Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 1 Hva miljøgifter på avveie kan gjøre med mennesker og natur Gunnar Brunborg, Avd.direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 1 Hva miljøgifter på avveie kan gjøre med mennesker og natur Gunnar Brunborg, Avd.direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 1 Hva miljøgifter på avveie kan gjøre med mennesker og natur Gunnar Brunborg, Avd.direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Konferansen Farlig avfall 2009 Sandvika 16. september Barn går best på blyfri …

2 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 2 Hva dette foredraget skal handle om Er avfall farlig for mennesker og miljø? –Bly, kvikksølv, kadmium, PCB, flammehemmere Helseskader Miljøhensyn er ofte motstridig

3 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 3 Alt avfall kan inneholde potensielt farlige stoffer Flytende avfall –Bør IKKE havne i avløpet (men meget vanskelig å forhindre) Fast avfall –Ser tilforlatelig ut –Et annet knappebatteri eller en barbermaskin i søpla kan vel ikke skade I dag blir elektrisk og elektronisk avfall satt i fokus

4 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 4 Mobiltelefoner, ipod, lyspærer, batteridriller, strykejern, barbermaskiner, massasjeapparater, hårtørrere, kjøkkentermometer, lommekalkulator…… Små i størrelse, men store i innhold Elektrisk avfall inneholder endel stoffer som kan gi helse- og miljøskader Stor oppmerksomhet om mulighet for helseskader fra elektromagnetisk stråling fra f.eks. mobiltelefoner (det skal jeg ikke snakke om i dag)

5 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 5 Når spenningen er frakoblet – er det da noe mer å bråke om? JA

6 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 6 Et lite (men helt nødvendig) sidesprang: Toksikologenes viktigste læresetninger Dosen betyr alt! (”Alle Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“ Paracelsus, ca 1500) HAR VI GLEMT DETTE? For at helseskader skal oppstå: stoffet må være skadelig for celler, organer eller vev, og giften må finnes rundt oss, og vi må få den inn i kroppen (gjennom hud, lunger eller mage-tarmsystemet)

7 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 7 Giftig på kort og lang sikt Helseskadelig på kort sikt = akutte skader: Lette å oppdage! Giftig på lang sikt (kroniske skader): Vanskelig å oppdage! –”Farlig avfall”: Først og fremst giftig på lang sikt

8 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 8 Bly (Pb) Polyklorerte bifenyler (PCB) Kadmium (Cd) Kvikksølv (tungmetaller) Bromerte flammehemmere (BFH) (organiske miljøgifter) Noen av stoffene som vi må være særlig oppmerksomme på, i alt avfall

9 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 9 Kretskort: Inneholder bl.a. kobber, gull, arsen, beryllium, bromerte flammehemmere, bly, nikkel, sølv LCD-skjerm: Kan inneholde kvikksølv Batteri: Kadmium, nikkel, sink, kobber Lader: Kobber, kadmium, bromerte flammehemmere Plastikkhylster (=uthold): polykarbonat, akrylonitril- butadien-styrene (ABS). Flammehemmere Andre komponenter: Små, men inneholder ofte tungmetaller og bromerte flammehemmere Hva inneholder en mobiltelefon?

10 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 10

11 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 11 Eksemplet PCB (polyklorinerte bifenyler) Fra fabrikk til foster….. Barn er spesielt følsomme for mange miljøgifter, spesielt før fødsel

12 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 12 PCB i morsmelk Studier i Nederland –Sammenlignet effekter i barn som har fått morsmelk som har fått morsmelkerstatning –Ikke helt sikre resultater effekter på immunsystem effekter på læring –Nyere data: Muligens noe mindre effekt av slik PCB- eksponering etter hvert som disse barna blir bedre (ta sjansen, om du tør…)

13 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 13 PCB – omtrent helt ute av bruk. Men ikke ute av verden Giftig i veldig små konsentrasjoner Sprer seg over omtrent hele kloden. Brytes omtrent ikke ned i naturen Kostholdsråd er innført for fisk og skalldyr i Norge!

14 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 14 Har tiltakene overfor PCB virket? PCB i morsmelk går nå ned! Becher G og medarbeidere, Nasjonalt folkehelseinstitutt

15 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 15 Det foregår helt sikkert mye spredning av giftige forbindelser fra anlegg som bearbeider avfall “The extensive e- waste recycling activities were probably the cause of the elevated PCB and PBDE levels in the bird samples.”

