Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

F1-08-06Vindenergi og biogass1. F1-08-06Vindenergi og biogass2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "F1-08-06Vindenergi og biogass1. F1-08-06Vindenergi og biogass2."— Utskrift av presentasjonen:

1 F1-08-06Vindenergi og biogass1

2 F1-08-06Vindenergi og biogass2

3 F1-08-06Vindenergi og biogass3 Vindenergi Plassering av vindmøller

4 F1-08-06Vindenergi og biogass4 Vind Energi Terreng Le-Virkninger

5 F1-08-06Vindenergi og biogass5 Grenland Meterologisk institutt Vind i Grenland Vind i Europa

6 F1-08-06Vindenergi og biogass6 Vindkart over Europa

7 F1-08-06Vindenergi og biogass7 Vindenergi Hvor mye energi kan produseres?

8 F1-08-06Vindenergi og biogass8 Som vi vet… Energi = Tid * Effekt (Power) I et vindkraftverk er det turbinens effekt som er viktig, og den er proporsjonal med vindens effekt.

9 F1-08-06Vindenergi og biogass9 Vindeffekt Pvind = 0,5*ρ*A*v³ Hvor: ρ = lufts massetetthet i kg/m³. Bruk 1,225 kg/m³ hvis temperaturen er 15˚C og lufttrykk 1013,3 hPa (Standard). A = Arealet som er eksponert for vinden (tilsvarer πr², r er distansen fra sentrum av propellen til ytterst på et blad) v³ = vindhastighet i tredje

10 F1-08-06Vindenergi og biogass10 Vindens effekt (Viktigste formelen) P(W) = 0.5*ρ*A*v³*Kp*η Hvor: Kp er en koeffisient av effekt (maks verdi verifisert er 16/27 ≈ 0.59). η = effektivitet til generatoren (50% +) og girkasse (opptil 95%)

11 F1-08-06Vindenergi og biogass11 Produsert elektrisitet. Vi vet at i et vindkraftverk er energien produsert avhengig av vind og turbinens effektivitet. I et 30MW vindkraftverk med gjennomsnittytelse på 22% over ett år. Produsert Elektrisitet = 30*0,22*8760 = 57.8GW/t eller 57.8 millioner kilowatt i timen.

12 F1-08-06Vindenergi og biogass12 Hvor mye energi kan én vindturbin produsere? Det varierer rundt turbinens størrelse, og vindens hastighet gjennom rotoren. Nyere produserte vind turbiner kan produsere fra 250 (W) til litt over 3 (MW). En 1.8-MW turbin kan produsere over 5.2 millioner kWh på et år, dette er nok til over 500 hus. Vind med hastighet på 5 m/s inneholder åtte ganger så mye energi som vind med hastighet på 2 m/s.

13 F1-08-06Vindenergi og biogass13 Vindenergi Vindenergi og miljø

14 F1-08-06Vindenergi og biogass14 Vindenergi og miljø Jomfruland Landskap Naturmiljø

15 F1-08-06Vindenergi og biogass15 Vindenergi og miljø Forurensing Landbruk Friluftsliv og turisme Økonomi og samfunn

16 F1-08-06Vindenergi og biogass16 Vindenergi og miljø Vindmøller i havet

17 F1-08-06Vindenergi og biogass17 Biogass Dagens situasjon

18 F1-08-06Vindenergi og biogass18 Renovasjon i Grenland Kommuner: –Siljan –Skien –Porsgrunn –Bamble Samlet årlig avfallsmengde: 24000 tonn 7000 tonn organisk avfall

19 F1-08-06Vindenergi og biogass19 Deponigass Anaerob og aerob forråtnelse Anaerob forråtnelse metangass Gassen samles opp Forbrennes i gassmotorer tilkoblet generator hvor elektrisk strøm produseres

20 F1-08-06Vindenergi og biogass20 Organisk avfall Organisk avfall matavfall Skal sorteres Ikke bestemt hvordan matavfallet skal behandles Råtnerest smittefri gjødsel

