Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelag Forsøksring ØKOSAMARBEID, NØKKELEN TIL SUKSESS? Samarbeidsprosjekt i Trøndelag Forsøksring Ingrid Gauslaa Trøndelag Forsøksring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelag Forsøksring ØKOSAMARBEID, NØKKELEN TIL SUKSESS? Samarbeidsprosjekt i Trøndelag Forsøksring Ingrid Gauslaa Trøndelag Forsøksring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøndelag Forsøksring ØKOSAMARBEID, NØKKELEN TIL SUKSESS? Samarbeidsprosjekt i Trøndelag Forsøksring Ingrid Gauslaa Trøndelag Forsøksring

2 UTGANGSPUNKT POLITISK MÅLSETNING STORT OG ØKENDE UNDERSKUDD PÅ ØKOLOGISK KORN RENE KORNGÅRDER MED DÅRLIG VEKSTSKIFTE –Lave avlinger, mye rotugras NORD TRØNDELAG HAR SVÆRT GODE MULIGHETER FOR ØKOLOGISK KONRPRODUKSJON –Tilgang på husdyrgjødsel –Korn og gras side om side

3 Trøndelag Forsøksring MÅL Økte kornavlinger på økologiske areal Mer økologisk kornareal Flere økologiske kornprodusenter Minst 20% gras i kornvekstskiftet NØKKELEN TIL MÅLOPPNÅELSE –SAMARBEID OM VEKSTSKIFTE OG EV GJØDSEL Pilotprosjekt Lage maler for samarbeidsavtaler Må ha en vinn - vinn situasjon –ØKT KUNNSKAP Forveiledere og gårdbrukere Markdager og fagmøter –INFO Spre det glade budskap

4 Trøndelag Forsøksring VEKSTSKIFTE VEKSTSKIFTE NØKKELEN I ØKOLOGISK KORN –Ikke mer enn 3 (4) år med korn etter hverandre. –Næring Veksling mellom vekster som tar og tilfører næring –Ugras

5 Trøndelag Forsøksring Vekstskifte og næring Næring: Eksempel – forenkla N status Gjødsling/ avling Kg NTotal kg N/daa FjernetAvling3000,018-5,5 Halm4420,006- 2,7 Tap, avrenning mm - 3 tilførtForgrøde underkultur Org mat, humus1 - 7 Husdyrgj, Øko konv (17kg totN) (8 kg totN)

6 Trøndelag Forsøksring NÆRINGSFORSYNING - ved bruk av belgvekster + gras/ korn Næringseffekt knytta til innhold av kløver –Ettervirkning fra 6 – 3 kg i kløverrik til kløverfattig eng –Kortvarig eng –Vårsådd grønnfor eller gras sådd som gjenlegg i et kornår ? Fjerning av gras gjennom slått ser ikke ut til å påvirke ettervirkningen i særlig grad –Mye tap fra pussa materiele –Graset som står om vinteren har kanskje betydning? –Næring fra rotsystem betyr mye Gras for salg gir bedre økonomi enn grønngjødslingseng Brukerundersøkelse på romerike viste +42kg ved gras i omløpet (+20%). (30%meravling etter grasåret) Minimum 25% eng i vekstskifte for å tilføre næring

7 Trøndelag Forsøksring Næringsforsyning ved underkultur eller erter Virkning av underkultur avhengig av tilslag på kløver/erter Underkultur med kløver eller dyrking av erter øker avlingene med 30% (forsøk), gjødslingsplanprogrammet regner ca 3 kg N i ettervirkning Underkultur gir mindre ettervirkning enn eng, men kan gi ettervirkning hvert år, mens eng gir ettervrikning 2 påfølgende år IKKE ENTEN ENG ELLER UNDERKULTUR,MEN BEGGE DELER

8 Trøndelag Forsøksring Bruk av husdyrgjødsel/ organisk gjødslel Gir meravling –Brukerundersøkelse på romerike viser + 79kg der en bruker husdyrgjødsel (33% meravling) Gir mer stabile avlinger over år Gir mest igjen for næringskrevende vekster, på dårlig jord og på dårligste plassen i vekstskifte –Prioriter bruken Hva kan vi betale for husdyrgjødsel?? –Avlingsresponsen på husdyrgjødsel varierer –10kg mer korn pr kg tot N, 8 kg tot N gir 228 kr gevinst

9 Trøndelag Forsøksring Næring:Eksempel – forenkla N status Gjødsling/ avling Kg NTotal kg N/daa FjernetAvling3000,018-5,5 Halm4420,006- 2,7 Tap, avrenning mm - 3 tilførtForgrøde underkultur Org mat, humus ( 0 -6 kg) 0 - 3 1 - 7 Husdyrgj, Øko konv (17kg totN) (8 kg totN) ( 1,5- 8,5) (1,5 – 4)

