Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring og trening for KOLS-pasienter Evaluering av opplærings- og treningsprogram for kronisk obstruktive lungepasienter ved St. Olavs Hospital, Orkdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring og trening for KOLS-pasienter Evaluering av opplærings- og treningsprogram for kronisk obstruktive lungepasienter ved St. Olavs Hospital, Orkdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring og trening for KOLS-pasienter Evaluering av opplærings- og treningsprogram for kronisk obstruktive lungepasienter ved St. Olavs Hospital, Orkdal Sjukehus OPP! Opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge 12. – 13. mai 2005 - Rica Hell Hotell, Stjørdal Borghild Kr. Lomundal

2

3 Bakgrunn Det er beregnet at KOLS vil ha en 5. plass på listen over de mest belastende sykdommer i verden i 2020, mot en 12. plass i 1990. (Murray 1997) Nærmere 10% av Norges voksne befolkning har KOLS, og forekomsten øker eksponentielt med alderen. (Gulsvik 2005)

4 Hensikten med studien Vurdere effekten av: 1) Opplæringstiltaket alene Gruppe A 2) Opplæringstiltaket med påfølgende trening,3 ggr. pr uke over 2 år Gruppe B

5 Mål med opplæringstiltakene Bedre mestring av daglige gjøremål Bedre selvopplevd helsestatus

6 Planlegging av kurset Tema fastsatt : i samarbeid med erfarne brukere, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Norges Astma- og Allergiforbund og en tverrfaglig gruppe helsepersonell. etter erfaringer fra Glittreklinikken, og anbefalinger i litteraturen

7 Målgruppe Indikasjoner for deltakelse Hyppige, langvarige sykmeldinger Hyppige sykehusinnleggelser Hyppige forverringer Dårlig sykdomsinnsikt Problemer med oppfølging på egen hånd Angst knyttet til anfall / dyspne

8 Inntakskriterier DELTAKEREN må være motivert være i stand til å delta aktivt i opplæringen ikke ha annen, alvorlig sykdom (progressiv canser, stoffmisbruk, sinnslidelse, alvorlig hjertesvikt, …)

9 Beskrivelse av deltakerne ved pasientopplæringen GruppeAB Antall (m/k)16/1412/18 Alder (år)67.462.3 Røykestatus Aldri Ex Nåværende -2 2823 25 FVC (l)/% av forv.2.75/67.32.65/69.9 FEV1 (l)/% av forv.1.1/39.21.2/41.7 6-min. gangt. (m)405.5417.0 O2-metn. i hvile, %94.193.8

10 Beskrivelse av studien Start 6 måneder 12 måneder 60 deltakere 59 deltakere 57 deltakere 49 pårørende Opp- lærings- tiltak 6 timer pr uke i 6 uker Opp- følgings- møte v. 3 mndr 4 timer Opp- følgings- møte v. 6 mndr 2 timer Opp- følgings- møte 2 timer Opp- følgings- møte 2 timer Tilbud om individuell hjelp til røykeslutt. 1 time pr. uke i 6 uker. Deretter hver 14. dag i 4,5 måneder. Gruppe B fortsetter med trening etter opplæringsbolken på 6 uker - 3 ganger pr. uke fram til 2 år etter kursstart.

11 Fysisk aktivitet i lungerehabilitering Aerob trening av store muskelgrupper i aktiviteter relatert til dagliglivet Inspirasjonsmuskeltrening Bekkenbunnstrening Thoraxmobiliserende øvelser Pusteøvelser og endret pustemønster

12 Arbeidsoppgaver ved rehabiliteringskurset Lege Sykdomslære og medikamentell behandling Farmasøyt Inhalasjonsteknikk Ergoterapeut Energiøkonomisering Sykepleier Kosthold/ernæring.

13 Arbeidsoppgaver forts. PsykologLeve med kronisk sykdom. Lede samtalegruppe. BrukerrepresentantKompetanseoverføring. Rådgiverfunksjon ved utformimg av tilbud Repr. TrygdekontoretTrygderettigheter og ulike stønadsordninger FysioterapeutPraktisk trening i mestring av tung pust Teoretisk bolk om fysisk aktivitet – pust, hvilestillinger, og sekretmobilisering. Instruksjon ved gruppetrening – avspenning. Individuell hjelp til røykeslutt.

14 Parametre for måling av rehabiliteringseffekt Mål på helserelatert livskvalitet - SGRQ - BPQ-10 (Spørreskjema om pustevansker) - COPD-Efficacy Scale (Mestring av pustevansker) - Åpne spørsmål Helseøkonomiske effekter - Forbruk av sykehustjenester Effekt på lungefunksjon - FVC, FEV1, PEF Mål på utholdenhet og opplevelsen av åndenød ved anstrengelse - 6-minutters gangtest, Borg-skåre

15

16

17

18 Forbruk av sykehustjenester Gruppe A Gruppe B Året før kurs1 år etter kurs2 år etter kurs Ant. pasienter innlagt (%) 10 (35,7)12 (41.4)8 (28.6)5 (17.2)9 (32.1)4 (13.8) Totalt ant. inn- leggelser 2320 8198 Ant. inn- leggelser pr. pas. 0.770.670.710.280.680.28 Ant. døgn i sykehus 12013098459242 Ant.syke- husdøgn pr. pas. 4.004.333.501.553.291.45

19

20 FVC / FEV 1 Gruppe A Gruppe B Ved startEtter 6 mnd.Etter12 mnd.Etter 24 mnd. FVC (l/ % av forv.) 2.75 74.0 2.65 72.1 2.75 74.0 2.64 72.0 2.74 73.9 2.65 72.1 2.75 74.0 2.65 72.1 FEV 1 (l/ % av forv.) 1.15 40.9 1.12 39.1 1.15 40.9 1.13 39.3 1.14 40.6 1.13 39.3 1.14 40.6 1.14 39.4

21 6-minutters gangtest Gruppe A Gruppe B Ved startE. 6 mnd.E. 12 mnd.E. 24 mnd. Gang- distanse (m) 411.0422.5420.0465.5415.0512.0410.0515.0 Borg score6.05.55.84.75.93.95.93.8

22

23 OPPSUMMERING Undersøkelsen viser at begge tilbudene, både opplæringstiltaket alene, og opplæringstiltaket med påfølgende trening, har gunstige effekter for kronisk obstruktive lungesyke. Men vi ser at vedlikeholdstrening etter endt opplæring er nødvendig for å bedre/opprettholde oppnådde effektmål over tid.

24 Dagens pasientopplæring for KOLS-pasienter ved Orkdal Sjukehus Prosjektet ”Rehabilitering av KOLS- pasienter” ble i januar 2001 integrert i ordinær drift. I dag er tilbudet organisert inn i LMS. Kurset går nå over fire dager. To ”bolker” med seks måneders mellomrom. Tverrfaglig innsats gjeldende opplæring/veiledning om behandling og sykdom, og med vekt på brukermedvirkning. Deretter tilbud om trening i gruppe, tre ganger pr. uke, hele året.


Laste ned ppt "Opplæring og trening for KOLS-pasienter Evaluering av opplærings- og treningsprogram for kronisk obstruktive lungepasienter ved St. Olavs Hospital, Orkdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google