Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig habiliterings- /rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i Helse Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig habiliterings- /rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i Helse Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig habiliterings- /rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i Helse Midt-Norge

2 Bakgrunn for oppdraget Hørselsomsorgen slik den praktiseres i dag har vært gjenstand for kritikk fra flere hold gjennom lang tid. Ulike undersøkelser og kartlegginger har vist at hørselshemmede og deres pårørende i liten grad finner tjenestetilbudet tilfredsstillende. Uklarhet i ansvars- og oppgavefordeling mellom aktører For lange ventetider Mangelfull samhandling mellom ulike tilbud og etater Forskjeller i tilbud avhengig av bosted Svakheter i økonomistyringen og ineffektivitet

3 Oppdrag: Hørselsomsorgen er preget av mange aktører med mangelfullt samarbeid og kompetanse, og lange ventetider til hørselssentralene. Som oppfølging av rapporten ”Å høre og bli hørt” legger Helse og omsorgs- departementet til grunn at de regionale helseforetakene innenfor sitt ”sørge for” –ansvar har ansvar for helsehjelp til mennesker med hørselsproblemer, herunder tilpasning av høreapparater. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet vil få i oppdrag å utarbeide felles informasjon om god høreapparatformidling.

4 Tiltak For å få en mer helhetlig HA formidling skal det inngås avtaler om oppfølging og rehabilitering knyttet til høreapparatformidling mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og NAV slik det er foreslått i rapporten ”Å høre og bli hørt”. HMN RHF har ansvar for at dette skjer og skal rapportere antall helseforetak som har inngått slike samarbeidsavtaler. HMN RHF skal inngå avtale om høreapparattilpasning med legespesialister med avtale for å sikre tilstrekkelig kapasitet og gi oppdatert oversikt over hvem det er inngått slik avtale med til Arbeids- og velferdsetaten.

5 Forts. HMN RHF skal legge til rette for at lærings- og mestringssentrene kan bli arena også for helhetlig høreapparatformidling i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og brukerne

6 Styringsdokument 2010 Realisere regional plan for helhetlig habiliterings- /rehabiliteringstilbud til hørselshemmede, noe som blant annet vil kreve avtale mellom de ulike helseforetak og alle kommuner i aktuelle geografiske område.


Laste ned ppt "Helhetlig habiliterings- /rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i Helse Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google