Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring Nyere teorier og viktig forskning – konsekvenser for praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring Nyere teorier og viktig forskning – konsekvenser for praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring Nyere teorier og viktig forskning – konsekvenser for praksis
Hermundur Sigmundsson Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology

2

3 Statistikk Lesing og skriving (PISA-rapporten):
15% av ungdomsskoleelever (10 klasse) mangler grunnleggende leseferdigheter 21% av guttene (2009) (29% 2006) Få land har større kjønnsforskjeller enn Norge. Norske jenter mer enn ett skoleår flinkere enn norske gutter

4 Statistikk Matematikk: 10-15% går ut av ungdomsskolen uten å beherske
de fire regningsartene (TIMSS-rapporten) 18% nivå 1 eller dårligere (2009) Stadig flere ’midt på treet’!! Naturfag: mestringsnivå 2 eller lavere, er sunket fra 21 % til 16 % fra 2006 til 2009. Svake punkter som må forbedres: -ALGEBRA (Tall) -Fysikk (Kjemi)

5 En gang var skolens mål å kunne lære å lese Bibelen og salmevers
HISTORIE En gang var skolens mål å kunne lære å lese Bibelen og salmevers Etter hvert ble også annen læring akseptert Fra opplysningstiden vokste det fram en sterk tro på vitenskapen Attenhundretallets elever skulle lære det kirke og stat valgte ut av den raskt ekspanderende vitenskapen Gjennom tallet begynte tvilen, det viste seg at vitenskapelige resultater ikke alltid var holdbare, og religiøse tekster sto ofte i strid med hverandre Gjennom det tyvende hundreåret ble både vitenskap og religion ofte misbrukt i maktkamp. Samtidig økte kravet om individuelt ansvar Ingen kunne lenger unnskylde seg med at de ikke viste bedre, at de bare adlød ordre; de måtte selv vurdere Elever og studenter måtte ikke bare lære om vitenskapens resultater, de måtte vurdere kunnskap kritisk. De måtte vite hvordan kunnskapen ble til

6 HISTORIE Sokrates sa: Du kan ikke lære andre noe, du kan bare legge til rette for at de skal lære selv (Bjørgen, 2008) Betydningen av egenaktivitet ble gitt begrunnelse i skolen gjennom pionerer som `learning by doing`talsmannen John Dewey

7 Læringsmålene må være klare og bevisste for den som skal lære
Hvis læringen skal gå effektivt, er det altså nødvendig at læringsmålet er så klart som mulig Læringsmålene må være klare og bevisste for den som skal lære Det er illevarslende når Utdanningsdirektoratet hevder at over 50% av elevene i videregående skole ikke kjenner læringsmålene i fagene sine (Bjørgen, 2008) Kjenne målet og kriteriene på at du har nådd målet, er viktig for læring

8 Learning from a biological perspective

9 Sowell et al. (2003)

10 Development ’Development is about creating something more from something less’ (Smith & Thelen, 2003 p. 343

11 Skill Skill refers to an action or a task that is carried out voluntary – with a clear goal or intentions The term skill refers to the level of proficiency on a specific task or limited group of tasks (Fleishman, 1966, p. 148) Action capacities (Csikszentmihalyi, 2008) Quantitative changes – new skills Qualitative changes - being better at specific skill

12 Ability Ability refers to a more general trait of the individual which has been inferred from certain response consistencies (e.g. correlations) on certain kinds of tasks (Fleishman, 1966, p.147/148) Schmidt (1991) argue that abilities are underlying, inherent, relative stable properties, while skills are trainable One example – the visual system (Stein & Walsh, 1997) – developmental disorder

13 Sjakk – Magnus Carlsen

14 Probabilistic Epigenesis
Maturation Growth, Experience Learning

15 Edelman

16 Sebastian Seung `I am my connectome`
Guys` brain are like waffles – they keep their lives compartmentalized in boxes Girls` brains are like spaghetti – everything in their life is connected to everything else

17 Edelmans theory Edelmans theory on ‘neural Darwinism’ argues that the process of learning can be explained as a process of selection that takes place inside the neural system. The theory emphasizes how stimuli and practice increase connections within specific areas of the brain Practice of a task strengthens the neural network that are used for that particular task

18 Task specificity

19 Task specificity

20 Begavelsen (Giftedness)

21 (Henderson & Sugden, 1992; Haga et al. 2008)
Learningprocess Implications Generalisation Motivation Automatisation Acquiring and refining the skill Repetition Understanding the skill Trying and practising Copying (Henderson & Sugden, 1992; Haga et al. 2008)

22 Generality and Specificity
Concentration, focus, interest How do we create that? Specificity: You develop what you train How do we learn/train in the best way?

