Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bromerte flammehemmere i avfall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bromerte flammehemmere i avfall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bromerte flammehemmere i avfall
Heidis Holstad Frantzen Bromerte flammehemmere i avfall Statens forurensningstilsyn (SFT)

2 Hva er bromerte flammehemmere?
Gruppe med over 70 ulike organiske forbindelser. Tilsettes for å gjøre produkter mindre brennbart. Lite nedbrytbart i naturen, oppkonsentreres i næringskjeden. HBCDD -heksabromcyclododekan C Br CH3 OH HO TBBPA - tetrabrombisfenol A Statens forurensningstilsyn (SFT)

3 Alvorlige helse- og miljøeffekter
Kronisk giftige Fruktbarhetsreduserende Fosterskadelige Stadig nye typer i bruk: Usikre helse- og miljøeffekter Statens forurensningstilsyn (SFT)

4 Funn av bromerte flammehemmere
Sediment, fisk og annet dyreliv i norske fjorder og sjøer. Sjøfugl og sjøfuglegg i Arktis, på Bjørnøya og i Nord-Norge. Småfugl i Norge. I blod og i morsmelk. Statens forurensningstilsyn (SFT)

5 Handlingsplan for reduksjon av utslipp av bromerte flammehemmere
Vedtatt i 2002. Nasjonalt mål: Utslipp av bromerte flammehemmere skal reduseres vesentlig innen 2010. Kunnskap Overvåking Informasjon Bruksregulering Avfallshåndtering Kontroll Statens forurensningstilsyn (SFT)

6 Bruksreguleringer Forbud i produkt: 2004: penta- og okta-BDE
2006: PBB og PBDE (EE-produkter) 2008: deka-BDE Utreder forbud mot HBCDD Farlig avfall? Alle produkter som inneholder 0,25 prosent eller mer av penta-BDE okta-BDE deka-BDE TBBPA HBCDD skal behandles som farlig avfall ved kassering.  Statens forurensningstilsyn (SFT)

7 Bruk av bromerte flammehemmere
Lite sikre data på bruk i produkter. Statens forurensningstilsyn (SFT)

8 EE-produkter Plastdeler i: Kretskort
Kabinetter til datamaskiner, kontormaskiner etc. Også brukt i brytere, motordeler, belysningsarmatur, små husholdningsapparater, enkelte kabler. Produkttype med størst bruk av bromerte flammehemmere. Statens forurensningstilsyn (SFT)

9 Isolasjon EPS og XPS Cellegummi Polyetylenmatter og –skum 04.04.2017
Statens forurensningstilsyn (SFT)

10 Transportmidler og møbler/tekstiler
Biler, transportmidler: Tekstiler og stopping Plastdeler i interiør Elektriske og elektroniske deler Økende mengde plast i biler. Møbler/tekstiler: Gardiner, tepper, møbelstoff Tekstiler i transportmidler Skumplast i møbler, madrasser, bilseter Liten andel av totale mengde BFH. Statens forurensningstilsyn (SFT)

11 Studie av avfallsstrømmen 2006 -1
Mer enn 500 tonn bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen. Ukjent disponering: tonn. Tallene er svært usikre. EE-avfall: 90 % av avfall med bromerte flammehemmere. Fortsatt utfordring: småelektronikk. Det meste går til termisk destruksjon i utlandet. Statens forurensningstilsyn (SFT)

12 Studie av avfallsstrømmen 2006 -2
Isolasjon: Ikke oversikt over mengder kassert isolasjon med bromerte flammehemmere. Kap. 15 om byggavfall Krav til miljøkartlegging Krav om obligatoriske avfallsplaner Utfordring: Økende mengder avfall fremover Gode behandlingsløsninger Statens forurensningstilsyn (SFT)

13 Utslipp fra avfallshåndtering
Ved innsamling, sortering og håndtering Ved fragmentering Ved termisk destruksjon Ved deponering Fra avløp Den største utslippskilden i Norge er fra produkter i bruk. Statens forurensningstilsyn (SFT)

14 Analyse av isolasjon i 5 norske byer
Prøver på isolasjon i fem norske byer i 2008. Analysert på blant annet bromerte flammehemmere. Foreløpige resultat viser høye konsentrasjoner av bla deka-BDE. Statens forurensningstilsyn (SFT)

15 Strategi for farlig avfall 2008-2010
Småelektronikk: Plast med BFH Isolasjon fra bygg og anlegg: XPS/ EPS med BFH Cellegummi med BFH PE-skum med BFH Vi har ikke tallmateriale for disse fraksjonene. Plagsomt! Det samles inn svært lite og det aller mest følger strømmen av restavfall fra byggeplasser. 30 tonn i NORBAS Historisk avfall og avfall fra nye produkter. BFH brukes fortsatt!! Veldig mange av de samme negative effektene som man har sett med PCB. NB! Også målt i maling!!!! Behandlingssituasjonen er uavklart. Tunnelmatter ligger på foreløpig deponi. Eksport til forbrenning er eneste alternativ. NB! Ikke farlig avfall i EU! Må helt klart prioriteres! Bruk av miljøskadelige blåsemidler: Vi har valgt å ta det med. Kan ha klimaeffekt /ozon nedbrytende. Vi vet svært lite. Bør sees i sammenheng med annen skum isolasjon vanskelig å skille. Antagelig ikke både BFH og KFK! Tiltak: Utarbeide informasjon Øke egen kunnskap Utrede behandling situasjonen Delta på bransjearrangementer Blåsemidler – ny undersøkelser konsekvensvurdere - miljøkostnadene. Også behandlingssituasjonen Statens forurensningstilsyn (SFT)

16 Tiltak i strategien for farlig avfall
Småelektronikk: Informerer og kontrollere forhandlere Informere forbrukere Følge opp gratispassasjerer i EE-systemet Strengere produktregelverk Isolasjon: Informasjon om isolasjon til bygg- og anleggsbransjen Kartlegge mengde isolasjon med miljøgifter i stående bygg Utrede behandlingssituasjonen for farlig avfall Statens forurensningstilsyn (SFT)

17 Farlig avfall med bromerte flammehemmere
… vil være en utfordring mht avfallshåndtering i mange år fremover! Mer informasjon: Takk for oppmerksomheten! Statens forurensningstilsyn (SFT)


Laste ned ppt "Bromerte flammehemmere i avfall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google