Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonsvurdering og trygd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonsvurdering og trygd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonsvurdering og trygd
Overlege Søren Brage Rikstrygdeverket

2 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende Arbeidsliv
En sykdomsdiagnose sier ofte lite om en persons muligheter for å arbeide Det er derfor behov for et system som kan beskrive funksjonsevne og forutsetninger i miljøet

3 Vurdering av funksjonsevne

4 Enklest mulig… Trinn 1: En åpen dialog og den gode samtalen
gjenoppretter tillit mellom partene gjør det mulig å løse problemer Det er ikke meningen at OHS skal bruke disse ordene, men trinnene er viktige

5 Funksjonsvurdering i IA-avtalen
En samtale om arbeidsmuligheter Arbeidsgiver – arbeidstaker I arbeid til tross for sykdom eller funksjonshemning Forebyggende, sykmelding, oppfølgingsplan Hjelp og bistand i dialogen Legens rolle: forenklet funksjonsvurdering

6 Kjernespørsmål Hvordan er arbeidsdagen?
Er det forhold som bør og kan endres? Hva er vi enige om?

7 Enklest mulig… Trinn 1: En åpen dialog og den gode samtalen
gjenoppretter tillit mellom partene gjør det mulig å løse problemer Trinn 2: Mer omfattende rehabilitering og behov for tilrettelegging krever ekstern spesialistkompetanse krever faglig solid begrunnelse Det er ikke meningen at OHS skal bruke disse ordene, men trinnene er viktige

8 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering

9 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering Funksjonsbeskrivelse

10 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon Funksjonsbeskrivelse

11 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon Funksjonsbeskrivelse

12 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon Funksjonsbeskrivelse MILJØFAKTORER

13 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon Funksjonsbeskrivelse KROPPSFUNKSJON MILJØFAKTORER

14 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon Funksjonsbeskrivelse KROPPSFUNKSJON AKTIVITET/DELTAGELSE MILJØFAKTORER

15 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon Funksjonsbeskrivelse KROPPSFUNKSJON AKTIVITET/DELTAGELSE Utførelse Kapasitet MILJØFAKTORER

16 Funksjonvurdering i ICF perspektiv
Funksjonsvurdering Beskrivelse av jobbkrav/ arbeidssituasjon Funksjonsbeskrivelse KROPPSFUNKSJON AKTIVITET/DELTAGELSE Utførelse Kapasitet Sosial støtte/ nettverk MILJØFAKTORER Motivasjon mv PERSONLIGE FAKTORER

17 Behandlers funksjonsvurdering
Egenbeskrivelse av funksjon Arbeidskrav og risiko Behandlers objektive funksjonsbeskrivelse Funksjonsvurdering rel.til arbeid

18 EGENVURDERING AV FUNKSJON
Utvikling av Norsk funksjonsskjema for bruk i trygdeetaten Brage og medarbeidere Rapport 5/2002

19 En hjelp til behandlerne
Ivareta den sykmeldtes subjektive opplevelse Prøvd i et RTV-prosjekt ”Norsk funksjonsskjema”

20

21

22 Norsk funksjonsskjema i praksis
Nyttig for trygden Styrket vurdering – sammenhengen mellom kliniske opplysninger og egenrapportert funksjon Nyttig for legene Kritisk vurdering av pasientens egenrapporterte funksjon opp mot klinisk tilstand

23 Enklest mulig… Trinn 1: En åpen dialog og den gode samtalen
gjenoppretter tillit mellom partene gjør det mulig å løse problemer Trinn 2: Mer omfattende rehabilitering og behov for tilrettelegging krever ekstern spesialistkompetanse krever faglig solid begrunnelse Trinn 3: Behov for hjelpemidler Trinn 4: Behov for varig assistanse og ytelser Det er ikke meningen at OHS skal bruke disse ordene, men trinnene er viktige

24 Utprøving og testing Effektevaluering Brukermedvirkning
Etterprøvbar metodikk Evidensbasert

25 Arbeidsgruppe for ICF I RTV Informasjon Opplæring Brukerstøtte


Laste ned ppt "Funksjonsvurdering og trygd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google