Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk overvåkning av sau i 2010 Gunnar Nossum Anne Sigrid Haugset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk overvåkning av sau i 2010 Gunnar Nossum Anne Sigrid Haugset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk overvåkning av sau i 2010 Gunnar Nossum Anne Sigrid Haugset

2 www.tfou.no Radiobjellene

3 www.tfou.no Tap og dokumentasjon - radiobjeller

4 www.tfou.no Direkte effekt: Radiobjelle på sau A Sau A: -Gjenfinnes -Berges -Dokumenteres

5 www.tfou.no Indirekte effekt: Radiobjelle på sau A Flokkdyr, finner flere i samme område Sau B, C osv -Gjenfinnes -Berges -Dokumenteres

6 www.tfou.no Utsagn fra saueeiere: Det rapporteres om funn av syke, skadde og døde lam og sauer uten radiobjelle på grunn av info fra radiobjellesystemet En berger sauer på veg mot farlige området, oppdager rovdyr Mer kunnskap om beitebruken Mer effektivt tilsyn og sanking Vil avhenge av dekningsgrad

7 www.tfou.no Langsiktig indirekte effekt: Radiobjelle på sau A Informasjon fra bjellene brukt til å velge avlsdyr Flere sauer som beiter i områder med: -Lite rovdyrtrykk - Lite skårfeste -Høy lammevekt -Lite alveld -Med mer... Redusert tap, økt dyrevelferd

8 www.tfou.no Utsagn fra saueeiere: Mange forventer en slik effekt og vil bruke informasjonen i avl Ideer om kombinasjon med lammevekter, kunnskap om rovdyrområder og gode beiter Kan ikke dokumenteres ennå

9 www.tfou.no Utfordringer med bjellene

10 www.tfou.no Hva påvirker bruks-/nytteverdi på radiobjellene

11 www.tfou.no Verran radiobjellelag 1 023 radiobjeller til 2 087 søyer 12 026 alarmer (juni, juli og august) –8 633 3-timersalarmer (72 %) –3 044 50-timersalarmer (25 %) –258 10-metersalarmer (2 %) –91 lav batterispenning (1 %) Alarmene i stor grad generert av 190 «problembjeller» («rekord»: 512 3-timersalarmer) 4 reelle alarmer -> funn av sau

12 www.tfou.no Verran 2009: (Tabellen under er hentet fra notat 2009:18)

13 www.tfou.no Sendere på lam Det er et savn at en ikke har lammenoder Utprøving av lammenoder i Verran – et uferdig produkt

14 www.tfou.no Flere funn: Opplæring: har fungert brukbart Kostnad: For dyrt om en må kjøpe radiobjeller selv Bruk: Mangfoldig... Tidsbruk: Går ned kun i sankinga – flere observerte sauer i beitesesongen


Laste ned ppt "Elektronisk overvåkning av sau i 2010 Gunnar Nossum Anne Sigrid Haugset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google