21 F1-08-06Vindenergi og biogass21 Grenland i dag Samarbeider om sortering –Siljan –Skien –Bamble Opp til den enkelte aktør hvilke metode som vil bli realitet

22 F1-08-06Vindenergi og biogass22 Fra avfall til strøm Hvordan utnytte biogass fra avfall? Avfallsdeponi Biogassanlegg

23 F1-08-06Vindenergi og biogass23 Avfallsdeponi Metangass utviklet i deponiene Uttak av metangass

24 F1-08-06Vindenergi og biogass24 Avfallsdeponi

25 F1-08-06Vindenergi og biogass25 Avfallsdeponi Metangass utviklet i deponiene Uttak av metangass Elektrisitet fra metangass Blir produsert i Skien og Porsgrunn

26 F1-08-06Vindenergi og biogass26 Biogassanlegg Flere prinsipper Råtnetanker Effektiv prosess Råtnerest Farlig avfall Gjødsel Store investeringer

27 F1-08-06Vindenergi og biogass27 Gassmotor Foretrukket løsning Under 5MW Rimelig God virkningsgrad Elvirkningsgrad fra 35 til 40%

28 F1-08-06Vindenergi og biogass28 Under utvikling 2- 20 MW Elvirkningsgrad 30% Rimeligere i drift Mindre utslipp av NOx-gasser Mikrogassturbin

29 F1-08-06Vindenergi og biogass29 Biogass I Grenland og lønnsomhet

30 F1-08-06Vindenergi og biogass30 Pasadalen Ligger i Porsgrunn Gassmotor –Satt i drift i 2003 –Produserer strøm Kastes 2000 tonn i året

31 F1-08-06Vindenergi og biogass31 Bjorstaddalen Eies av Skien Kommune Gassmotor –Eies og driftes av Energikilden AS –Satt i drift januar 2005 –Produserer 550kW strøm Kastes ca 5000 tonn

32 F1-08-06Vindenergi og biogass32 Lønnsomhet Dyr investering Kastes ca 7-8000 tonn våtorganisk avfall i året Konklusjon: Det vil ikke være lønnsomt å investere og drifte et biogasskraftverk i Grenland

33 F1-08-06Vindenergi og biogass33 Biogass Biogass og miljø

34 F1-08-06Vindenergi og biogass34 Biogass og miljø Generell miljøpåvirkning –Klimagassutslipp / drivhuseffekt Metan – 21 ganger sterkere enn CO2 Lystgass – 320 ganger sterkere enn CO2

35 F1-08-06Vindenergi og biogass35 Biogass og miljø Generell miljøpåvirkning –Forbrenning av biogass Oppstår ikke partikler eller sot Dannes CO2 CO2 tilsvarer mengden som tas opp Klimanøytral

36 F1-08-06Vindenergi og biogass36 Biogass og miljø Generell miljøpåvirkning –Påvirkninger fra håndtering avfall

37 F1-08-06Vindenergi og biogass37 Biogass og miljø Påvirkning i nærmiljøet –Nærmiljøulemper avfalls anlegg Lukt Støy Skjemmende inntrykk Forsøpling av nærområder

38 F1-08-06Vindenergi og biogass38 Biogass og miljø Påvirkning i nærmiljøet –Påvikninger på nærmiljø skjematisk:

39 F1-08-06Vindenergi og biogass39 Konklusjon Begrenset lønnsomhet –Nok vindmøller og vind gir mye elektrisitet –Jomfruland mest egnede sted. –Miljømessig og arealmessig uaktuelt. –Biogass kraftverk krever store investeringer –Kreves 10000 tonn våtorganisk avfall i årlig –Grenland er derfor ikke være egnet.


Laste ned ppt "F1-08-06Vindenergi og biogass1. F1-08-06Vindenergi og biogass2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google