert isolasjon med bromerte flammehemmere. Kap. 15 om byggavfall -Krav til miljøkartlegging -Krav om obligatoriske avfallsplaner Utfordring: Økende mengder avfall fremover Gode behandlingsløsninger

13 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 13 Utslipp fra avfallshåndtering Ved innsamling, sortering og håndtering Ved fragmentering Ved termisk destruksjon Ved deponering Fra avløp Den største utslippskilden i Norge er fra produkter i bruk.

14 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 14 Analyse av isolasjon i 5 norske byer Prøver på isolasjon i fem norske byer i 2008. Analysert på blant annet bromerte flammehemmere. Foreløpige resultat viser høye konsentrasjoner av bla deka- BDE.

15 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 15 Strategi for farlig avfall 2008-2010 Småelektronikk: Plast med BFH Isolasjon fra bygg og anlegg: XPS/ EPS med BFH Cellegummi med BFH PE-skum med BFH

16 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 16 Tiltak i strategien for farlig avfall Småelektronikk: Informerer og kontrollere forhandlere Informere forbrukere Følge opp gratispassasjerer i EE-systemet Strengere produktregelverk Isolasjon: Informasjon om isolasjon til bygg- og anleggsbransjen Kartlegge mengde isolasjon med miljøgifter i stående bygg Utrede behandlingssituasjonen for farlig avfall

17 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 17 Farlig avfall med bromerte flammehemmere … vil være en utfordring mht avfallshåndtering i mange år fremover! Mer informasjon: www.sft.no www.miljostatus.no www.regelhjelp.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 1 Bromerte flammehemmere i avfall Heidis Holstad Frantzen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google