Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNGDOMSKONFERANSEN 2007 ÅPENT TEMA. 1.Kollektivtransport / samferdsel Kollektivtransport: Mål: –Videreutvikle tilbringertjenesten i hele fylket - snarest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNGDOMSKONFERANSEN 2007 ÅPENT TEMA. 1.Kollektivtransport / samferdsel Kollektivtransport: Mål: –Videreutvikle tilbringertjenesten i hele fylket - snarest."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNGDOMSKONFERANSEN 2007 ÅPENT TEMA

2 1.Kollektivtransport / samferdsel Kollektivtransport: Mål: –Videreutvikle tilbringertjenesten i hele fylket - snarest. –Tilgang til skyss for alle –bedre info fra tilbydere på koll.transport. Tiltak: –transportkoordinator: kartlegge behov / legge til rette / planlegge transport / utvikle tilbud –inforhefter / internett med rutetabeller linket opp mot kommunens og skolens hjemmesider

3 Vegvedlikehold: Mål: –Asfalt på alle fylkesveger i NT –valg av beste, ikke billigeste tilbyder –hurtigere framdrift –oppussing etter beibåndgraving Tiltak –Planer for vegvedlikehold av fylkesvegene skal overholdes –Fylket må velge det beste, ikke det billigste alternativet når det gjelder oppussing/vedlikehold av veg –Regelmessige kontroller av veg - dvs 1 gang pr år –Føring av offentlig logg –uanmeldte kontroller

4 2.Ungdomsengasjement. Vi har: engasjement aktiv og kreativ ungdom rett til å være med å bestemmer elevråd ungdomskonferanse ungdomsråd Mål: flere unge blir engasjeert ungdom blir mer selvstendig og ansvarlig ungdom blir tattmer seriøst et godt nettverk mellom ungdomsråd, elevråd og kommune (evt. ordfører) inkludere ungdom i samfunnet og i politiske saker ungdom føler de blir sett og hørt eksisterende tilbud:

5 Tiltak: Ansette koorodinator Kursing av elevråd og ungdomsråd Effektivisering - få mellomledd Direkte kontakt med ordfører Prioritering av ungdom Øk.midler til ungdomsråd Politiske vedtak må tas Informasjon om elevråd og ungdomsråd på kommunen HUSK DET ER VI SOM SKAL OVERTA !

6 3.Fritidstilbud / Ungdomstilbud Mål: Lovpålagt sosialped. utdannet ungdomskoorinator i alle kommuner Tiltak: se alt ungdomsarbeid i sin helhet kartlegging / info nettverk rådgiver for ungdomsrådet utvikle nye ideer fra ungdommene DETTE SKAL NÅR VED AT KOMMUNENE BLIR PÅLAGT OG FÅR MIDLER TIL OPPGAVEN

7 4.Fullført skolegang Tiltak: Ansette koorodinator Kursing av elevråd og ungdomsråd Effektivisering - få mellomledd Direkte kontakt med ordfører Prioritering av ungdom Øk.midler til ungdomsråd Politiske vedtak må tas Informasjon om elevråd og ungdomsråd på kommunen HUSK DET ER VI SOM SKAL OVERTA !

8


Laste ned ppt "UNGDOMSKONFERANSEN 2007 ÅPENT TEMA. 1.Kollektivtransport / samferdsel Kollektivtransport: Mål: –Videreutvikle tilbringertjenesten i hele fylket - snarest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google