23 Learning principles A review of intervention methods – general principles for teaching (Sigmundsson et al. 1998) (1) Intensive – daily sessions

24 Learning principles (2) The level of difficulty is set so that the child can manage the task, and the difficulty of the task is gradually increased as a results of the child success (Csikszentmihalyi, 2008)

25 Learning principles (3) Frequent positive feedback is given

26 Learning principles (4) Selfmonitoring of daily achievements is encouraged in the child

27 Hvordan skal vi måle læringen?
SPØRSMÅL Hvordan skal vi måle læringen?

28 Reliabilitet - hvordan vurderer vi resultater?
SPØRSMÅL Reliabilitet - hvordan vurderer vi resultater? Validitet – måler vi det som vi skal måle?

29 Tar vi vare på individuelle variasjoner
SPØRSMÅL Tar vi vare på individuelle variasjoner i evner og ferdigheter?

30 Matematikk – Tore Oldervoll

31 Hva gjør vi hvis det er store avvik på standpunkt og eksamen?
SPØRSMÅL Hva gjør vi hvis det er store avvik på standpunkt og eksamen?

32 Eksamen Standpunkt Thora Storm videregående skole 3,5 3,7 -0,2
Den norske skole - Gran Canaria (privat) 2,8 4,8 -2 Måløy vidaregåande skule 3 4,6 -1,6 Hemne videregående skole 2,9 4,3 -1,4 Holmestrand videregående skole 3,1 4,5 Thora Storm videregående skole 3, , ,2 Trondheim katedralskole , , ,6

33 Er det riktig å trekke elever ut
SPØRSMÅL Er det riktig å trekke elever ut Er ikke mer rettferdig at alle tar samme prøvene Er det riktig at noen får muntlig og andre ikke

34 På Island er ingen nasjonale prøver i videregående skolen
SPØRSMÅL På Island er ingen nasjonale prøver i videregående skolen Skaper det problem med validitet Elever tar eksamen i alle fag - Studentsprof

35 Er digitale verktøy bra for alle elever
UTFORDRINGER Er digitale verktøy bra for alle elever -Hva med de som har visuelle prosesseringsproblem - Hva med de med dysleksi

36 Gir vi ungdom mulighet for å
UTFORDRINGER Gir vi ungdom mulighet for å velge mer etter ønske

37 UTFORDRINGER TAR VI VARE PÅ DE SOM HAR STØRST POTENSIAL
For eksempel de som er spesielt gode i realfag kommer ikke inn på medisin hvis de ikke er gode også i norsk, nynorsk, RLE, kroppsøving…. Vi snakker om at vi trenger flere som er gode i realfag men hva gjør vi

38 VI MÅ TENKE NYTT I FORHOLD TIL BÅDE UNGDOMSSKOLEN
UTFORDRINGER VI MÅ TENKE NYTT I FORHOLD TIL BÅDE UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLEN – GI MER VALG REDUSERE DE FAG SOM ALLE SKAL IGJENNOM

39 Konklusjon Utvikling er et dynamisk samspill (Gottlieb, 1998)
Det er store individuelle forskjeller i evner og ferdigheter (Edelman, 1992) Hvordan kan vi sørge får at vi får målt elever på riktig måte i forhold til individuelle forskjeller Tar skolen vare på de flinke elevene? Tar skolen vare på de svakeste elevene? Alle elever har rett på utfordringer og støtte i læringsprosessen (Gronmo, 2012)

40 Konklusjon Bjørgen (2008) det er vanskelig å forutse fremtidens krav, men jeg tror at disse vil gå i retning av at elevene bli mer kreative og får utnyttet sine individuelle potensialer – hvordan måler vi det? Indøk elever: ønsket ikke å være tidligere ferdig med videregående skole. De ønsket mer påfyll i viktige fag dvs større, bredere knagger Sørge for bedre samsvar mellom standpunkt og eksamen Samme eksamen for elever innen de samme Reliabilitet Validitet Rettferdighet

41 Ein havmåsæ Ein havmåse var du, og at du skulde enda slik!
Dei andre lettar i stormen, du stend att på eit skjer og skrik Olav H Hauge


Laste ned ppt "Læring Nyere teorier og viktig forskning – konsekvenser for praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google