Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gips Recycling Norge AS Byggavfallskonferansen 12 februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gips Recycling Norge AS Byggavfallskonferansen 12 februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gips Recycling Norge AS Byggavfallskonferansen 12 februar 2010

2 Agenda Gips Recycling A/S’s konsept Hvorfor gjenvinne gipsavfall Hvilken gips kan gjenvinnes Teknisk løsning Hvor i landet kan du levere Utfordringer

3 Om Gypsum Recycling International A/S Verdens ledende gjenvinner av gipsavfall Den foretrukne gjenvinningspartner for verdens 5 største gips konsern Aktiv i 10 land på 3 kontinenter; Europa, USA og Asia (Japan) 100% vekst p.a. siden starten i 2001 inntil siste regnskapsår Kun fokusert på gjenvinning av gipsavfall Valgt som en av Danmarks klimaprofiler på offisiell dansk stand under COP 15 og vinner av diverse andre priser: Cleantech prisen 2007; Årets Miljøgazelle I 2007 “Mest lovende danske Hurtigst voksende danske Cleantech virksomhet” miljøvirksomhet CO2 reduksjonspris fra PriceWaterhouse i 2008

4 Om GRN: Slik virker systemet

5 Konsept Gips Recycling`s unike konsept består av 4 elementer A) Containere: Gipsavfall lagres i spesialutviklede containere B) Logistikk: Avfall hentes og bringes til sentralt lager. Transport betales pr avhentet tonn C) Prosessverktøyet: Maskinen produserer nytt gipspulver D) Kontrakt med mottakere: Gipspulveret benyttes hos gipsplateprodusentene

6 Teknisk løsning Patentert teknologi

7 Hvorfor gjenvinne gipsavfall Fordi det leveres årlig over 50.000 tonn gips på deponier i Norge Fordi det er det eneste miljømessige riktige Luktproblemer på deponiene. Myndighetskrav, nasjonalt og EU. Fordi gjenvinning er den eneste løsning som bevarer de naturlige ressurser Fordi gipsgjenvinning vil øke den miljømessige profil, ikke bare for gipsindustrien, men for hele bygnings-industrien inkl. Entreprenørerne samt enklere å nå 60% gjenvinningsgrad Fordi det kan la seg gjøre nå ! Spart klimagassutslippp for gipsavfall som gjenvinnes frem for å deponeres 97% Spart klimagassutslippp for hvert tonn gipsavfall som gjenvinnes fremfor å deponeres (CO2 ekvivalenter) 0,2 t

8 Hvorfor gjenvinne gipsavfall Gipsavfall bør gjenvinnes fordi dette er i overensstemmelse med regelverket og den generelle prioritering av gjenvinning fremfor deponering og forbrenning. Spesielt relevant for gipsavfall fordi gips er problematisk for deponiene og forbrenningsanleggene. Ved å gjenvinne gipsavfallet spares gipsfabrikkene fra å forbruke og importere annen gips, herunder naturlig gips som vanligvis kommer fra Spania. Gjenvinning av gipsavfall sparer derfor de naturlige ressurser og er i tillegg godt for klimaet. Klimagevinsten ved å gjenvinne gipsavfall Når gipsavfall deponeres medvirker det til utslipp av klimagasser, via metangasser som oppstår fra papiret rundt gipsen. Metangass er en 22 ganger så sterk klimagass som CO2. Da deponeringen samtidig betyr at den industri som benytter gips må importere ny gipsråvare som skal utvinnes, medfører deponeringen av gipsavfallet i.f.t. gjenvinning at det også her slippes ut mer klimagass.

9 Hvorfor gjenvinne gipsavfall Lovverk for deponering av gipsavfall EU’s avfallslovgivning og den norske deponiforskriften (vedlegg 1, artikkel 2.2.1) stiller krav om at gipsavfall Bare kan deponeres på anlegg for ordinært avfall, d.v.s. type 2 deponi som har sigevannsoppsamling i motsetning til inert deponi,( dette for å forhindre forurensingen av grunnvannet) Skal deponeres separat fra organisk avfall slik at bakteriene fra organisk avfall ikke kan frigjøre svovelet og dermed forhindre dannelsen av svovelgasser Konsekvenser av lovverket ved deponering Lovverket innebærer, at gipsavfall: ikke må deponeres på inerte deponier ikke må deponeres sammen med avfall som har mer enn 5% TOC. ikke må brukes til dekkmateriale eller andre konstruksjonsmaterialer som benyttes i forbindelse med tildekning e.l av ordinært avfall

