Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALLEMANNSEIE ELLER UTOPI?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALLEMANNSEIE ELLER UTOPI?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ALLEMANNSEIE ELLER UTOPI?
HYDROGENBILEN ALLEMANNSEIE ELLER UTOPI?

2 PROSJEKTGRUPPEN RIKKE MÆHLE JONAS BAARDSENG SILJE SANDVIK
ARNE KRISTIAN ØVLAND NINA JULLUM EVA IREN AAS

3 MÅLFORMULERING HYDROGEN, FREMTIDENS ENERGIKILDE?
HYDROGENVEI, STAVANGER - OSLO INNEN 2008? ULIKE PROBLEMSTILLINGER FOR BRUK AV HYDROGEN

4 HISTORIE 1493: BRENNBAR LUFT? 1766: HYDROGEN BLE PÅVIST
: BALLONGFERDER OG LUFTSKIP

5 HYDROGEN HVA ER HYDROGEN? ENERGIKILDE? FREMSTILLING AV HYDROGEN

6 MILJØ UTSLIPP OG EFFEKTIVITET HYDROGEN I FORHOLD TIL METANOL
HYDROGEN I FORHOLD TIL ANDRE DRIVSTOFF

7 UTSLIPP OG ENERGIEFFEKTIVITET

8 HYDROGEN I FORHOLD TIL METANOL

9 HYDROGEN I FORHOLD TIL ANDRE DRIVSTOFF
ALLE TYPER TEKNOLOGI INGEN FORURENSNING

10 HYDROGENDREVNE KJØRETØY
PERFEKT DRIVSTOFF? HYDROGEN SOM ENERGIKILDE OTTOMOTOREN

11 BRENSELCELLER HYDROGEN OG OKSYGEN EN FORM FOR ELEKTRISK BATTERI
PEM BRENSELCELLEN

12

13 HYDROGEN FYLLESTASJONER
OPPBYGGING UTFORDRINGER HYDROGENSTASJONER I VERDEN HYDROGENSTASJONER I NORGE

14 OPPBYGGING UTFORDRINGER UTSTYR VED ENKELTE HYDROGENSTASJONER
STANDARDDELER VED HYDROGENSTASJONER UTFORDRINGER ANTENNELSESOMRÅDE I LUFT

15 HYDROGENSTASJONER I VERDEN
CUTE-PROSJEKTET (Clean Urban Transport for Europe) ECTOS-PROSJEKTET (Ecological City Transport System) STEP-PROSJEKTET (Sustainable Transport Energy Perth) JHFC-PROSJEKTET (Japansk prosjekt)

16 HYDROGENSTASJONER I NORGE
HYNOR KNUTEPUNKTET I GRENLAND

17 HVA ER FARLIG VED HYDROGEN SOM DRIVSTOFF?
STORT ANTENNELSESOMRÅDE MEGET BRANNFARLIG OG EKSPLOSIVT SMÅ MOLEKYLER LUKTFRI BRENNER MED NESTEN USYNLIG FLAMME

18 SIKKERHETSUTSTYR EGNEDE MATERIALER DETEKTORER UTLUFTING
MASSETRØMSMÅLERE/ISOLASJONSVENTILER TILBAKESLAGSVENTIL TERMISK SIKRING

19 HVA KAN GJØRES FOR Å BEDRE SIKKERHETEN?
FORSTÅ DE FYSISKE EGENSKAPENE TIL HYDROGEN UTARBEIDE STANDARDER OG SIKKERHETSREGLER UTDANNING OG OPPLÆRING VIDEREUTVIKLE LAGRINGSMETODER VEDLIKEHOLD OG RUTINESJEKKER FLERE KOLLISJONSTESTER AV HYDROGENBILER

20 ØKONOMI BEVILGNINGER NORGES MÅLSETNINGER
MÅL 1: Utvinne hydrogen fra norsk naturgass på en miljøvennlig måte MÅL 2: Norge skal være tidlig ute med å være brukere av hydrogenkjøretøy MÅL 3: Effektiv lagring av hydrogen MÅL 4: Utvikling av en hydrogenteknologinæring

21 UTBYTTE AV PROSJEKTET LÆRT MYE OM HYDROGEN
LÆRT GANGEN I PROSJEKTARBEID LÆRT OM MØTEINNKALLING, MØTEREFERAT OG MØTELEDELSE KONFLIKTHÅNDTERING SAMARBEID


Laste ned ppt "ALLEMANNSEIE ELLER UTOPI?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google