Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PCB-forurenset betong

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PCB-forurenset betong"— Utskrift av presentasjonen:

1 PCB-forurenset betong
Hva skal måles og hvordan skal avfallet behandles? PCB-forurenset betong Qno Lundkvist Aksjonsleder PCB SFT

2 PCB – Hva er det? Utfordring for samfunnet og B&A!
Teknisk vidundermiddel brukt i Norge i årene Drøyt 1100 tonn importert til Norge (før 1980) Størrelsesorden 90 tonn igjen 2008??? Miljømessig ulykke Bioakkumuleres/oppkonsentreres i næringskjeden Kreftfremkallende Nevrologiske skader Immunforsvar svekkes Skader reproduksjonsevnen Hovedkilde for PCB i mennesker er føden Spesielt foster og barn er utsatte Utfordring for samfunnet og B&A!

3 Hovedkilden for gjenværende PCB er bygg og anlegg
Hvor mye? Hvor? Murpuss, maling, avretningsmasse Hvor mye PCB finnes i bygningsmassen og hvor finner vi dette? (grove tall 2007) Mørtel, puss, etc 44 tonn ??? Fuger tonn ??? Maling tonn ??? Isolerglass 18 tonn Kondensatorer ? tonn Hovedkilden for gjenværende PCB er bygg og anlegg fuger PCB-isolerglass

4 NGUs nye PCB-undersøkelse
Utendørs 105 bygninger i 5 byer Porsgrunn, Drammen, Ålesund, Kristiansand og Stavanger Påvist PCB i eller ved 31 av byggene Hoveddelen lave verdier Stavanger er den av de fem undersøkte byene som har flest prøver som inneholder PCB. Innendørs 42 bygg, av disse er det påvist PCB i 22 Nivåene sett under ett er lave

5 Nytt estimat PCB i bygg? Basert på enkle antagelser om bygningsstørrelse, egenvekt til materialer, gjennomsnitts- konsentrasjoner og antall bygninger innenfor gitt tidsperiode (1946 – 1980) I norske bygg kan finnes mer enn 42 tonn gjenværende PCB7. Utvidet tidsperiode for når PCB ble brukt i bygg/anlegg Ikke noen klar sammenheng mellom PCB-innhold og byggeår/bygningstype

6 PCB i bygg og anlegg Utfordringen innen B&A øker
Innhold av PCB Normverdi for mest følsomt arealbruk – 0,01 ppm Grense farlig avfall – 50ppm Miljørisikovurdering av disponeringen av avfallet Må leveres mottak for farlig avfall ”Fri bruk” “Lav- Kontaminert” PCB-holdig avfall Økt estimat på gjenværende PCB i maling, fuger og betongtilsats Hovedkilden for gjenværende PCB er bygg og anlegg reist eller rehabilitert i fra perioden Lave PCB verdier (under 50 mg/kg) Utfordringen innen B&A øker Oppfølging BNLs Handlingsplan for bygg og anleggsavfall Krav til miljøkartlegging og –sanering; kap 15 er på plass Kommunenes oppfølging av kap 15 viktig Myndighetenes kontrollaksjoner videreføres Revisjon nasjonal handlingsplan for PCB

7 Betong med PCB-holdige fraksjoner
Det er forbudt å omsette produkter med PCB Riveavfall er underlagt avfallsregelverket Skal identifiseres særskilt i obligatorisk avfallsplan Avfallet kan ikke disponeres fritt Næringsavfall leveres til lovlig avfallsmottak Unntak for bruk av egnet inert avfall i forbindelse med terrengregulering, utfylling eller byggeformål Dokumentert miljørisikovurdering (fortsatt ansvarlig for eventuell forurensning) Når avfall sluttdisponeres, skal det foreligge dokumentasjon på at det oppfyller kriteriene for avfallskvalitet Tiltakshaver, avfallsmottak, deponieier, etc må sannsynliggjøre at betongavfallet er fritt fra PCB. En slik sannsynliggjøring vil være at bygget/anlegg ikke er fra, eller rehabilitert i perioden , dersom det er fra må "bevisføringen" være sterkere, f eks med representativ PCB-analyse NÆRINGSAVFALL Anlegg med nødvendig tillatelse til håndtering av avfall Annen disponering etter f-loven § 32, 1 ledd Rene naturlige masser eller gjenvunnet materiale.

8 Hva må prøvetas? Hva skal til for å få representative prøver?
Det bør først tas prøver der det er størst sannsynlighet for å finne PCB Representativt ??? Ikke blandprøver! Det må tas prøver av hver enkelt fraksjon betong murpuss maling betong murpuss maling

9 Nedstrømsløsninger Eksempel Betong med PCB-fraksjoner Over 50 mg/kg:
under 1 mg/kg: Deponier for farlig avfall (deponikategori 1) Deponier for ordinært avfall (deponikategori 2) Deponier for inert avfall (deponikategori 3) PCB-holdige Fuger Forbrenning hos Norcem, Ekokem, Sakab, etc PCB-holdig Maling Forbrenning eller deponier for farlig avfall PCB-Isolerglass Ruteretur (PCB-Sanering og Veolia Miljø Gjenvinning AS) PCB-kondensator Returordniner for EE-avfall (Renas, Elretur, etc)

10 Regelverket er på plass! Oppfølging fra alle!!!
Fortsatt behov for jobbing! Utfordringen er å få til en effektiv identifisering, innsamling og sluttbehandling av gjenværende PCB Regelverket er på plass! Oppfølging fra alle!!! Avfallsprodusent har ansvaret! Intensjonen med obligatorisk avfallsplan må fungere Kommunenes oppfølging viktig Myndighetene vurderer behov for ytterligere veiledning Myndighetenes kontrollaksjoner videreføres Landsdekkende B&A 2009 Landsdekkende Deponi 2009

11 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "PCB-forurenset betong"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google