Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET"— Utskrift av presentasjonen:

1 TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET
Bjørn Røse Toll- og avgiftsdirektør Sandvika TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET

2 Tolvesenets oppgaver ifm. avfall
”Administrasjon” av lovlig avfall Forhindre ulovlig import og eksport av farlig avfall

3 Tollvesenets oppgaver ifm. med lovlig avfall
”Avgiftsdesigner” Avgiftsinnkrever og kontrollør Import og eksportadministrator

4 Tollvesenets rolle ifm. med import og eksport av farlig avfall
”Oppvåkningen” Regelverk grensekryssende avfall Volumer Hva gjør vi for å bekjempe ulovlig import/eksport?

5 ”Oppvåkningen” Seveso 1976 (1982, 2003)
Dumping av farlig avfall fra vesten i utviklingsland Elfenbenkysten 2006 Vest Tank, Sløvåg, Gulen 2007 Verdens Tolldag 2009 viet bekjempelse av miljøkriminalitet

6

7 Regelverk grensekryssende avfall
FN: Basel konvensjonen 1989 OECD: Rådsbeslutning 1992 EU: Rådsbeslutning Norge: Avfallsforskriften Kap. 13 Norge: Tolloven § 1-5

8 Regelverk forts. Lovgivningens intensjon:
Forhindre dumping av avfall i U-land Bidra til utnyttelse av avfall Balansere riktig mellom hensynet til ”fri flyt” av legale varer og hensynet til streng kontroll av farlig avtall

9 Regelverk forts. Lovgivningens prosedyrer Krav om følgedokumentasjon
Krav om skriftlig forhåndsmelding og samtykke Forbud mot eksport/import hvis krav ikke oppfylles Avhengig av: - Mottakerland (EU/EØS, OECD, Basel. Andre) - Avfallstype - Behandlingsform (Sluttbehandling eller gjenvinning)

10 Skjematisk fremstilling av krav ved eksport av avfall
Sluttbehandling (D-koder) Gjenvinning (R-koder) EU/EØS/EFTA OECD Andre EU/EØS/EFTA OECD Andre Alle typer avfall Alle typer avfall Avfall listet i Anneks III Andre typer avfall Tillatt iht anneks V Andre typer avfall Skriftlig melding og samtykke Forbud Følgeskjema Skriftlig melding og samtykke Jfr. forordning 1418/2007 Forbud Forbud Skriftlig melding og samtykke Følgeskjema

11 Regelverket forts. Take – back obligations (art i EU-forordningen) Konsekvenser: Lovlige transporter Kan ikke gjennomføres som planlagt Ulovlige transporter Sendes tilbake til Norge Eksportør må dekke transport, lagring og behandling Norske myndigheter må bidra, evt. også økonomisk

12 Eksport Norge Ghana Stanset Antwerpen

13 Eksport Norge Ghana. Stanset i Esbjerg

14 Volumer import og eksport farlig avfall
Offisiell statstatistikk Lovlig import av farlig avfall: samtykker årlig (? tonn) Lovlig eksport av farlig avfall: ca.100 samtykker årlig (100 tonn?) Hvor mye ulovlig import/eksport i tillegg? - Tollvesenets beslag: 110 tonn på 20 mndr. - EU-erfaringer: 25% ”treff” på ulovlig avfall - Bilvrak på fjerntliggende brygger og moloer - Anslag fra UNED: 50 mill tonn elektronisk avfall pr. år, 70% dumpes i U-land

15 Hva gjør vi for å bekjempe ulovlig import/eksport av farlig avfall?
Tollvesenets beslag 110 tonn ( ) Betegnelse Mengde Varebeskrivelse Miljøfarlig avfall 480,00 480 stk sigarettetuier med lighter. 1 019,00 Brukte bilmotorer og bildeler, samt sykler og møbler 133,00 15 tonn miljøfarlig avfall, brukte dekk, TV`er, kjøle- og fryseskap 21,00 10800 kg miljøfarlig avfall i container 118,00 Containerbeslag av 21 tonn miljøfarlig avfall 235,00 14 tonn miljøfarlig avfall, elektriske artikler 167,00 Leketøy med innhold av elektronikk 287,00 3863,00 Leketøy-Bamser uten CE-merking Operasjon Dementer (Global avfallsaksjon WCO, mars-mai 2009) tonn farlig avfall beslaglagt Samarbeidsaksjon SFT/Toll april 2009 Forsterket kontrollsamarbeid SFT, DSB, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Økokrim,Tollvesenet Felles arbeidsgruppe/aksjongruppe SFT/Toll Samarbeidsaksjon SFT/Toll/Politi 31. august – 13. sept. 2009

16 Aksjonsnotat 2009-2010 Grensekryssende forsendelse av avfall
Avdekke og hindre ulovlig eksport av avfall fra Norge Samarbeid med TAD og politi

17

18

19

20 Regelverk forts. Forhindre dumping av farlig avfall i U-land
Lovgivningens intensjon: Forhindre dumping av farlig avfall i U-land Bidra til utnyttelse av avfall Balansere riktig mellom hensynet til ”fri flyt” av legale varer og hensynet til streng kontroll av farlig avfall.


Laste ned ppt "TOLLVESENETS ROLLE I KAMPEN MOT AVFALLSKRIMINALITET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google