10 Hvorfor gjenvinne gipsavfall 6 konkrete konsekvenser av lovverket: 1. Gipsavfall må ikke deponeres på inerte deponier Det fremgår direkte av lovverket at gipsavfall kun må deponeres på deponi som ikke er for inert – eller ufarlig avfall. Ut fra dette kan ikke gipsavfall, som i mange år var praksis, deponeres på mottak for inert avfall. Dette skyldes bl.a. at de inerte deponiene ikke har den nødvendige håndtering, oppsamling og rensning av sigevannet som kan sikre at utvaskingen av sulfat fra gipsavfallet ikke forurenser grunnvannet. 2. Gipsavfall må KUN deponeres i separate celler på deponier for ordinært avfall Gipsavfall må ikke deponeres sammen med avfall med mer enn 5% TOC Gipsavfall må kun deponeres i nye gips mono celler på ordinære deponier (type 2) Gips mono celler bør ha separat sigevanns-opppsamlingssytem Gipsavfall skal sendes til gjenvinning, hvor dette er mulig 3. Gipsavfall må ikke brukes til dekningsmaterialer Dekkmaterialer må ikke inneholde gipsavfall Gipsavfall må ikke inngå i det basisavfall som tildekningsmaterialer lages ut fra Gipsavfall i dette avfallet skal utsorterest først, før tildekningsmaterialene produseres Leverandører av tildekningsmaterialer bør stille garanti til deponiet om at gipsavfallet er utsortert før materialene er produsert

11 Hvorfor gjenvinne gipsavfall 6 konkrete konsekvenser av lovverket: 4. Gipsavfall fra riving kan ikke deponeres uten behandling Gipsavfall fra riving må ikke deponeres Gipsavfall fra riving inneholder mere enn 5% TOC og må ikke deponeres Gipsavfall fra riving må behandles for å få TOC ned under 5% hvis det skal deponeres Gipsavfall fra riving med mer enn 5% TOC kan gjenvinnes 5. Blandet avfall som inneholder gipsavfall må ikke deponeres Blandet avfall må ikke: Deponeres eller sendes til forbrenning, hvis det inneholder noen form for gipsavfall Mekanisk behandles for å lage dekkmaterialer eller andre konstruksjonsmaterialer til bruk på deponiet hvis det inneholder gipsavfall; gipsavfallet skal sorteres ut først Blandet avfall til deponering som inneholder gipsavfall skal avvises eller sorteres på stedet før deponering 6. Gipsavfall skal utsorteres fra blandet avfall Gipsavfall skal sorteres ut av blandet avfall: Gipsavfall må ikke deponeres sammen med organisk avfall, eller avfall som har TOC større enn 5% Dette innebærer at blandet avfall skal sorteres i to fraksjoner; En ren gipsfraksjon uten organisk avfall En blandet avfallsfraksjon uten gipsavfall

12 Veileder og informasjon Det kommer en veileder for gipsavfall og antakelig et faktaark om gipsavfall og behandling / håndtering fra KLIF( SFT)

13 Hvilken gips kan gjenvinnes Varespesifikasjon for gipsavfall som leveres til Gips Recycling Norge AS Avfallet kan inneholde: Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, gammelt eller nytt materiale. Kan også inneholde: - Tapet - Glassfiberstrie - Maling - Skruer og beslag Gipsavfallet skal være tørt. Avfallet må ikke inneholde: Isolasjon, treverk, stålskinner, alle former for plastikk m.m Asbestholdige materialer og materialer som inneholder farlig avfall. Gipsplater med klinkerfliser pålagt. Gipsavfall fra støperiformer til f. eks metaller, porselen osv.

14 Hvor kan du levere gipsavfall Vi har kunder og kontakter i hele Norge hvor det kan leveres gips som går til oss Mottakshall i Svelvik utenfor Drammen

15 Hvilke utfordringer har vi Forståelse av regelverket Etterlevelse av regelverket Prisen på gipsavfall i markedet ut fra tidligere forståelse om fraksjonen Norge er et langt land

16 Frode Tangsveen Country Manager Norge


Laste ned ppt "Gips Recycling Norge AS Byggavfallskonferansen 12 februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google