Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Dialogprosjektet Reindrift – landbruk: Økt dialog?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Dialogprosjektet Reindrift – landbruk: Økt dialog?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Dialogprosjektet Reindrift – landbruk: Økt dialog?

2 Dialogprosjektet - resultat Økt dialog mellom NRL- ST og STB på ledernivå Årlige møter (ikke i 2012 ennå) Informasjon om prosjektet på våre hjemmesider og i møter med lokallagene Kontakt i aktuelle saker –Sperregjerde Aursunden –Sperregjerde Glåmos – Ålen –Kommuneplan Holtålen –Rovviltforvaltning

3 Dialogprosjektet Det er fortsatt konfliktområder og ulike synspunkt –Landbruksvei i Roltdalen (ferdig bygget) –Beite i Skarvan/Roltdalen Nasjonalpark –Samerettsutvalgets innstilling: Reindriftsnæringas mål om å etablere reinbeite i hele landet blir vanskelig å forholde seg til. –Reinbeite utenfor reinbeitegrensene, og på dyrkajord –Etablering av hyttefelt og skogsveier

4 Dialogprosjektet – veien videre Årlige møter med innspill til tema (som dette) Arbeide for mer midler til og mer effektiv tildeling av midler til tiltak som forbygger konflikter (sperregjerder, ny datateknologi) Overføring av reindriftsforvaltningen til Fylkesmannen: mer samordnet og effektiv administrativ forvaltning? Kan en bedre kommuneplanprosess redusere konfliktene? Fortsatt kontakt mellom faglagene i aktuelle saker Gjensidig respekt for hverandre sine næringer, bygge ned fordommer og unødvendig uenighet.

5 Med ønske om et fortsatt samarbeid….


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Dialogprosjektet Reindrift – landbruk: Økt dialog?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google