Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til det bedre? Innlegg på Samarbeidskonferansen 7. Februar 2007 Arne Flaat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til det bedre? Innlegg på Samarbeidskonferansen 7. Februar 2007 Arne Flaat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til det bedre? Innlegg på Samarbeidskonferansen 7. Februar 2007 Arne Flaat

2 Økonomi og atter økonomi 1,7 milliarder Avvik budsjett-regnskap 2006: 30 mill Avvik budsjett-regnskap 2007: 0 2006 2007 Hva er de 30 millionene brukt til? 15 millioner til nødvendige medisiner 7 millioner ekstra gjestepasientutgifter 8 millioner ekstra til lønnsoppgjør

3 Hva greide vi? Fordeling somatikk – psykiatri Korridorpasienter Sykefravær Epikriser

4 Hvem styrer foretaket Ny sammensetning av styret Ordfører, varaordfører, rådmann, kommunestyremedlem og ex fylkespolitiker… Fast samarbeidsutvalg – med leder som møter i styret Helse Midt-Norge 2010 Møter med ordførere, rådmenn, kommuneleger, helse- og sosialledere… Faste møter med fylkesordførere, stortingsbenk, fylkesleger Basisavtalen mellom kommunene og helseforetaket

5 Arena for samhandling Desentralisert virksomhet DPS Kolvereid DPS Stjørdal Poliklinikker i Stjørdal, Steinkjer og Kolvereid Jordmortjeneste DMS Stjørdal Samhandlingsløsning i Midtre Namdal

6 Sømløs helsehjelp ANTALL PASIENTER GRAD AV SPESIALISERING FØRSTELINJE HALVANNENLINJE ANDRELINJE REGIONALE/ NASJONALE FUNKSJONER

7 Vegen videre Mer direkte dialog mellom våre kliniske ledere, helseledere i kommunene og primærlegene Sikre at de som faktisk må samhandle for å gi god pasientbehandling totalt - snakker sammen Ivareta veiledningsplikten, gi faglig oppdatering Unngå svartepersspill Ha respekt for hverandres roller Ha respekt for pasienten – som er interessert i god behandling, ikke nivå, sektor og avdeling HNT tar konkret initiativ


Laste ned ppt "Til det bedre? Innlegg på Samarbeidskonferansen 7. Februar 2007 Arne Flaat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google