Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Farlig avfall i tall - Hva sier tallene, og hva sier de ikke? Håkon Skullerud Rådgiver Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Farlig avfall i tall - Hva sier tallene, og hva sier de ikke? Håkon Skullerud Rådgiver Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Farlig avfall i tall - Hva sier tallene, og hva sier de ikke? Håkon Skullerud Rådgiver Statistisk sentralbyrå

2 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Litt statistikk * Statistikken er basert på registerdata 1999 - 2002 og skjemaundersøkelse av behandlingsanlegg 2003 - 2007. * Mengdene for 2003 - 2007 er korrigert, slik at avfall som er behandlet i flere trinn, kun telles én gang.

3 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Farlig avfall 2007, etter behandlingsmåte (total = 1 030 000 tonn) Materialgjenvinning og energiutnyttelse i Norge (10%) Deponering og annen sluttbehandling (84%) Eksport (6%)

4 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Farlig avfall 2007, etter næring (total = 1 030 000 tonn) Bergverk og utvinning (14%) Industri (53%) Tjenesteytende næringer (8%) Annen eller ukjent næring (25%)

5 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Farlig avfall til ukjent håndtering i 2007, etter materiale (total = 72 000 tonn) Oljeholdig (32%) Ikke oljeholdig (68%)

6 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Utfordringer ved presentasjon av statistikk SSB ønsker enhetlig fremstilling av tallene. Tallene gjenspeiler ikke farlighet eller konsentrasjon av farlig stoff. Noen små avfallstyper (Hg) og noen svært store (slagg). Usikre beregninger av farlig avfall til ukjent håndtering. Mister detaljering. Vi kan gi mer detaljerte tall ved forespørsel.

7 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå EAL eller avfallsstoffnummer? EU krever rapportering basert på EAL. Avfallsstoffnummer gir best grunnlag for statistikk: –Basert på materiale, og ikke f.eks. prosess. –Basert på type farlig stoff, og ikke type ”vanlig” stoff. EAL 17 02 04: Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer (fra BA-virksomhet). –CCA? –Kreosot? –Ftalater? –Bromerte flammehemmere? Ønsker klassifisering etter både avfallsstoffnummer og EAL.

8 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Dataflyt i deklarasjonssystemet (1) Behandlingsundersøkelsen > Rapportering til SFT/Norsas

9 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Dataflyt i deklarasjonssystemet (2) Lagerendringer? –Lite sannsynlig, da disse vil utjevnes over tid. Vann avtappet fra oljeholdig avfall ved mottak/mellomlagre? –Omvendt: Den reelle forskjellen er 20 000 til 40 000 tonn større. Overrapportering? –Ingen incentiv for systematisk overrapportering i Behandlingsundersøkelsen. Underrapportering? Behandlingsundersøkelsen > Rapportering til SFT/Norsas

10 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Dataflyt i deklarasjonssystemet (3) Papirkopi av deklarasjonsskjema => tungvint! Deklarasjonsgebyr (ikke høyt, men dog…) Ingen direkte kobling mellom rapportering og trygg behandling. Behandlingsundersøkelsen > Rapportering til SFT/Norsas

11 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Dataflyt i deklarasjonssystemet (4) Økende underrapportering til SFT/Norsas? –SFT-fokus på ukjent håndtering => lite sannsynlig. Alternativ forklaring: –For en betydelig del av avfallet rapporterer samme virksomhet (aktør) til både Norsas og SSB => underrapportering til begge i begynnelsen? –Analyse av 3. datakilde gir en foreløpig støtte til dette. –Økt revisjonsmulighet i Behandlingsundersøkelsen over tid på grunn av lenger tidsserie => gradvis bedre datakvalitet hos SSB. Behandlingsundersøkelsen > Rapportering til SFT/Norsas

12 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Hva sier da egentlig statistikken? Går mengden farlig avfall opp, eller gjør den det ikke? Sannsynligvis har mengden farlig avfall gått opp, men det er usikkert hvor mye. Behandlingsundersøkelsen > Rapportering til SFT/Norsas

13 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Forslag til tiltak SSB: –Ferdigstille analyse. Jobber med telleår 2003 (!). –Utvide med telleår 1999 og 2008. –Basert på Industriavfallsundersøkelsen 1999, 2003 og 2008. SFT/Norsas: –Elektronisk deklarering med enten:  direkte overføring av enkeltdeklarasjoner til NorBas, eller:  overføring av uttrekk fra aktørenes journaler (krever at deklarasjoner fra første håndteringsledd kan identifiseres!)


Laste ned ppt "1 Håkon Skullerud Statistisk sentralbyrå Farlig avfall i tall - Hva sier tallene, og hva sier de ikke? Håkon Skullerud Rådgiver Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google