Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen holder vi Lofoten ren! Hva skjer med de ulike fraksjonene i distriktene og hvor ender byggavfallet? Monica Kleffelgård Informasjons- og kvalitetsleder,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen holder vi Lofoten ren! Hva skjer med de ulike fraksjonene i distriktene og hvor ender byggavfallet? Monica Kleffelgård Informasjons- og kvalitetsleder,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen holder vi Lofoten ren! Hva skjer med de ulike fraksjonene i distriktene og hvor ender byggavfallet? Monica Kleffelgård Informasjons- og kvalitetsleder, Lofoten Avfallsselskap IKS

2 Sammen holder vi Lofoten ren! Tildelt tema Ulik praksis by og bygd Utfordringer/barrierer i utkantstrøkene ift. spesielle avfallstyper Hvordan byggavfallet behandles i vår region Hvor god er behandlingskapasiteten i distriktene for utfordrende avfallstyper/fraksjoner Hvordan møte fremtidens utfordringer i distriktene med tanke på forventet kraftig vekst i byggeavfallsmengdene

3 Sammen holder vi Lofoten ren! Ulik praksis?

4 Sammen holder vi Lofoten ren! Søppelbålplass

5 Sammen holder vi Lofoten ren! ”Privat deponi?”

6 Sammen holder vi Lofoten ren! Anlagt privat deponi

7 Sammen holder vi Lofoten ren! Det positive Gode rutiner og kunnskap hos majoriteten av entreprenører på følgende fraksjoner –PCB vindu –EE-avfall –Trevirke (rent, urent og trykkimpregnert) –Jern og metaller Økende etterspørsel etter kompetanse for avfallsplanlegging. Flere og flere vet hva bromerte flammehemmere, PCB og PAH er og hvilke konsekvenser det gir.

8 Sammen holder vi Lofoten ren! Kontrollorganet En enkel spørring til kommunene om mottatte avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser? -2 kommuner har ingen - 2 kommuner har til sammen 16 stk. -”Det har ikke vært prosjekter der BA- forskriften gjelder”……. -”Avfallsplanen arkiveres i mappen”

9 Sammen holder vi Lofoten ren! Kontrollorganet forts… -Få sluttrapporter – liten avvikshåndtering –Ingen egenerklæringer for avfallsdisponering –Alle (!) svarer ”her syndes det…”

10 Sammen holder vi Lofoten ren! Hovedutfordringer Kontrollorganet er passive –Følger ikke opp bygg- og anleggsaktører Sortering og merking på byggeplass er ikke på plass etter regelverket Ingen kontroller på byggeplassene Ingen oppfølging av sluttrapporter –Årsak Manglende ressurser og kompetanse? Holdninger?

11 Sammen holder vi Lofoten ren! Hovedutfordringer forts… Entreprenørenes ”tilstand”… –Konkurransefordel med pris ovenfor kunden –Holdinger. …”da er jeg død for lenge siden”… "er dette virkelig nødvendig?” –Liten kunnskap –Ved harde krav om sortering i bransjen, - velger de andre innsamlere.

12 Sammen holder vi Lofoten ren! Hovedutfordringer forts… Finne økonomisk krysningspunkt mellom miljøvern og økonomi for entreprenører og avfallsselskapet. Krever at kontrollorganet er aktive og skaper like konkurranseforhold mellom aktører som ønsker å gjøre noe bra for miljøet, og de som finner løsningen ”under teppet”

13 Sammen holder vi Lofoten ren! Hovedutfordringer forts… Små mengder av ulike fraksjoner Spesielle fraksjoner –Gips. Veldig dyrt å frakte pga vekta. Lang lagringstid. –Asfalt som oppstår ved rivearbeider, det er få eller ingen som ønsker å motta dette. –Betong. Finnes ikke utstyr her for å knuse betongen for å frigjøre jernet.

14 Sammen holder vi Lofoten ren! Hovedutfordringer forts… Mye fokus på farlige stoffer – men lite på håndtering/endelig sluttbehandling –Eks Gulvbelegg med ftalater Andre selskaper svarer: –”sendes til Sverige sammen med Restavfallet” –”du er et hestehode foran…” –”gulvbelegg farlig avfall?? Aldri hørt om”

15 Sammen holder vi Lofoten ren! Behandling i vår region LAS tilbyr kompetanse til avfallsplanlegging og miljøsanering. BA-avfall med PCB, PAH, BFH, impregnert trevirke deklareres som farlig avfall og sendes godkjent mottak for destruksjon Asbest pakkes i henhold til lovverket og legges i egen tildekket deponi

16 Sammen holder vi Lofoten ren! Behandling i vår region forts… Golvbelegg med ftalater sendes også til godkjent mottak, men… Restavfall går til energigjenvinning

17 Behandling i vår region forts… Ved større prosjekt, leies utstyr for å knuse ren betong og skille ut jernet. Betongen blir så gjenvunnet som fyllmasse. –For små prosjekter og prosjekter som vi ikke er involvert i, havner betongen på ”mellomlager”? Sammen holder vi Lofoten ren!

18 Behandlingskapasitet i distriktene for utfordrende avfallstyper/fraksjoner Kapasiteten er god – vil lette utfordringene med små mengder i dag. LAS har avtaler som sikrer avsetning på: –Farlig avfall –Restavfall til forbrenning –Trevirke til forbrenning –EE-avfall Eget deponi for uorganisk avfall

19 Sammen holder vi Lofoten ren! Hvordan møte fremtidens utfordringer i distriktene med tanke på forventet kraftig vekst i byggeavfallsmengdene Kompetanseheving holdningsendring Like konkurransevilkår for entreprenører og renovatører For bedre sorteringsgrad må kommunen som kontrollinstans være aktiv Gode og entydige løsninger for sluttbehandling.

20 Sammen holder vi Lofoten ren! Positiv trend og tiltak Større vilje og fokus til å tenke miljø Økt pågang om bistand i bygge- og riveprosjekter Vi vurderer også tiltak: –Folder om bygningsavfall + info på web –Krav om miljøsaneringsplan til entreprenører –Workshop med kommune rep. for økt kompetanse.

21 Sammen holder vi Lofoten ren! Takk for meg! Lofoten Avfallsselskap IKS Sammen holder vi Lofoten ren! www.las-lofoten.no


Laste ned ppt "Sammen holder vi Lofoten ren! Hva skjer med de ulike fraksjonene i distriktene og hvor ender byggavfallet? Monica Kleffelgård Informasjons- og kvalitetsleder,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google