Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder for transport av farlig avfall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder for transport av farlig avfall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder for transport av farlig avfall
Et samarbeid mellom:

2 Veileder for transport av farlig avfall
Veilederen er tenkt å være et hjelpverktøy for planlegging og gjennomføring av transport av farlig avfall på en trygg og forskriftsmessig måte Prosjektgruppen har bestått av representanter fra NFFA og AS Farlig Gods Takk til representanter fra Renor, SIM Næring, Veolia og Børstad Transport (referansegruppe) DSB og AS Batteriretur (støttet prosjektet økonomisk) Et pilotprosjekt hvor bransjen, myndigheter og NFFAs medlemmer har bidratt med innspill Dagens løsning er bygd opp rundt deklarasjonsskjema. Dette skjemaet ble utarbeidet for 15 år siden og passet da godt inn da. I dag er det aller fleste gått bort fra forhåndstrykte skjemaer. Skjemaet er en god sysselsetter. Mange årsverk går med hver år til å registrere opplysningene på skjemaet – ikke en gang, men mange ganger. Dette medfører store administrative kostnader. Ikke bare for bransjen, men også for myndighetene. Ikke nok med at bransjen registrerer deklarasjonsskjemaet flere ganger. For sikkerhetsskyld registrerer NORSAS skjemaet på nytt.

3 Veileder for transport av farlig avfall
Farlig avfall omgjort til farlig gods – en omfattende prosses Dagens løsning er bygd opp rundt deklarasjonsskjema. Dette skjemaet ble utarbeidet for 15 år siden og passet da godt inn da. I dag er det aller fleste gått bort fra forhåndstrykte skjemaer. Skjemaet er en god sysselsetter. Mange årsverk går med hver år til å registrere opplysningene på skjemaet – ikke en gang, men mange ganger. Dette medfører store administrative kostnader. Ikke bare for bransjen, men også for myndighetene. Ikke nok med at bransjen registrerer deklarasjonsskjemaet flere ganger. For sikkerhetsskyld registrerer NORSAS skjemaet på nytt.

4 Veileder for transport av farlig avfall
Hvordan transportere farlig avfall ? Transport av farlig avfall skal skje i henhold til regelverket ADR/RID ADR/RID omhandler krav og regler for gjennomføring av en trygg transport Informasjonen i veilederen er basert på ADR/RID 2007 Det er gitt kapittel henvisninger til ADR/RID ADR/RID revideres hvert annet år Dagens løsning er bygd opp rundt deklarasjonsskjema. Dette skjemaet ble utarbeidet for 15 år siden og passet da godt inn da. I dag er det aller fleste gått bort fra forhåndstrykte skjemaer. Skjemaet er en god sysselsetter. Mange årsverk går med hver år til å registrere opplysningene på skjemaet – ikke en gang, men mange ganger. Dette medfører store administrative kostnader. Ikke bare for bransjen, men også for myndighetene. Ikke nok med at bransjen registrerer deklarasjonsskjemaet flere ganger. For sikkerhetsskyld registrerer NORSAS skjemaet på nytt.

5 Veileder for transport av farlig avfall
Forskrift Bestemmelsene i ADR/RID er utviklet for internasjonal transport Bestemmelsene i forskriften er utviklet for nasjonal transport Muligheten til nasjonale tilpassinger er begrenset, men de som finnes er innarbeidet i selve forskriften

6 Veileder for transport av farlig avfall
Veilederen har følgende inndeling og innhold Del 1 - Hvordan transportere farlig avfall? Forskrift Avsenders ansvar og forpliktelser Sjåførens/transportørens ansvar og forpliktelser Del 2 – NFFA tabellen inneholdende avfallsnummer og UN-nummer Del 3 Vedlegg til tabell Vedlegg 1 Spesielle bestemmelser Vedlegg 2 Transportbestemmelser Dagens løsning er bygd opp rundt deklarasjonsskjema. Dette skjemaet ble utarbeidet for 15 år siden og passet da godt inn da. I dag er det aller fleste gått bort fra forhåndstrykte skjemaer. Skjemaet er en god sysselsetter. Mange årsverk går med hver år til å registrere opplysningene på skjemaet – ikke en gang, men mange ganger. Dette medfører store administrative kostnader. Ikke bare for bransjen, men også for myndighetene. Ikke nok med at bransjen registrerer deklarasjonsskjemaet flere ganger. For sikkerhetsskyld registrerer NORSAS skjemaet på nytt.

7 Veileder for transport av farlig avfall
Del 1:Forskrift §3-3 Transport av farlig avfall Ved transport av inntil 500 kg netto farlig avfall, transportert som farlig gods, kan man nasjonalt benytte forenklede transportbestemmelser

8 Veileder for transport av farlig avfall
Del 1:Avsenders ansvar Deklarering av farlig avfall Utfylling av dokumenter Bestemmelser om opplæring Krav til emballasje Merking av emballasje Utarbeide sikringsplan Utpeke sikkerhetsrådgiver

9 Veileder for transport av farlig avfall
Del 1:Transportørens/sjåførens ansvar Kompetansebevis Dokumenter som skal følge transportenheten Merking av kjøretøy Brannslokkingsutstyr Utstyr som skal følge transporten etc

10 Veileder for transport av farlig avfall
NFFAs veileder skal gjøre det praktiske arbeidet lettere både for avfallsbesitter og transportør! Dagens løsning er bygd opp rundt deklarasjonsskjema. Dette skjemaet ble utarbeidet for 15 år siden og passet da godt inn da. I dag er det aller fleste gått bort fra forhåndstrykte skjemaer. Skjemaet er en god sysselsetter. Mange årsverk går med hver år til å registrere opplysningene på skjemaet – ikke en gang, men mange ganger. Dette medfører store administrative kostnader. Ikke bare for bransjen, men også for myndighetene. Ikke nok med at bransjen registrerer deklarasjonsskjemaet flere ganger. For sikkerhetsskyld registrerer NORSAS skjemaet på nytt.

