Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overlege Terje Torgersen Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overlege Terje Torgersen Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overlege Terje Torgersen Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk
ADHD og rusmisbruk Rus-psykiatri Forum Overlege Terje Torgersen Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk

2 Dagens tema: ADHD og rus i Nord-Trøndelag
Utredning og differensialdiagnoser Behandling og tiltak på tvers av etater Effekt av stimulantbehandling på rusmisbruk

3 Voksne med ADHD i Nord-Trøndelag
45 personer, 34 menn og 11 kvinner Alder år Alder første kontakt VOP: 23,7 år Alder ADHD-diagnose: 26,3 år Alder stimulantbehandling: 28,3 år

4 Oppvekstforhold Begge foreldre 64 % En forelder 31 % Fosterheim 5 %
Kontakt PPT/BUP 62 % ADHD-diagnose 18 % Adoptert 11 %

5 Skoleprestasjoner Ikke fullført grunnskole 7 %
Ikke fullført videregående 73% Utdanning utover v.g.s. 20 %

6 Yrkes- og trygdestatus
I arbeid 16% Student 16% Syke-/rehab. penger 31% Yrkesrette attføring 22% Uførepensjon 11% Sosial stønad 9%

7 Kriminalitet En eller flere dommer 47% To eller flere 24% Vold 27%
Tyveri % Narkotika 18% Fyllekjøring 16%

8 Komorbid rusmisbruk Siste år: Alkohol 33% Opiater 5% Cannabis 36%
Amfetamin 33% Livstid: 47% 16% 51% 49%

9 ADHD og komorbide lidelser
Rusmisbruk 40 Bipolar lidelse 10 Angstlidelse % Lærevansker % Depresjon % Atferdsforstyrrelse % Autisme 30%

10 ADHD og rusmisbruk Doblet risiko for rusmisbruk i voksen alder ved ADHD alene sammenlignet med normalbefolkning Biederman 1995 Flere ganger økt risiko ved samsykelighet (komorbiditet) med bipolar lidelse og/eller atferdsforstyrrelser 20-30 % av rusmisbrukere har ADHD

11 ADHD og rus…. Rusmisbruk kommer oftest etter debut av psykiatrisk sykdom Tidligere debut av rusmisbruk

12 ADHD og rus….. Raskere utvikling av skadelig bruk og avhengighet
Doblet varighet av rusmisbruk Dårligere prognose og vanskeligere å behandle

13 Hvorfor økt risiko for rusmisbruk ved ADHD?
”Selvmedisinering” ? Økt impulsivitet Nedsatt vurderingsevne Spenningssøkende atferd Marginalisering

14 Hvorfor økt risiko….? Generell tendens til avhengighet
Flukt fra nederlag og håpløshet Raskere utvikling av rusmisbruk Mye større sjanse for at rusmisbruk fører til avhengighet Nedsatt stresstoleranse

15 Utredningsprosedyre ADHD Hos Voksne, Psykiatrisk Klinikk, HNT
Nettbasert framdriftsplan Fokus på å kvalitetssikre diagnosen Tverrfaglig arbeid

16 Differensialdiagnostiske utfordringer
Tidlig debut av bipolar lidelse Atferdsforstyrrelser Angstlidelser Rusmisbruk Autisme, Tourette, OCD

17 Felles symptomer ADHD og bipolar lidelse
Konsentrasjonssvikt og distraherbarhet Økt taleflom og tankeflukt Irritabilitet og aggresjon Redusert/forstyrret søvn Risikoatferd Økt motorisk aktivitet Tidlig debut

18 Skiller ADHD og bipolar lidelse
ADHD gir mer konstante symptomer Bipolar lidelse oftest mer klart avgrensede perioder med affektive symptomer

19 Atferdsforstyrrelser
40-50 % av barn og unge med ADHD har opposisjonell atferdsforstyrrelse og/eller usosialisert atferdsforstyrrelse Kan utvikle seg til dyssosial personlighetsforstyrrelse hos % av voksne med ADHD

20 Dyssosial personlighetsforstyrrelse
Likegyldig for sosiale forpliktelser Mangel på empati for andre Bryter normer og regler Irritasjon/aggresjon/vold Ansvarsfraskrivelse Kriminalitet Hyppig rusmisbruk

