Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET Bjørn Røse Toll- og avgiftsdirektør Sandvika 16.09.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET Bjørn Røse Toll- og avgiftsdirektør Sandvika 16.09.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET Bjørn Røse Toll- og avgiftsdirektør Sandvika 16.09.2009

2 www.toll.noSide 2 Tolvesenets oppgaver ifm. avfall ”Administrasjon” av lovlig avfall Forhindre ulovlig import og eksport av farlig avfall

3 www.toll.noSide 3 Tollvesenets oppgaver ifm. med lovlig avfall ”Avgiftsdesigner” Avgiftsinnkrever og kontrollør Import og eksportadministrator

4 www.toll.noSide 4 Tollvesenets rolle ifm. med import og eksport av farlig avfall ”Oppvåkningen” Regelverk grensekryssende avfall Volumer Hva gjør vi for å bekjempe ulovlig import/eksport?

5 www.toll.noSide 5 ”Oppvåkningen” Seveso 1976 (1982, 2003) Dumping av farlig avfall fra vesten i utviklingsland Elfenbenkysten 2006 Vest Tank, Sløvåg, Gulen 2007 Verdens Tolldag 2009 viet bekjempelse av miljøkriminalitet

6 www.toll.noSide 6

7 www.toll.noSide 7 Regelverk grensekryssende avfall FN: Basel konvensjonen 1989 OECD: Rådsbeslutning 1992 EU: Rådsbeslutning 1013 2006 Norge: Avfallsforskriften Kap. 13 Norge: Tolloven § 1-5

8 www.toll.noSide 8 Regelverk forts. Lovgivningens intensjon: Forhindre dumping av avfall i U-land Bidra til utnyttelse av avfall Balansere riktig mellom hensynet til ”fri flyt” av legale varer og hensynet til streng kontroll av farlig avtall

9 www.toll.noSide 9 Regelverk forts. Lovgivningens prosedyrer Krav om følgedokumentasjon Krav om skriftlig forhåndsmelding og samtykke Forbud mot eksport/import hvis krav ikke oppfylles Avhengig av: - Mottakerland (EU/EØS, OECD, Basel. Andre) - Avfallstype - Behandlingsform (Sluttbehandling eller gjenvinning)

10 www.toll.noSide 10 Skjematisk fremstilling av krav ved eksport av avfall Sluttbehandlin g (D-koder) Gjenvinning (R-koder) EU/EØS/EFTA OECD Andre EU/EØS/EFTA OECD Andre Andre typer avfall Avfall listet i Anneks III Tillatt iht anneks V Alle typer avfall Andre typer avfall Skriftlig melding og samtykke ForbudFølgeskjema Skriftlig melding og samtykke Jfr. forordning 1418/2007 Forbud Skriftlig melding og samtykke Følgeskjema

11 www.toll.noSide 11 Regelverket forts. Take – back obligations (art 22-25 i EU-forordningen) Konsekvenser: Lovlige transporter Kan ikke gjennomføres som planlagt Ulovlige transporter Sendes tilbake til Norge Eksportør må dekke transport, lagring og behandling Norske myndigheter må bidra, evt. også økonomisk

12 www.toll.noSide 12 Eksport Norge Ghana Stanset Antwerpen

13 www.toll.noSide 13 Eksport Norge Ghana. Stanset i Esbjerg

14 www.toll.noSide 14 Volumer import og eksport farlig avfall Offisiell statstatistikk Lovlig import av farlig avfall: 50-100 samtykker årlig (? tonn) Lovlig eksport av farlig avfall: ca.100 samtykker årlig (100 tonn?) Hvor mye ulovlig import/eksport i tillegg? - Tollvesenets beslag: 110 tonn på 20 mndr. - EU-erfaringer: 25% ”treff” på ulovlig avfall - Bilvrak på fjerntliggende brygger og moloer - Anslag fra UNED: 50 mill tonn elektronisk avfall pr. år, 70% dumpes i U-land

15 www.toll.noSide 15 Hva gjør vi for å bekjempe ulovlig import/eksport av farlig avfall? Tollvesenets beslag 110 tonn (01.06.08 - - 19.08.09) Betegnelse MengdeVarebeskrivelse Miljøfarlig avfall 480,00480 stk sigarettetuier med lighter. Miljøfarlig avfall1 019,00Brukte bilmotorer og bildeler, samt sykler og møbler Miljøfarlig avfall 133,0015 tonn miljøfarlig avfall, brukte dekk, TV`er, kjøle- og fryseskap Miljøfarlig avfall 21,0010800 kg miljøfarlig avfall i container Miljøfarlig avfall 118,00Containerbeslag av 21 tonn miljøfarlig avfall Miljøfarlig avfall 235,0014 tonn miljøfarlig avfall, elektriske artikler Miljøfarlig avfall 167,00Leketøy med innhold av elektronikk Miljøfarlig avfall 287,00Leketøy med innhold av elektronikk Miljøfarlig avfall3863,00Leketøy-Bamser uten CE-merking Operasjon Dementer (Global avfallsaksjon WCO, mars-mai 2009) 30.000 tonn farlig avfall beslaglagt Samarbeidsaksjon SFT/Toll april 2009 Forsterket kontrollsamarbeid SFT, DSB, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Økokrim,Tollvesenet Felles arbeidsgruppe/aksjongruppe SFT/Toll Samarbeidsaksjon SFT/Toll/Politi 31. august – 13. sept. 2009

16 www.toll.noSide 16 Grensekryssende forsendelse av avfall 2009-2010 Avdekke og hindre ulovlig eksport av avfall fra Norge Samarbeid med TAD og politi

17 www.toll.noSide 17

18 www.toll.noSide 18

19 www.toll.noSide 19

20 www.toll.noSide 20 Regelverk forts. Lovgivningens intensjon: Forhindre dumping av farlig avfall i U-land Bidra til utnyttelse av avfall Balansere riktig mellom hensynet til ”fri flyt” av legale varer og hensynet til streng kontroll av farlig avfall.


Laste ned ppt "TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET Bjørn Røse Toll- og avgiftsdirektør Sandvika 16.09.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google