16 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 16 Forekomsten av flere andre organiske forurensninger (pesticider) er redusert, men finnes fortsatt selv om de har vært forbudt i mange år! - Viktig å gjennomføre målinger! - Viktig å gjennomføre tiltak! Becher G og medarbeidere, Nasjonalt folkehelseinstitutt

17 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 17 Bly (Pb) Kroppen trenger ikke bly (vi trenger en del andre metaller – for eksempel sink og magnesium) Opptak særlig gjennom lungene (bly bundet til støv) Bly er tungt løselig, men tas likevel til en viss grad opp av kroppen (det er farligere å puste inn eksos fra motor som går på blybensin, enn å holde i en blyklump!) Vi har alle ganske mye bly i oss (mange mikrogram pr desiliter blod) Barn har mest bly (høyest blyblod- verdier)

18 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 18 Helseskader fra bly Bly gir nyreskader (både akutt og kronisk) Bly gir forhøyet blodtrykk

19 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 19 Helseskader fra bly Barn i mors liv er mest utsatt Bly (i høyere konsentrasjoner) kan gi fosterskader og påvirke reproduksjon Bly gir kreft til forsøksdyr, og antakelig også hos mennesker –men verdiene som trengs for å gi kreft er nokså høye (dvs. høyere enn for eksempel de som gir skader på sentral-nervesystemet)

20 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 20 Vi har lite å gå på når det gjelder bly! Svært liten økning av blyblod-verdier skal til, før det er fare for helseskader Derfor: All økt eksponering - selv om den er liten - er av det onde

21 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 21 All reduksjon av bly er av det gode! De siste 30-40 år: Betydelige reduksjoner i barns blyeksponering i USA Beregnet: 2-4 IQ-poeng OPP hos barn, i gjennomsnitt! Betyr mye penger (mange milliarder dollar!) Hvordan er situasjonen i Norge?

22 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 22 Helseskader fra bly Bly gir skader på nervesystemet (lammelser, redusert førlighet) Bly skader sentralnervesystemet (gir hjerneskader) Barn som har høye blyblod-verdier har redusert læreevne (lavere intelligens), og dette skyldes antakelig blyet! Hvor mye bly skal det til for å gi slike helseskader?

23 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 23 Kvikksølv

24 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 24 Kvikksølv (Hg) Kvikksølv i elektronikk og i lyskilder Termometre Tannfyllinger av amalgam (Hg tett bundet til sølv og kobber) – blir nå omtrent ikke brukt Benyttet mye i industri (tidligere ved tremasseproduksjon)

25 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 25 Helsevirkninger av kvikksølv Giftighet veldig avhengig av kjemisk form –Metallisk kvikksølv (tas lite opp i tarmen) –Organisk kvikksølv (metylkvikksølv) (nesten alt absorberes i tarmen) Ulykker –Minamata i Japan (industriutslipp) –Iran (kvikksølv-beiset såkorn brukt til mat)

26 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 26 Minamata-sykdommen Tidlig i 50-årene (oppdaget i 1956): Sykdom blant familier (særlig barn) som spiste fisk fanget i Minamata-bukten Offisielt (2001) er 2265 personer ansett som alvorlig forgiftet; 1784 av disse er døde Skyldes Hg-utslipp fra Chisso Corporation: Kjemisk fabrikk (1932 – 1968)

27 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 27 Minamata- sykdommen Symptomer: –Nummenhet, særlig rundt munnen –Nummenhet i fingre og tær –Vanskeligheter med å svelge og å uttale ord –Tretthet, svakhet, vanskeligheter med å konsentrere seg –Ustø gange –Lammelser og kramper –Besvimelse og død MEN: Det finnes ikke målinger fra Minamata som gjør det mulig å fastslå hvor høye eksponeringene var for dem som ble rammet

28 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 28 Helsevirkninger av kvikksølv Effekter av høye konsentrasjoner: Viktigst: –Nervesystemet –Nyrer Andre effekter: –Ujevn hjerterytme og hjertebank –Tannkjøttbetennelse –Forstørret skjoldbrusk-kjertel Foster er mest følsomt Effekter på hjernen Barnet kan være normalt ved fødsel, men utvikler seg seint (gange, språk, lammelser) Skader kan oppstå ved lave mengder kvikksølv hos moren