11 Veileder for transport av farlig avfall
I veilederen finner du i DEL 2; NFFA-TABELLEN som gir deg informasjon om: Avfallstoffnummer Avfallstype EAL kode UN-nummer ADR-klasse Emballasjegruppe Faresedler Spesielle bestemmelser Transportbestemmelser Det er i tabellen klassifisert utvalgte avfallstyper i EAL-listen som farlig gods

12 Veileder for transport av farlig avfall Oppbygning av tabell
Kolonne 1 – 3 Forberedelse av transport gjennom riktig deklarering av farlig avfall Kolonne 4 – 9 ADR informasjon for angivelse av korrekt informasjon ved transport av farlig avfall Ønsket resultat: Et kvalitetsmessig kvantesprang med en enkel veileder Alle som har tilgang til Internett vil lett kunne deklarere sitt farlig avfall på en enkelt for forsvarlig måte. Dette blant annet være en suveren løsning for skip. Informasjon elektronisk tilgjengelig for relevante brukere. Er først en deklarasjon registrert kan den ”hentes” elektronisk fra ”hvor-som-helst” til hvilket som helst dataprogram som ”implementerer” All relevant informasjon om farlig avfall elektronisk tilgjengelig for overføring til SFT i det format SFT-ønsker.

13 NFFA-tabellen, eks fra avfallsstoff nr 7081 Kvikksølvholdig avfall
Avfallsnr (1) Avfalls- type (2) EAL (3) UN nr (4) ADR kl (5) Emb gr. (6) Fare- sedler (7) Spes best (8) Transp Best (9) 7081 Kvikksølvholdig avfall, flytende 060404 2024 6.1 II 43, 274 CV13,CV28, S9,S19 Kvikksølvholdig avfall, fast 2025 43, 274, 529, 585 V11,CV13, CV28,S9,S19 Kvikksølvholdige komponenter, flytende (fra kjøretøy) 160108 fast ( fra kjøretøy) Kvikksølvholdig Avfall fra bygge og rivingsarbeid flytende 170901

14 Veileder for transport av farlig avfall
Kolonne (8) Spesielle bestemmelser Dette er den viktigste kolonnen i tabellen i henhold til ADR Inneholder tallkoden for spesielle bestemmelser som må oppfylles (vedlegg1) Bestemmelsene gjelder et omfattende utvalg av emner (for eksempel forbud mot transport, unntak fra bestemmelsene, forklaring til klassifisering etc) Eksempel: Avfallsgruppe 7084, Ni-Cd-batterier, UN 2795, klasse 8, spesielle bestemmelser 598 unntak fra ADR når visse betingelser er oppfylt. Alle som har tilgang til Internett vil lett kunne deklarere sitt farlig avfall på en enkelt for forsvarlig måte. Dette blant annet være en suveren løsning for skip. Informasjon elektronisk tilgjengelig for relevante brukere. Er først en deklarasjon registrert kan den ”hentes” elektronisk fra ”hvor-som-helst” til hvilket som helst dataprogram som ”implementerer” All relevant informasjon om farlig avfall elektronisk tilgjengelig for overføring til SFT i det format SFT-ønsker.

15 Veileder for transport av farlig avfall
Kolonne (9) transportbestemmelser Inneholder koder for spesielle bestemmelser: CV-lasting, lossing og håndtering V-transport i koll VV- for transport i bulk S-gjennomføring av transporten

16 Tvilstilfeller? Kontakt din sikkerhetsrådgiver
Alle som har tilgang til Internett vil lett kunne deklarere sitt farlig avfall på en enkelt for forsvarlig måte. Dette blant annet være en suveren løsning for skip. Informasjon elektronisk tilgjengelig for relevante brukere. Er først en deklarasjon registrert kan den ”hentes” elektronisk fra ”hvor-som-helst” til hvilket som helst dataprogram som ”implementerer” All relevant informasjon om farlig avfall elektronisk tilgjengelig for overføring til SFT i det format SFT-ønsker.

17 Takk for oppmerksomheten
Alle som har tilgang til Internett vil lett kunne deklarere sitt farlig avfall på en enkelt for forsvarlig måte. Dette blant annet være en suveren løsning for skip. Informasjon elektronisk tilgjengelig for relevante brukere. Er først en deklarasjon registrert kan den ”hentes” elektronisk fra ”hvor-som-helst” til hvilket som helst dataprogram som ”implementerer” All relevant informasjon om farlig avfall elektronisk tilgjengelig for overføring til SFT i det format SFT-ønsker.


Laste ned ppt "Veileder for transport av farlig avfall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google