Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INKLUDERINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 30. april 2010 Inkluderingsutvalget Toril Sundal Leirset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INKLUDERINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 30. april 2010 Inkluderingsutvalget Toril Sundal Leirset."— Utskrift av presentasjonen:

1 INKLUDERINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 30. april 2010 Inkluderingsutvalget Toril Sundal Leirset

2 Inkluderingsutvalget Lav deltakelse blant innvandrerbefolkningen dårlige levekår kvinner/jenter ungdom 15.09.11Bunntekst2

3 Inkluderingsutvalget ”Det lille demokrati” Deltakelse i: nabolag/lokalmiljø, fritids- og kulturaktivitet, frivillige organisasjoner og media. Bunntekst3

4 Inkluderingsutvalget Deltakelse er viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Mangel på samhandling og kontakt fører lett til fordommer for ”det andre”, og det ukjente. Bunntekst4

5 Inkluderingsutvalget Samhandling og kontakt skaper: samhørighet inkludering Bunntekst5

6 Inkluderingsutvalget Et velfungerende demokrati krever: At alle har muligheter til å delta på ulike samfunnsarenaer Foreninger i sivilsamfunnet er viktige arenaer for produksjon av fellesskapsfølelse og tillitsbånd som går ut over egen familie. Bunntekst6

7 Inkluderingsutvalget Sosial kapital: Tillit mellom mennesker og styrken av sosiale nettverk i et samfunn/”oljen i maskineriet”. Samfunn med svak sosial kapital kjennetegnes av at få deltar i frivillige organisasjoner og av lav tillit mellom mennesker. Tillit er kjernepunktet i spørsmål om samfunnskvalitet Bunntekst7

8 Inkluderingsutvalget Sivilsamfunnets viktige rolle i det norske samfunn gjør det til en sentral arena for integrering. Bunntekst8

9 Inkluderingsutvalget I et integreringsperspektiv vil tiltak for å øke deltakelse blant barn og unge med innvandrerbakgrunn, være viktig for storsamfunnet. Bunntekst9

10 Inkluderingsutvalget Hindringer Familiens økonomi Deltakelse i dugnadsarbeid Foreldreinnsats som trener/lagleder Foreldre vil ikke sende jenter med voksne, mannlige ledere. Bunntekst10

11 Inkluderingsutvalget Begrunnelse for å gi off. støtte til frivillige organisasjoner er: De skal løse oppgaver på en annen og bedre måte enn det offentlige klarer selv. Bunntekst11

12 Inkluderingsutvalget Bruk av tilskuddsordninger: Tilskudd til majoritetsorg. inneholder krav til strategier og planer for en inkluderende rekrutteringspolitikk. Oppmuntre idrettslag til å fokusere på treningsmuligheter for jenter og ungdom med innvandrerbakgrunn. Bruke tilskuddsordninger til å stimulere til lavterskeltilbud. Bruke statlige, finansierte ordninger med gratis ”deltakelseskort” for barn og unge fra fattige familier. Informasjonskampanje mot majoritetsorg. om viktigheten av en aktiv og inkluderende rekrutteringspolitikk. Bunntekst12

13 Inkluderingsutvalget Dere er Lysbakkens forlengede arm og viktige aktører i integreringsarbeidet i framtidas Norge. Ikke overlat alt til barnehage og skole. De er stengt på ettermiddagen. Lykke til! Bunntekst13


Laste ned ppt "INKLUDERINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 30. april 2010 Inkluderingsutvalget Toril Sundal Leirset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google