Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonsvurdering og trygd Overlege Søren Brage Rikstrygdeverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonsvurdering og trygd Overlege Søren Brage Rikstrygdeverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonsvurdering og trygd Overlege Søren Brage Rikstrygdeverket

2 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende Arbeidsliv  En sykdomsdiagnose sier ofte lite om en persons muligheter for å arbeide  Det er derfor behov for et system som kan beskrive funksjonsevne og forutsetninger i miljøet

3 Vurdering av funksjonsevne

4 Enklest mulig…  Trinn 1: En åpen dialog og den gode samtalen –gjenoppretter tillit mellom partene –gjør det mulig å løse problemer

5 Funksjonsvurdering i IA-avtalen  En samtale om arbeidsmuligheter  Arbeidsgiver – arbeidstaker  I arbeid til tross for sykdom eller funksjonshemning  Forebyggende, sykmelding, oppfølgingsplan  Hjelp og bistand i dialogen  Legens rolle: forenklet funksjonsvurdering

6 Kjernespørsmål  Hvordan er arbeidsdagen?  Er det forhold som bør og kan endres?  Hva er vi enige om?

7 Enklest mulig…  Trinn 1: En åpen dialog og den gode samtalen –gjenoppretter tillit mellom partene –gjør det mulig å løse problemer  Trinn 2: Mer omfattende rehabilitering og behov for tilrettelegging –krever ekstern spesialistkompetanse –krever faglig solid begrunnelse

8 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering

9 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse

10 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon

11 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon

12 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon MILJØFAKTORER

13 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon MILJØFAKTORER KROPPSFUNKSJON

14 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon MILJØFAKTORER KROPPSFUNKSJON AKTIVITET/DELTAGELSE

15 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon MILJØFAKTORER KROPPSFUNKSJON AKTIVITET/DELTAGELSE Utførelse Kapasitet

16 Funksjonvurdering i ICF perspektiv Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon MILJØFAKTORER KROPPSFUNKSJON AKTIVITET/DELTAGELSE Utførelse Kapasitet Motivasjon mv PERSONLIGE FAKTORER Sosial støtte/ nettverk

17 Behandlers funksjonsvurdering Egenbeskrivelse av funksjon Behandlers objektive funksjonsbeskrivelse Arbeidskrav og risiko Funksjonsvurdering rel.til arbeid

18 EGENVURDERING AV FUNKSJON Utvikling av Norsk funksjonsskjema for bruk i trygdeetaten Brage og medarbeidere Rapport 5/2002 www.trygdeetaten.no

19  En hjelp til behandlerne  Ivareta den sykmeldtes subjektive opplevelse  Prøvd i et RTV-prosjekt  ”Norsk funksjonsskjema”

20

21

22 Norsk funksjonsskjema i praksis  Nyttig for trygden –Styrket vurdering – sammenhengen mellom kliniske opplysninger og egenrapportert funksjon Nyttig for legene Kritisk vurdering av pasientens egenrapporterte funksjon opp mot klinisk tilstand

23 Enklest mulig…  Trinn 1: En åpen dialog og den gode samtalen –gjenoppretter tillit mellom partene –gjør det mulig å løse problemer  Trinn 2: Mer omfattende rehabilitering og behov for tilrettelegging –krever ekstern spesialistkompetanse –krever faglig solid begrunnelse  Trinn 3: Behov for hjelpemidler –krever ekstern spesialistkompetanse –krever faglig solid begrunnelse  Trinn 4: Behov for varig assistanse og ytelser –krever ekstern spesialistkompetanse –krever faglig solid begrunnelse

24 Utprøving og testing  Effektevaluering  Brukermedvirkning  Etterprøvbar metodikk –Evidensbasert

25 Arbeidsgruppe for ICF  I RTV  Informasjon  Opplæring  Brukerstøtte


Laste ned ppt "Funksjonsvurdering og trygd Overlege Søren Brage Rikstrygdeverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google