10 Trøndelag Forsøksring

11 BEKJEMPING AV ROTUGRAS GJENNOM PUSSING AV ENG, OG/ELLER JORDARBEIDING

12 Trøndelag Forsøksring KONKLUSJON ROTUGRAS OG VEKSTSKIFTE Eng gunstig for åkertistel Vårbrakking gunstig for dylle –Pussehøyde i gras? –Flerårig eng Jordarbeiding/ brakking (+ eng?) bra for kveke –Kun eng reduserer ikke kveka!! Eng og slått/pussing ikke løsningen alene –Likevel vesentlig i ugraskampen –Ikke enten eller, men både og Rotugras hovedårsak til at folk slutter? Brukerundersøkelse Romerike: mye rotugras (30%mindre avling enn lite rotugras)

13 Trøndelag Forsøksring KONKLUSJON VEKSTSKIFTE NØKKELEN I ØKOLOGISK KORN GRAS –Tilfører næring og gir flere muligheter for bekjemping av rotugras –Må roteres rundt på gården Husdyrgjødsel –Tilfører næring som er uavhengig av vekstforhold på åkeren GRAS OG HUSDYRGJØDSEL/ ORGANISK GJØDSEL EN NØDVENDIGHET FOR Å LYKKES GRAS VIKTIGST?

14 Trøndelag Forsøksring HVORDAN FÅ GRAS OG GJØDSEL INN PÅ GÅRDER SOM IKKE HAR DETTE GRAS –GRØNNGJØDSLINGSENG –SAMARBEIDE MED EN HUSDYR/GROVFORPRODUSENT HUSDYRGJØDSEL/ ORGANISK GJØDSEL –KJØPE KJØTTBEINMJØL kalium –SAMARBEIDE MED EN HUSDYRPRODUSENT MED ”FOR MYE” HUSDYRGJØDSEL Gris, kylling Hvordan får en grovforprodusent til å kjøpe gras fra en ”kornprodusent” eller en griseprodusent til å selge gjødsel

15 Trøndelag Forsøksring SAMARBEID MED GÅRDER SOM HAR GROVFORPRODUSKJON (trøndelagsmodellen?) Optimalt samarbeid mellom grovforgård+ gris (kylling)/korn gård Ta i bruk avtaler som sikrer en viss kontinuitet og varighet av et samarbeid Salgsavtaler på gras –Utgangspunkt: hva bør kornprodusenten ha betalt for graset for at det skal være interessant –Sikre gras i vekstskifte hos kornprodusent –Øke eget forgrunnlag – øke produksjonen –Øke kornareal hos grovforprodusent –Økonomisk gunstigst for grovforprodusenten, som da kan betale bra for foret –Kjøp av korn til kraftfôr Samarbeid om vekstskifte –Korngården får inn gras i sitt vekstskifte –Grasprodusenten får mer åpenåker i sitt areal –Begge får holde på med den produksjonen de kan Leie av jord –Aktuelt ved kortvarige leiekontrakter (grønnsaksjord) –Alternativ til samarbeid om vekstskifte –Ryddigere i forhold til offentlige etater debio –Deling av fortjeneste ved vekstskifte kan gjørs gjennom ulik leiepris

16 Trøndelag Forsøksring SAMARBEID MED GÅRDER SOM HAR HUSDYRGJØDSEL (re modellen) Samarbeid med gårder som har gris ev kylling produksjon –Har ofte kornproduksjon, dermed aktuelle til økologisk korn –Kan ha behov for spredeareal Konv Øko –Kan selge husdyrgjødsel –Kombinasjon av økogjødsel og konvensjonell gjødsel kan gi opp til maks tillatt mengde organisk gjødsel på arealene Mulig med høsthvete

17 Trøndelag Forsøksring SAMARBEID MELLOM GÅRDER FORPLIKTENDE AVTALER MED EN VISS VARIGHET ALLE PARTER BØR TJENE PÅ DET FINNE RETT PRIS –På grovfor for salg –På gjødsel –På jordleie

18 Trøndelag Forsøksring POTENSIELL KORNAREAL I FORHOLD TIL GROVFORAREAL (07 tall) På korngård min 25%gras På grovforgård 50% gras (3 år gras + 3 år korn) Økoareal gras / korn –NT 28 658da gras12 927da korn466 da grønngj –ST46 411da gras6 813dakorn120 da grønngj –Hedemark 34 731da gras7 841da korn854da grønngj –Vestfold10 610 da gras3 063da korn290da grønng –Østfold16 688da gras8 015da korn1 309da grønngj Hva må ligge til rette for at grovforprodusenten skal kjøpe gras fra kornprodusent? –Nærhet mellom gårdene, mulighet for økt produksjon, mulighet for egen kornproduksjon ? Økokornkampanjer bør omfatte grovforprodusentene også !!!

19 Trøndelag Forsøksring LØNNSOMT SAMARBEID MELLOM GÅRDER, ER NØKKELEN TIL SUKSESS FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON


Laste ned ppt "Trøndelag Forsøksring ØKOSAMARBEID, NØKKELEN TIL SUKSESS? Samarbeidsprosjekt i Trøndelag Forsøksring Ingrid Gauslaa Trøndelag Forsøksring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google