Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder for transport av farlig avfall Et samarbeid mellom:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder for transport av farlig avfall Et samarbeid mellom:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder for transport av farlig avfall Et samarbeid mellom:

2 Veileder for transport av farlig avfall Veilederen er tenkt å være et hjelpverktøy for planlegging og gjennomføring av transport av farlig avfall på en trygg og forskriftsmessig måte Prosjektgruppen har bestått av representanter fra NFFA og AS Farlig Gods Takk til representanter fra Renor, SIM Næring, Veolia og Børstad Transport (referansegruppe) DSB og AS Batteriretur (støttet prosjektet økonomisk) Et pilotprosjekt hvor bransjen, myndigheter og NFFAs medlemmer har bidratt med innspill

3 Veileder for transport av farlig avfall Farlig avfall omgjort til farlig gods – en omfattende prosses

4 Veileder for transport av farlig avfall Hvordan transportere farlig avfall ? Transport av farlig avfall skal skje i henhold til regelverket ADR/RID ADR/RID omhandler krav og regler for gjennomføring av en trygg transport Informasjonen i veilederen er basert på ADR/RID 2007 Det er gitt kapittel henvisninger til ADR/RID ADR/RID revideres hvert annet år

5 Veileder for transport av farlig avfall Forskrift Bestemmelsene i ADR/RID er utviklet for internasjonal transport Bestemmelsene i forskriften er utviklet for nasjonal transport Muligheten til nasjonale tilpassinger er begrenset, men de som finnes er innarbeidet i selve forskriften

6 Veileder for transport av farlig avfall Veilederen har følgende inndeling og innhold Del 1 - Hvordan transportere farlig avfall? Forskrift Avsenders ansvar og forpliktelser Sjåførens/transportørens ansvar og forpliktelser Del 2 – NFFA tabellen inneholdende avfallsnummer og UN-nummer Del 3 Vedlegg til tabell Vedlegg 1 Spesielle bestemmelser Vedlegg 2 Transportbestemmelser

7 Veileder for transport av farlig avfall Del 1:Forskrift §3-3 Transport av farlig avfall Ved transport av inntil 500 kg netto farlig avfall, transportert som farlig gods, kan man nasjonalt benytte forenklede transportbestemmelser

8 Veileder for transport av farlig avfall Del 1:Avsenders ansvar Deklarering av farlig avfall Utfylling av dokumenter Bestemmelser om opplæring Krav til emballasje Merking av emballasje Utarbeide sikringsplan Utpeke sikkerhetsrådgiver

9 Veileder for transport av farlig avfall Del 1:Transportørens/sjåførens ansvar Kompetansebevis Dokumenter som skal følge transportenheten Merking av kjøretøy Brannslokkingsutstyr Utstyr som skal følge transporten etc

10 Veileder for transport av farlig avfall NFFAs veileder skal gjøre det praktiske arbeidet lettere både for avfallsbesitter og transportør!

11 Veileder for transport av farlig avfall I veilederen finner du i DEL 2; NFFA-TABELLEN som gir deg informasjon om: Avfallstoffnummer Avfallstype EAL kode UN-nummer ADR-klasse Emballasjegruppe Faresedler Spesielle bestemmelser Transportbestemmelser Det er i tabellen klassifisert utvalgte avfallstyper i EAL-listen som farlig gods

12 Veileder for transport av farlig avfall Oppbygning av tabell Kolonne 1 – 3 Forberedelse av transport gjennom riktig deklarering av farlig avfall Kolonne 4 – 9 ADR informasjon for angivelse av korrekt informasjon ved transport av farlig avfall Ønsket resultat: Et kvalitetsmessig kvantesprang med en enkel veileder

13 NFFA-tabellen, eks fra avfallsstoff nr 7081 Kvikksølvholdig avfall Avfalls nr (1) Avfalls- type (2) EAL (3) UN nr (4) ADR kl (5) Emb gr. (6) Fare- sedler (7) Spes best (8) Transp Best (9) 7081 Kvikksølvholdig avfall, flytende 060404 20246.1II6.143, 274CV13,CV28, S9,S19 Kvikksølvholdig avfall, fast 060404 20256.1II6.143, 274, 529, 585 V11,CV13, CV28,S9,S19 Kvikksølvholdige komponenter, flytende (fra kjøretøy) 160108 20246.1II6.143, 274CV13,CV28, S9,S19 Kvikksølvholdige komponenter, fast ( fra kjøretøy) 160108 20256.1II6.143, 274, 529, 585 V11,CV13, CV28,S9,S19 Kvikksølvholdig Avfall fra bygge og rivingsarbeid flytende 170901 20246.1II6.143, 274CV13,CV28, S9,S19

14 Veileder for transport av farlig avfall Kolonne (8) Spesielle bestemmelser Dette er den viktigste kolonnen i tabellen i henhold til ADR Inneholder tallkoden for spesielle bestemmelser som må oppfylles (vedlegg1) Bestemmelsene gjelder et omfattende utvalg av emner (for eksempel forbud mot transport, unntak fra bestemmelsene, forklaring til klassifisering etc) Eksempel: Avfallsgruppe 7084, Ni-Cd-batterier, UN 2795, klasse 8, spesielle bestemmelser 598 unntak fra ADR når visse betingelser er oppfylt.

15 Veileder for transport av farlig avfall Kolonne (9) transportbestemmelser Inneholder koder for spesielle bestemmelser : CV-lasting, lossing og håndtering V-transport i koll VV- for transport i bulk S-gjennomføring av transporten

16 Kontakt din sikkerhetsrådgiver Tvilstilfeller?

17 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Veileder for transport av farlig avfall Et samarbeid mellom:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google