Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

F1-08-06 Vindenergi og biogass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "F1-08-06 Vindenergi og biogass."— Utskrift av presentasjonen:

1 F Vindenergi og biogass

2 F Vindenergi og biogass

3 Plassering av vindmøller
Vindenergi Plassering av vindmøller F Vindenergi og biogass

4 Vind Energi Terreng Le-Virkninger F Vindenergi og biogass

5 Grenland Meterologisk institutt Vind i Grenland Vind i Europa F1-08-06
Vindenergi og biogass

6 Vindkart over Europa F Vindenergi og biogass

7 Hvor mye energi kan produseres?
Vindenergi Hvor mye energi kan produseres? F Vindenergi og biogass

8 Som vi vet… Energi = Tid * Effekt (Power)
I et vindkraftverk er det turbinens effekt som er viktig, og den er proporsjonal med vindens effekt. F Vindenergi og biogass

9 Vindeffekt Pvind = 0,5*ρ*A*v³ Hvor:
ρ = lufts massetetthet i kg/m³. Bruk 1,225 kg/m³ hvis temperaturen er 15˚C og lufttrykk 1013,3 hPa (Standard). A = Arealet som er eksponert for vinden (tilsvarer πr², r er distansen fra sentrum av propellen til ytterst på et blad) v³ = vindhastighet i tredje F Vindenergi og biogass

10 Vindens effekt (Viktigste formelen)
P(W) = 0.5*ρ*A*v³*Kp*η Hvor: Kp er en koeffisient av effekt (maks verdi verifisert er 16/27 ≈ 0.59). η = effektivitet til generatoren (50% +) og girkasse (opptil 95%) F Vindenergi og biogass

11 Produsert elektrisitet.
Vi vet at i et vindkraftverk er energien produsert avhengig av vind og turbinens effektivitet. I et 30MW vindkraftverk med gjennomsnittytelse på 22% over ett år. Produsert Elektrisitet = 30*0,22*8760 = 57.8GW/t eller 57.8 millioner kilowatt i timen. F Vindenergi og biogass

12 Hvor mye energi kan én vindturbin produsere?
Det varierer rundt turbinens størrelse, og vindens hastighet gjennom rotoren. Nyere produserte vind turbiner kan produsere fra 250 (W) til litt over 3 (MW). En 1.8-MW turbin kan produsere over 5.2 millioner kWh på et år, dette er nok til over 500 hus. Vind med hastighet på 5 m/s inneholder åtte ganger så mye energi som vind med hastighet på 2 m/s. F Vindenergi og biogass

13 Vindenergi Vindenergi og miljø F Vindenergi og biogass

14 Vindenergi og miljø Jomfruland Landskap Naturmiljø F1-08-06
Vindenergi og biogass

15 Vindenergi og miljø Forurensing Landbruk Friluftsliv og turisme
Økonomi og samfunn F Vindenergi og biogass

16 Vindenergi og miljø Vindmøller i havet F Vindenergi og biogass

17 Biogass Dagens situasjon F Vindenergi og biogass

18 Renovasjon i Grenland Kommuner: Samlet årlig avfallsmengde: 24000 tonn
Siljan Skien Porsgrunn Bamble Samlet årlig avfallsmengde: tonn 7000 tonn organisk avfall F Vindenergi og biogass

19 Deponigass Anaerob og aerob forråtnelse Anaerob forråtnelse metangass
Gassen samles opp Forbrennes i gassmotorer tilkoblet generator hvor elektrisk strøm produseres F Vindenergi og biogass

20 Organisk avfall Organisk avfall matavfall Skal sorteres
Ikke bestemt hvordan matavfallet skal behandles Råtnerest smittefri gjødsel F Vindenergi og biogass

21 Grenland i dag Samarbeider om sortering
Siljan Skien Bamble Opp til den enkelte aktør hvilke metode som vil bli realitet F Vindenergi og biogass

22 Fra avfall til strøm Hvordan utnytte biogass fra avfall? Avfallsdeponi
Biogassanlegg F Vindenergi og biogass

23 Avfallsdeponi Metangass utviklet i deponiene Uttak av metangass
Vindenergi og biogass

24 Avfallsdeponi F Vindenergi og biogass

25 Avfallsdeponi Metangass utviklet i deponiene Uttak av metangass
Elektrisitet fra metangass Blir produsert i Skien og Porsgrunn F Vindenergi og biogass

26 Biogassanlegg Flere prinsipper Råtnetanker Effektiv prosess Råtnerest
Farlig avfall Gjødsel Store investeringer F Vindenergi og biogass

27 Gassmotor Foretrukket løsning Under 5MW Rimelig God virkningsgrad
Elvirkningsgrad fra 35 til 40% F Vindenergi og biogass

28 Mikrogassturbin Under utvikling 2- 20 MW Elvirkningsgrad 30%
Rimeligere i drift Mindre utslipp av NOx-gasser F Vindenergi og biogass

29 I Grenland og lønnsomhet
Biogass I Grenland og lønnsomhet F Vindenergi og biogass

30 Pasadalen Ligger i Porsgrunn Gassmotor Kastes 2000 tonn i året
Satt i drift i 2003 Produserer strøm Kastes 2000 tonn i året F Vindenergi og biogass

31 Bjorstaddalen Eies av Skien Kommune Gassmotor Kastes ca 5000 tonn
Eies og driftes av Energikilden AS Satt i drift januar 2005 Produserer 550kW strøm Kastes ca 5000 tonn F Vindenergi og biogass

32 Lønnsomhet Dyr investering
Kastes ca tonn våtorganisk avfall i året Konklusjon: Det vil ikke være lønnsomt å investere og drifte et biogasskraftverk i Grenland F Vindenergi og biogass

33 Biogass Biogass og miljø F Vindenergi og biogass

34 Biogass og miljø Generell miljøpåvirkning
Klimagassutslipp / drivhuseffekt Metan – 21 ganger sterkere enn CO2 Lystgass – 320 ganger sterkere enn CO2 F Vindenergi og biogass

35 Biogass og miljø Generell miljøpåvirkning Forbrenning av biogass
Oppstår ikke partikler eller sot Dannes CO2 CO2 tilsvarer mengden som tas opp Klimanøytral F Vindenergi og biogass

36 Biogass og miljø Generell miljøpåvirkning
Påvirkninger fra håndtering avfall F Vindenergi og biogass

37 Biogass og miljø Påvirkning i nærmiljøet
Nærmiljøulemper avfalls anlegg Lukt Støy Skjemmende inntrykk Forsøpling av nærområder F Vindenergi og biogass

38 Biogass og miljø Påvirkning i nærmiljøet
Påvikninger på nærmiljø skjematisk: F Vindenergi og biogass

39 Konklusjon Begrenset lønnsomhet
Nok vindmøller og vind gir mye elektrisitet Jomfruland mest egnede sted. Miljømessig og arealmessig uaktuelt. Biogass kraftverk krever store investeringer Kreves tonn våtorganisk avfall i årlig Grenland er derfor ikke være egnet. F Vindenergi og biogass


Laste ned ppt "F1-08-06 Vindenergi og biogass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google