Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfallskonferansen 2009 Hvor vil byggenæringen? Rannveig Ravnanger Landet Dir. miljø og energi BNL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfallskonferansen 2009 Hvor vil byggenæringen? Rannveig Ravnanger Landet Dir. miljø og energi BNL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfallskonferansen 2009 Hvor vil byggenæringen? Rannveig Ravnanger Landet Dir. miljø og energi BNL

2 Hvorfor skal byggenæringen være pådrivere for god avfallshåndtering?

3 Seriøsitet i byggenæringen Viktigste miljøtema for norsk byggenæring Helse- og miljøfarlige stoffer Klima og energi Avfall Byggenæringen – 40 %-næringen - har stor innflytelse på det ytre miljø Byggenæringen – 40 %-næringen - har stor innflytelse på det ytre miljø Byggenæringen vil ta miljøutfordringene på alvor

4 Største utfordringer Kompetanseheving og motivasjon i næringen, byggherren og samarbeidende myndigheter Få myndighetene til å etterleve eget innkjøpsregelverk ( livsløpskostnader, avfallsregelverk mm ) En seriøs oppdragsgiver gir seriøse bedrifter Få konkrete miljøkrav inn i alt anbudsmateriale Miljø må bli en viktig del av tildelingskriteriene Gjøre det enklere å velge miljøvennlig

5 Byggenæringens felles satsinger innen ytre miljø Pågår: Oppfølging av NHP2 Byggemiljø Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg Miljødeklarasjoner for byggevarer Standardisering på miljøområdet Klimatiltak/ Innspill til klimatiltak Avfallsregelverket, endringer

6 Byggenæringens felles satsinger innen ytre miljø Må jobbes med framover Følge opp igangsatte satsinger Standardisering av metoder for miljøvurdering av hele bygg og anlegg (Konsensus, miljøsertifiseringsysem) EUs nye avfallsmål for 2020

7 Hva er mest miljøvennlig? Bør betongen knuses ned og brukes på stedet? Skal den kjøres bort, knuses og brukes i ny betong? Skal den bli vegbyggingsmateriale andre steder? Byggenæringen trenger mer kunnskap og enighet om hvordan vi skal bedømme miljøvennligheten av de enkelte løsningene

8 Hva blir viktigst innen avfallsområdet? Kursing og motivering: Regelverk Farlig avfall Sortering (praktisk, økonomisk og miljømessig) Kartlegging av miljøfarlige stoffer: Hvor finner vi de ”nye” farlige stoffene? Mer gjenvinning: Øke gjenvinning av f.eks. glass, gips, betong, tre

9 Kan vi vite om byggenæringen forbedrer seg? SFTs statistikk er avgjørende for at vi skal vite hvor vi skal rette innsatsen

10 Kan vi vite om vi byggenæringen forbedrer seg? Vi trenger pålitelig statistikk fra SSB med jevne mellomrom for å korrigere innsatsen

11 Hva gjør byggenæringen for å hindre at farlig avfall oppstår i framtiden? Substitusjon Materialvalgslister Miljødeklarasjoner Andre materialvalgsverktøy Kompetanseheving Arbeidet med NHP har gjort byggenæringen oppmerksom på at vi må arbeide med de produktene vi bygger med i dag for å forhindre ”PCB- og asbesttilstander ”i framtiden

12 Byggenæringen vil ta miljøutfordringene på alvor Byggenæringens innsats har bidratt, og skal i det videre bidra enda mer, til et bedre miljø


Laste ned ppt "Byggavfallskonferansen 2009 Hvor vil byggenæringen? Rannveig Ravnanger Landet Dir. miljø og energi BNL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google