Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Y-VEI(en) erfaringer og bakgrunn Tekna - etatsforeningen for høgskolenes fagmøte M/S Kronprins Harald 28. – 30. mars 2006 Trond Clausen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Y-VEI(en) erfaringer og bakgrunn Tekna - etatsforeningen for høgskolenes fagmøte M/S Kronprins Harald 28. – 30. mars 2006 Trond Clausen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Y-VEI(en) erfaringer og bakgrunn Tekna - etatsforeningen for høgskolenes fagmøte M/S Kronprins Harald 28. – 30. mars 2006 Trond Clausen

2 Et typisk utvalg av resultater (Gjennomsnittskarakterer: 1.0 er best, laveste ståkarakter er 4.0) FagY-VEIVanlige klasser Programmerbar elektronikk 2.60 36 stud. 2.80 38 stud Kjemi/fysikk2.54 36 stud. 2.86 125 stud Informasjons- teknologi 1.81 33 stud. 2.42 113 stud Bedrifts- økonomi 2.37 34 stud 2.45 90 stud Elektrisitetslære2.31 32 stud 3.09 45 stud

3 Bærende Y-VEI prinsipper 1.Opplæringsloven 2.Omlegging av yrkesopplæringen 3.Nasjonale og internasjonale signaler 4.Sterk styringsgruppe med ekstern representasjon 5.Vitenskapelig dokumentasjon ved anvendt forskning på undervisning, læring, organisering etc. 6.Anvendt darwinisme i arbeid

4 1. Opplæringsloven Avløste i 1996 lov om videregående opplæring (1974), der det i § 2 heter bl.a.: “…skal gi trening i vitenskapelig tenkemåte og arbeids- måte…” Denne formuleringen gjelder all virksomhet i det videregående skoleverket, og signaliserer likeverdighet i forhold til loven

5 2. Omlegging av yrkesopplæringen Kjemi/prosessfaget var (1979) trolig det første yrkesfag som ble gitt en “moderne” (ny) struktur; “moderne” betyr laboratorieøvinger, utprøving av nye læringsformer og nye fag; til å gjennomføre nye planer, trengtes nye typer lærere (realister, ingeniører etc.) Ved Reform 94 ble “ny struktur” pålagt hele det videregående skoleverket

6 3. Nasjonale og internasjonale signaler NHO bransjeorganisasjoner Undersøkelse i v.g. skole, der det ble påvist at yrkesfaglige elektroelever “danket ut” elever fra prestisjelinje i allmennfag Undersøkelser blant SMB i Telemark, det ble her påvist at tenkningen i små og middels store norske bedrifter samsvarte med signaler fra konferanser om “engineering education”

7 4. Sterk styringsgruppe med ekstern representasjon Norsk Industri (tidligere Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL) TELFO (Tekniske Entreprenørers Landsforening) EBL (Energibedriftenes Landsforening) ELBUS (Elektrobedriftenes utviklingssenter) Luftforsvaret Utdanningsdirektøren I Telemark

8 5. Dokumentasjon etc. 4 vitenskapelige “papers” for internasjo-nale konferanser om “engineering education”, et eksempel er medbragt Artikkel i internasjonalt “professorblad” Workshop-presentasjon, Uppsala Universitet Radiointervju og omtale i riksdekkende medier Artikler i fagpressen Rapporter til styringsgruppen og departementet Foredrag i møter for rådgivere, rektorer, kolleger

9 6. Anvendt darwinisme i arbeid Y-veiens studenter tas rett inn uten hverken forkurs, “tres” eller sommerkurs – ellers hadde ikke opplegget vært basert på likeverdighet etter opplæringslovens § 2 Derved stilles det ikke krav til studentene, men omstillingskrav til HiT selv Hadde ikke HiT tilpasset seg skoleverket under slik det faktisk er, hadde TC vært pensjonist for 2-3 år siden

10 Satt på spissen Y-VEI står for “yrkesfaglig videregående til elektroingeniør”, og innebærer full likestilling av yrkesopplæringen i forhold til ingeniør- studier Eventuelle “y-veier” med krav om “tres” og/eller andre typer forkurs, er derfor ikke Y- VEI

11 Hva nå??? EIK-instituttet er ikke lenger nedleggingstruet; studenttallet er gått betydelig opp De akademiske resultater for y-veien er i samsvar med forventningene Det er kostbart å opprettholde to parallelle løp i ingeniørutdanningen Med underfinasiert bachelorutdanning i in- geniørfag er situasjonen vanskelig

12 Hva vil skje videre? Tiden vil vise… Tak for mig!


Laste ned ppt "Y-VEI(en) erfaringer og bakgrunn Tekna - etatsforeningen for høgskolenes fagmøte M/S Kronprins Harald 28. – 30. mars 2006 Trond Clausen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google