21 ADHD og atferdsforstyrrelser
Vanlig samsykelighet ADHD kan være årsak til atferdsforstyrrelse Atferdsforstyrrelse trenger ikke skyldes ADHD Bipolar lidelse kan også være årsak til atferdsforstyrrelse Stimulanter virker positivt på atferdsforstyrrelser

22 ADHD, bipolar lidelse og atferdsforstyrrelse
(dyssosial pers.forstyrrelse) R U S

23 Behandling ved samtidig ADHD og rusmisbruk
Kartlegg alle mulige diagnoser Vurder differensialdiagnostikk, komorbiditet og funksjonsnivå Vurder om ADHD evt. er det primære problemet nå Sett opp separate behandlingsplaner for hver tilstand

24 Behandling ved samtidig ADHD og rusmisbruk
Risikoutsatte personer må få langsiktig og helhetlig hjelp tidlig Hjelpeapparatet må samordne tiltakene (individuelle planer, ansvarsgrupper) Mer forskning på hva slags tiltak som hjelper, inkludert stimulanter

25 Ansvarsgruppe og individuell plan
En tydelig ”case manager” Planene og møtene må være forpliktende, enkle og skriftlige Høy toleranse for ”prøving og feiling” Langsiktighet (2-5 år) Fokus på små framskritt

26 Behandlingstiltak Sosialmedisinske tiltak Yrkesrettet attføring
Samtalebehandling Behandle komorbide lidelser, bla. rusmisbruk Stimulantbehandling Andre medisiner

27 Stimulantbehandling Metylfendidat Ritalin tabletter
Concerta depottablett (ritalin) Deksamfetamin Dexamin tabletter, dexedrine tabletter

28 Strattera (atomoksetin)
Noradrenalin reopptakshemmer (ligner på antidepressiva) Dosering hos voksne 40 mg om morgenen, kan økes med intervaller på minimum 7 dager til maksimalt 100 mg Bivirkninger: nedsatt matlyst, magesmertersøvnforstyrrelser, svimmelhet, hjertebank, hetebølger, munntørrhet, kvalme, obstipasjon, vannlatingsproblemer, økt svetting

29 Effekt av stimulanter Øker konsentrasjon, oppmerksomhet og utholdenhet ved mentale oppgaver Reduserer rastløshet og indre uro Reduserer irritabilitet og aggresjon Øker evne til langsiktig planlegging

30 Dosering av stimulanter
Deksamfetamin 2,5-10 mg kl. 08, 12 0g 16 Total døgndose 7,5-45 mg (Rusdose amfetamin 250 mg intravenøst eller ved inhalasjon) Ritalin mg kl 08, 12 og 16 Total dogndose mg Concerta mg kl 08

31 Dokumentasjon av stimulantbehandling
: 161 randomiserte, kontrollerte studier viser effekt hos barn og unge Effekt på kort og lang sikt Bedre effekt dess større doser og lengre tid Økende antall studier på voksne

32 Gir stimulantbehandling økt risiko for rusmisbruk ?
Barkley 2003: 11 tidligere studier viste ingen økt risiko Fulgte 147 ADHD-pasienter i 13 år fra barn til voksen alder Ingen økt risiko, tendens til at behandling over 1 år beskytter mot kokainmisbruk

33 Beskytter stimulantbehandling mot seinere rusmisbruk?
Biederman 2003: 4 års oppfølging fra 15 års alder ADHD uten stimulanter N=19 75 % rusmisbruk ADHD +stimulanter N=56 25 % rusmisbruk Ikke-ADHD N=137 20 % rusmisbruk

34 Problemer med stimulantbehandling hos tidligere rusmisbrukere
Sidemisbruk fortsetter (ofte cannabis) Fare for tilbakefall Fare for misbruk og salg av medisiner Tåler medisinene dårlig (”nedtur”) Vanskelig å bruke stimulanter som medisin

35 Retningslinjer for oppstart med stimulanter
Grundig diagnostikk utført og gode behandlingsplaner lagt Vurder oppstart i institusjon Utdeling av dags-/flerdags- eller ukedosett via for eksempel hjemmesykepleien Urinprøver

36 Retningslinjer for langtidsbehandling med stimulanter
Regelmessig vurdering av effekt på symptomer og funksjon Ved manglende bedring i funksjon over tid vurder seponering Still krav til deltagelse i andre tiltak Gjennomfør og evt. gjenninnsett urinprøvetaking ved mistanke


Laste ned ppt "Overlege Terje Torgersen Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google