29 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 29 Hva gjør Norge med kvikksølv-utslipp? Ny forskrift som forbyr bruk av kvikksølv og kvikksølvforbindelser (endring i Produktforskriften av 1.6.2004). Trådte i kraft 1.6.2007 ”Det er forbudt å produsere, omsette og bruke stoffer eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser” ”Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette faste bearbeidede produkter som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser” ”Forbudene i første og annet ledd omfatter også analyse- og forskningsformål, med unntak for analyse av kvikksølv”

30 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 30 Vi har stadig utfordringer…. Det er fortsatt noen unntak: Emballasje, batterier og komponenter i kjøretøy og elektriske og elektroniske produkter og utstyr Stoff/stoffblanding og faste bearbeidete produkter hvor innholdet av kvikksølv eller kvikksølvforbindelser er lavere enn 0,001 vektprosent. Overgangsordninger til 31.12.2010: Amalgam Kontaktmateriale i sveisemaskiner Konserveringsmiddel i vaksiner (tiomersal) Analyse av kjemisk oksygenforbruk Polarografer Sendere for rovvilt

31 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 31 Vi bruker fortsatt kvikksølv – like greitt å forby alt? Hvor forsiktige skal vi være? Det kommer et EU-forbud mot vanlige lyspærer, pga energihensyn –OK for Norge? Reduksjon av miljøfarlige stoffer kan være komplisert –Forskjellige hensyn kan kollidere –Har vi mage til å ta motsetningene inn over oss?

32

33 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 33

34 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 34 Hva gjør du dersom sparepæren knuser?

35 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 35

36 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 36 Hvor forsiktig skal man være? Per sparepære: Ca 5 mg Anta: 20 sparepærer pr husstand (med 3 personer), varighet 1 år. Mengde Hg i sparepærer pr år: –0.000005 x 20 x 1 500 000 kg = 150 kg –Hvis 1% av disse knuser: 1,5 kg. –En ikke ubetydelig mengde, som avfall –… men en helsefare for den som knuser lampa? Hvis 10 ug/100 ml blod: Noen milligram per person

37 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 37 Vakkert, men…. Kan man puste ut langt ute i Norsjøen – ved Færøyene?

38 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 38 Pptox, Færøyene 2007: Konferanse om effekter av miljøet på fosterets og barnets utvikling

39 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 39 Kjemikalier sprer seg langt… … helt til Tórshavn på Færøyene

40 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 40

41 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 41

42 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 42 Bromerte flammehemmere (BFH) En gruppe kjemikalier som ligner mye på PCB Stor produksjon Brukes mye i elektronikk Eksponeringen øker

43 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 43 Bromerte flammehemmere (BFH) BFH finnes i miljøet og alle mennesker blir eksponert Yrkeseksponering: Personer som arbeider med gjenvinning av elektronikk er spesielt høyt eksponert! Andre yrkesgrupper (datafolk, kretskortprodusenter) er lavere eksponert Eksponeringen øker: Ca. 10 ganger mer BFH funnet hos mennesker i dag, sammenlignet med 1977 (blodserum fra menn, og brystmelk)

44 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 44 Sterke grunner til at bromerte flammehemmere kan gi helseskader hos mennesket Nyere data viser effekt på rotter (eksponering i mors liv, eller kort tid etter fødsel) Effekter på læring og på nervesystem Men: Lav akutt giftighet Få eller ingen (usikre) helseeffekter registrert hos eksponerte arbeidere Stor grunn til forsiktighet! BFR spres i naturen, lagres i kroppen, og ligner på andre stoffer som har vist seg farlige) Eksponering gjennom morsmelk gir spesiell grunn til forsiktighet

45 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 45 Vi som har med avfall å gjøre – som produsenter, forhandlere, brukere, eller avfallsbehandlere (= omtrent alle), vi kan bidra til å beskytte - egen helse - andres helse - natur Barn (og biler) går bedre på blyfritt!

46 Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 46 Takk for meg


Laste ned ppt "Farlig avfall 2009 - NORSAS, 16. sept. 1 Hva miljøgifter på avveie kan gjøre med mennesker og natur Gunnar Brunborg, Avd.direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google