Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nov-04Kirsten Rolstadås1 Bruken av ICF ved Lade rehabiliteringssenter n Om arbeidsplassen n Hva vi bruker ICF til n Hvordan vi bruker ICF n Erfaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nov-04Kirsten Rolstadås1 Bruken av ICF ved Lade rehabiliteringssenter n Om arbeidsplassen n Hva vi bruker ICF til n Hvordan vi bruker ICF n Erfaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nov-04Kirsten Rolstadås1 Bruken av ICF ved Lade rehabiliteringssenter n Om arbeidsplassen n Hva vi bruker ICF til n Hvordan vi bruker ICF n Erfaringer med bruk av ICF

2 Nov-04Kirsten Rolstadås2 Lade rehab.senter, Tr.heim kommune n Brukere med sammensatte behov, -ofte komplekse problemstillinger n Jobber noe på KROPPSNIVÅ, mye på AKTIVITET/DELTAGELSE, mye på MILJØ n Tverrfaglige team, mange yrkesgrupper n Skriver tverrfaglige sluttrapporter

3 Nov-04Kirsten Rolstadås3 Hva bruker vi ICF til? n Kartleggingsskjema –Et arbeidsredskap, papirutgave n Tverrfaglig sluttrapport –Deler av rapporten, i Gerica n Funksjonsbeskrivelser –Av og til etter behov

4 Nov-04Kirsten Rolstadås4 Kartleggingsskjema n Samtale med bruker n Opplysninger fra vedtaket n Det vi finner i løpet av den første tiden n Alle faggrupper bør bidra på skjemaet n Blir til STATUS VED INNKOMST på sluttrapporten

5 Nov-04Kirsten Rolstadås5 Tverrfaglig sluttrapport ICF i deler av rapporten n Status ved innkomst n Sluttstatus –I mellom disse kommer mål og forløp (ikke knyttet opp mot ICF)

6 Nov-04Kirsten Rolstadås6 Hvordan vi bruker ICF n Beskriver med ord n Inndelt i emnene –Kroppsfunksjon –Aktivitet og deltagelse –Miljøfaktorer n Detaljnivå, etter behov n Graderer slik det passer best for oss

7 Nov-04Kirsten Rolstadås7 Tilnærming til ICF på arb.plassen n Redskaper med stikkord som er gjenkjennbare n Maler m/stikkord + utfylt eksempel n La personalet gjøre seg litt erfaring under veiledning n Internundervisning/gruppeoppgave n Videreutvikle redskapene

8 Nov-04Kirsten Rolstadås8 Erfaringer så langt n Tilnærmingen til ICF er en prosess n Personalgruppa trenger tid og hjelp n Det finnes vanskelige ord/begreper i ICF n Ikke like naturlig for alle faggrupper i bli så ”felles” n Tilpasses datasystemet

9 Nov-04Kirsten Rolstadås9 Fordeler ved bruk av ICF n Alle faggrupper finner sin plass n Systematisk, ryddig n Fungerer som huskeliste n Alle har mulighet til å forstå innholdet n Letter samarbeidet internt n Letter samarbeidet eksternt

10 Nov-04Kirsten Rolstadås10 Fordeler forts. n Tydeliggjør problemområdet n Hjelp med mål og tiltak n Tydeliggjør endringer n Hevet kvalitet på sluttrapporten n Hjelp i valg av videre oppfølging/tiltak? n Forståelig for brukeren?

11 Nov-04Kirsten Rolstadås11 Ulemper ved bruk av ICF n Må venne oss til noe nytt n Må velge ut variabler/punkter som er relevante for situasjonen (begrense) n Var det alle ulemper????


Laste ned ppt "Nov-04Kirsten Rolstadås1 Bruken av ICF ved Lade rehabiliteringssenter n Om arbeidsplassen n Hva vi bruker ICF til n Hvordan vi bruker ICF n Erfaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google