Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ingen miljøgifter innen er det mulig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ingen miljøgifter innen er det mulig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ingen miljøgifter innen 2020 - er det mulig?
Ketil Hylland leder, Miljøgiftsutvalget Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Norsk institutt for vannforskning

2 mandat regjeringens mål er at utslippene av miljøgifter skal stanse innen 2020 Miljøgiftsutvalget skal foreslå konkrete tiltak som kan iverksettes for å bidra til at målet nås tiltakene skal vurderes i forhold til skadevirkningen av utslippene og i forhold til internasjonale muligheter og begrensninger tiltakenes kostnadseffektivitet skal vurderes

3 utfordringer kjemiske stoffer er nødvendige i samfunnet
økende produksjon av kjemikalier, forhåpentligvis mindre og mindre problematiske det vil være miljøgifter i produkter også i fremtiden .. som kan føre til human eksponering og utslipp til miljøet norsk regulering innenfor internasjonale avtaler koordinering av miljøgiftsforvaltning kunnskap i befolkningen og virksomheter forskning

4 diskusjoner i utvalget
fare, risiko, føre var forvaltningsnivåer og koordinering historiske, nåværende og framtidige kilder kunnskap om nivåer og effekter i Norge hva vil REACH bidra til?

5 struktur stoffer og stoffgrupper, nasjonal forvaltning, internasjonale avtaler sektorovergripende forvaltning, internasjonalt arbeid, kunnskap, arbeidsmiljø sektorvis industri, petroleum, produkter, avfall/gjenvinning, avløp, transport, kosmetikk, helse, landbruk, akvakultur, bygg/oppvarming, transport, historisk forurensning bedre beslutningsgrunnlag forskning, overvåking, statistikk, åpenhet

6 vurderte stoffer og stoffgrupper
kosmetikk musker, triklosan, parabener siloxaner tensider legemidler human, vet, akva biocider TBT, TFT, .. plantevernmidler nanomaterialer metaller: As, Cd, Cr, Hg, Pb, Cu PAHer, heterosykliske klorerte - dioksiner, PCB, HCB, TCB, PCP, klorerte parafiner - (SCCP), MCCP bromerte flammehemmere - HBCD, TBBPA, PBDE fluorerte - PFOS, PFOA ++ bisfenol A ftalater, særlig DEHP

7 prioriterte tiltak sektorovergripende og kunnskapsbyggende
forvaltning, særlig kommunalt; likebehandling internasjonalt arbeid kunnskap i befolkning og næringsliv forskning og overvåking utslippsreduserende redusere miljøgifter i produkter økt innsamling, bedre sanering, rensing sigevann industri, landbruk, historisk forurensning

8 det vil ikke være mulig å fjerne miljøgifter
det vil ikke være mulig å fjerne miljøgifter .. men kan unngå nivåer som kan skade human helse eller miljøet


Laste ned ppt "ingen miljøgifter innen er det mulig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google