Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agderlandbruket i et globalt perspektiv - med fokus på klimaendringer Svein Tveitdal – Klima2020 Landbruk på Dagsorden Aust- og Vest-Agder Bondelag 18.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agderlandbruket i et globalt perspektiv - med fokus på klimaendringer Svein Tveitdal – Klima2020 Landbruk på Dagsorden Aust- og Vest-Agder Bondelag 18."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agderlandbruket i et globalt perspektiv - med fokus på klimaendringer Svein Tveitdal – Klima2020 Landbruk på Dagsorden Aust- og Vest-Agder Bondelag 18. Januar 2011

2

3

4

5

6

7

8

9 Konsekvenser for landbruket

10 Mindre vann – mer tørke

11

12

13

14

15 Cline, W. R. 2007. Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country. Washington D.C., USA: Peterson Institute. Average warming 3,3 grader

16 Effekt av global oppvarming på avlinger +0-1⁰ C: Beskjeden øking i tempererte soner +1-2⁰ C: Betydelig nedgang i tropiske områder 5 - 10% Afrika +2-3⁰ C: Avling på høyere breddegrader på topp +3- 4⁰ C: Nedgang på 15-35% i Afrika og hele regioner ute av produksjon – f. eks. deler av Australia

17 Blir det mat nok til alle?

18

19  Globalt behov: 70% mer mat i 2050  Norsk behov: 20% mer mat i 2030

20 Økt kjøttproduksjon en utfordring (R. Pachauri)  En bonde kan fø opp til 30 personer I året på et hektar grønnsaker, frukt, korn og vegetabilsk fett  Hvis det samme området brukes til produksjon av egg, melk eller kjøtt kan dette bare fø 5 til 10 mennesker  Gjennomsnittshusholdningen (England) vil redusere CO2-utslippet mer hvis de halverte kjøttforbruket enn hvis de halverte bilbruken. (1.8 tn CO2 eq. per år mot 1.56tn CO2 per år)

21 200 g CO2 eq. 5 kg CO2-eq, 25ganger så mye

22 Landbrukets bidrag til klimaendringer

23

24 Prepared by Bonneau, 2008 CO 2 CH 4 N2ON2O Avskoging Gjæring i tarm, husdyrgjødsel Kunstgjødsel Chemical N. fert. production On-farm fossil fuel Deforestation OM release from ag. soils Pasture degradation Processing fossil fuel Transport fossil fuel Enteric fermentation Manure storage / processing N fertilization Legume production Manure storage / processing Manure spreading / dropping Manu indirect emissions FAO: Husdyr og drivhusgasser: 18%? av globale utslipp

25 Jordbrukets klimaregnskap i Norge : 8,6 – 14,2 % av totalen Lystgass, N2O Metan, CH4

26 Tiltak metan  Tallet på dyr  Endringer i fôrsammensetning  Produksjon av biogass i biogassreaktor

27 Tiltak lystgass  Korrekt gjødselspredning  Kalking  Biogassproduksjon

28 Biogass  Potensiale fra husdyrgjødsel 2,48 TWh (42% av totalt pot)  Potensiale fra halm 575 GWh  Bioforsk: reduksjonspotensiale 383,000 tonn/år  Stortingmelding: biogass fra 30% av gjødsla innen 2020  Må da bygge ut 75GWh/år fra 2010  Ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt – tiltakspakke lovet  Innovasjon Norge dekker 40%, trolig ikke tilstrekkelig, bare 5 gårdsanlegg støttet (ca. 1 GWh i snitt - store)  60 melkkekyr – 86,000 kWh/år – bonden dekker eget energibehov og selger overskudd til nettet  870 bruk bygges ut årlig for å nå stortingets målsetting  4000 anlegg på plass i Tyskland – langsiktige tilskudd for salg av strøm og varme

29 Tiltak for økt karbonbinding i jord  Redusert jordarbeiding  Forbud mot myrdyrking  Biokull

30 Cicero: Virkning av klimaendringer på norsk økonomi

31 Oppsummering  Behovet for mat øker i verden og i Norge  Klimaendringer truer global matproduksjon  For å få nok mat må trolig vegetabilsk matproduksjon økes i forhold til kjøttproduksjon  Landbruk på Agder kan tjene på lokale klimaendringer  Jordbruk og husdyrhold bidrar i betydelig grad til globale klimagassutslipp  Landbruket på Agder har en viktig rolle å spille i framtida  For å bli konkurransedyktige må bøndene på Agder tilpasse seg et varmere og våtere klima og redusere utslippet av klimagasser


Laste ned ppt "Agderlandbruket i et globalt perspektiv - med fokus på klimaendringer Svein Tveitdal – Klima2020 Landbruk på Dagsorden Aust- og Vest-Agder Bondelag 18."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google