Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge sine virkemidler og prioriteringer for ARKTISK LANDBRUK Tenkeloftet 27. november 2012 Gunnar Kvernenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge sine virkemidler og prioriteringer for ARKTISK LANDBRUK Tenkeloftet 27. november 2012 Gunnar Kvernenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge sine virkemidler og prioriteringer for ARKTISK LANDBRUK Tenkeloftet 27. november 2012 Gunnar Kvernenes

2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 Virkemidler for ARKTISK LANDBRUK 1.Innovasjon Norge (verken nasjonalt eller regionalt) har ingen øremerkede investerings- eller utviklingsmidler til ARKTISK LANDBRUK. Men: Avtalepartene har avsatt 10 mill. kr til en satsing for frukt- og bærdyrking, kulturlandskap og reiseliv på Vestlandet. og Avtalepartene har avsatt 6 mill. kr til en satsing på Mat langs fem nasjonale turistveger med utgangspunkt i Nord-Gudbrandsdal.

6 6 Virkemidler for ARKTISK LANDBRUK 2.Investerings- og utviklingsmidlene i landbruket ivaretar primært nasjonal landbrukspolitikk, i noe mindre grad distriktspolitiske hensyn. 3.Fylkeskommunen, fylkesmannen og Innovasjon Norge sammen med faglagene har i stor grad påvirkning på hvordan tildelte rammer skal prioriteres i det enkelte fylke.

7 Nordland, Troms og Finnmark 7 2012. Mill. kr (*2011) BU- midler Land- bruks- Lån* Rente- støtte Lokal - mat* Bruk Hele tall * BU- tak FINNMARK162338 (-40)134430% TROMS235354 (-10)410571,5 NORDLAND34772224321,2 N-Trøndelag415996 (+12)234430,9 Møre&Romsdal356476 (+20)529200,9 Rogaland351767 (+10)1045490,9 OSAK345067 (+19)446670,9 Hedmark3310977 (+10)135800,9

8 8 Bonden – hvilke behov har hun/han? Kjøp av eiendom – lån Bolig på gårdsbruk – lån Kjøp av tilleggsjord – lån/rentestøtte/tilskudd Utbedring ved generasjonsskifte – investeringstilskudd, lån og rentestøtte Bruksutbygging – tilskudd/lån/rentestøtte - forprosjektstøtte teknisk/økonomisk/faglig Tilleggsnæring – etablerertilskudd, bedriftsutviklingstilskudd, investeringstilskudd/lån/rentestøtte

9 9 Lån til landbruksformål Formål Næringsformål investeringer, eiendoms- overdragelse, tilleggsareal Boligformål ny og utbedring, ikke avgrensing i areal m.m. Vilkår Same rente for alle personlige landbrukskunder Flytende rente, rentebinding i 3 eller 5 år Rente 3,65% / 3,25/3,45 nov. 2012 Ingen gebyr Pant i fast eiendom eller løsøre innenfor 90%

10 10 Risikolån landbruk Formål Investeringer ved utbygging, modernisering, omstilling, utvikling og generasjonsskifte Vilkår Pantesikra toppfinansieringslån Max 5 millioner Rente november 2012: 4,85% Særlig aktuell for samdriftsfjøs og anna bedriftsutvikling der pantegrunnlaget er anstrengt eller der en ønsker beholde mulighet for utvikling av enkeltbruk gjennom fortsatt ”ledig” pant

11 11 Rentestøtte Inntil 90% av kostnader minus tilskudd, 1,2% i 2012 Utbetaling første gang ca. ½ år etter ferdigmelding/ utbetaling av lånet. Senere 2 ganger i året over 15 år. Når rentestøtten er satt i gang, løper rentestøtten i 15 år sjøl om lånet innfris. Vilkår må være oppfylt. Selges gården vil støtten opphøre, eventuelt overføres til ny eier.

12 12 Prioritering 2012 Troms Grovfôr og beitebasert husdyrproduksjon Poteter og grønnsaker Mat, foredling og grønt reiseliv Inn på tunet

13 13 Kraftfôrbaserte produksjoner - Troms Prosjektet må vurderes med forsiktighet Ta høyde for fall i markedspris for egg og svinekjøtt Målsetting å øke dagens volum i svineproduksjonen, også for å sikre driftsgrunnlaget for mottaks-, slakte- og foredlingsanlegg i regionen. Ny eggproduksjon lite aktuelt

14 14 Tilskudd ved generasjonsskifte – Troms Mindre investeringer ved overtakelse av eiendom Inntil 35 års alder og 0-5 år etter generasjonsskifte. Kostnader inntil kr. 500 000,-. (fra 2012 – inntil kr 1 million for melkeproduksjonsbruk ku og geit) Tilskudd inntil 60% for kvinnelige brukere (i navnet og i gavnet) eller 40% for mannlige (eller like gode) brukere

15 15 ”Ordinære investeringssaker” – Troms Tilskudd til investeringer avtrappes med økende kostnader. Kostnad max. tilskudd kr 0-3 mill. 30,0 % kr.3-6 mill. 15,0 % kr. 6-8 mill. 7,5 % < kr. 8 mill. 0 Tilskudd til investeringer begrenses til max. kr. 1,5 mill. På enkeltbruk, i samdrift og fellestiltak.

16 16 Bevilget 2010/2011/2012 Troms Lavrisikolånkr. 47 392 638,-/53 307 468,- /41 170 000,- Tilskudd-trad. landbrukkr. 16 293 745,-/16 830 200,- /15 131 000,- Tilskudd –till. Næringkr. 5 936 264,-/ 4 778 700,- /4 983 000,- Rentestøttekr. 40 976 400,-/52 432 000,- /40 530 000,- Risikolånkr. 1 258 000,-/ 7 270 000,- /1 780 000,-

17 17 Aktører Søker Kommune Fylkesmannen Landbruk Nord Innovasjon Norge Private planleggere Leverandører Private banker Fylkeskommunen Organisasjoner


Laste ned ppt "Innovasjon Norge sine virkemidler og prioriteringer for ARKTISK LANDBRUK Tenkeloftet 27. november 2012 Gunnar Kvernenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google