Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ?
Kunnskaper , innsikt og redskaper som hjelper oss å håndtere flerkulturelle situasjoner. Aksept av annerledeshet.

2 Roda Ahmed : ” Forberedelsen ” 2008
Roda Ahmed ser ikke vanskelighetene hun opplever bare som et resultat av de nye omgivelsene, men også som en følge av motstanden i egne tanker og følelser. ” Det er bare en så stor avstand mellom oss som man skaper selv.”

3 Kollektivistisk –individuell ?
Forurens ikke byens drikkevann i 1960 Vern om ditt eget drikkevann Et tankekors !!!!!!

4 Hva bør vi huske på i vårt møte med ” de andre” ?
Majoritet. Nettverk. Kvinnenettverk. Psykologiske speil . Rolleidentitet.

5 Status Utdanning. Arbeid. Sosial kompetanse. Omgivelsene

6 Språk Historie. Personlige ferdigheter Myndighet.

7

8 Hvilke feller er det lett å gå i?
Pasienten er for ”eksotisk” . Stereotypier. Rammene er satt i behandlingsrommet. I hvilken kontekst finner det sted? I hvilken verden oppleves sykdommen og plagene.?

9 En erkjennelse av at også det vi til daglig tar for gitt er kulturelt konstruert, bør føre til ydmykhet, ikke bare i møte med ” de andre”, men også i møtet med våre egne absolutte sannheter. Benedikte Ingstad

10 Måten vi oppfatter pasienten på bør ikke ha bakgrunn i etnisitet eller kultur.
Hva er det hver pasient forsøker å kommunisere ? Hvilke mening tillegger hun sine plager og sin situasjon?

11 Sosialantropolog Unni Vikan
” Jeg ser på kultur som et par briller, det er hva man ser med og ikke det man ser.” Vi snakker om kulturforskjeller, men vi skal ikke forstå oss i hjel. Vi må si fra , ellers blir vi falske og utydelige. Mange muslimske samfunn er strengt hierarkiske og alder gir posisjon. Den eldre har autoritet, og den yngre viser alltid respekt for den eldre. Mange fremmedkulturelle i Norge har vokst opp i samfunn hvor det er forskjell på kjønn, hvor det ikke er likestilling og hvor det er aldersmessig rangsforskjell.

12 Handler det om meg? Mine tradisjoner . Mine teorier. Mine verdier
Min måte jobbe på Hva vil det si å være norsk ?

13 HELSEOPPFATNINGER Ikke utelukkende en kroppslig prosess, men som et utslag av uhell. ( Tszwanafolket). WHO Gamle mennesker Empirisk studie fra England Vi er sosialisert inn i forskjellige virkeligheter. Vi har forskjellig sykdomsforståelse . Vi har forskjellig oppfatning om hvordan livet bør leves.

14 Man har vekket vreden til forfedrenes ånder.
Det arabiske medisinske systemet fra Afrika nord for Sahara og øst til og med Irak. Sykdom eller skade er ikke noe som bare skjer. Man rammes på et gitt tidspunkt og på en spesiell måte på grunn av noe personen har gjort eller unnlatt å gjøre, eller fordi noen eller noe innehar kraft. Onde ånder. Det onde øye. Varme og kulde. Sykdom som straff. Gud ønsker å fortelle den syke noe gjennom sykdommen. Man har vekket vreden til forfedrenes ånder. Være i ubalanse med naturen, yin og yang.

15

16 Selvrefleksjon er en kilde til forståelse av ”den andre”.
Det er gjennom å forstå oss selv at vi kan forstå andre.

17 Hvis du hadde vært i ditt hjemland , hvem ville du gått til med dine plager ?

18 Selv om vår hverdag er blitt forandret er det flyktningen som har gått gjennom den største forandringen. Å være en flyktning kan handle om å ikke vite hvor du havner eller om du kommer frem i det hele tatt.

19 Helsearbeideren bør være forsiktig med å legge for ensidig vekt på eventuelle reaksjoner som sykdomstegn. Det kan føre til at emigranten selv opplever seg som syk, noe han/hun kanskje ellers ikke ville ha gjort, og dermed oppfører seg som syk. Normale reaksjoner på unormale hendelser/belastninger. Finn en balansegang slik at de som er alvorlig traumatisert og trenger hjelp blir fanget opp, uten å bidra til sykeliggjøring der det ikke er grunnlag for det.

20 DE TI BUD Du skal være deg bevisst ditt eget verdigrunnlag.
Du skal ikke innbille deg at du er verdimessig nøytral. Du skal gi andre rett til å bruke sitt eget verdensbilde og sin egen sosiale referanseramme. Du skal ikke forutsette at mennesker fra andre kulturer kan like mye om de samme ting som du kan. Du skal huske at alle leser dine ikke-verbale signaler.

21 Du skal bruke tolk. Du skal sette av nok tid når du skal kommunisere med folk fra andre kulturer. Du skal finne ut hvilken rolleforventning din utenlandske venn/nabo har til deg. Du skal stille krav til dine utenlandske venner/naboer som du gjør med dine norske , og ikke opptre som snillist. Du skal huske at mennesker fra andre kulturer kan ha vansker med å forstå deg nettopp fordi du er norsk.

22 Noen kjøreregler. Sett av god tid, med tolk beregn dobbelt så lang tid. Vær tålmodig å sett realistiske mål. Det handler like mye om møte mellom to mennesker som mellom to kulturer. Noen har et annet forhold til tid enn oss. Vet ikke hva en fysioterapeut gjør.

23 Ta hensyn til påkleding når det gjelder deg selv og tenk over pasientens behov for å dekke seg til.
Fortell hva du skal gjøre, la pasienten føle seg trygg. Mange er redd for at smerten er et tegn på at noe er galt. Innvandrere er like lite homogene som nordmenn er. Hysteriske utbrudd og høye stemmer kan være et utrykk for at pasienten er redd for ikke å bli trodd eller tatt på alvor.

24 De grunnleggende menneskelige behov er de samme.
Alle trenger trygghet, kjærlighet og respekt Alle sørger vi når vi mister våre kjære. På dette nivå kan vi møte våre pasienter. Det er store øyeblikk når vi opplever at vi på tross av forskjell i språk, kultur,religion og utdannelse når frem til genuin kontakt. Og det er store øyeblikk når personen foran oss glimyter til i glede over anerkjennelse

25 ” Det er den draumen” Olav H. Hauge
”Det er den draumen me ber på, At noko vedunderleg skal skje, At det må skje, At tidi skal opna seg At hjarta skal opna seg At dører skal opna seg At berget skal opna seg At kjeldor skal springa At draumen skal opna seg At me ei morgonstund skal glida inn på ein våg Me ikkje har visst um”

26


Laste ned ppt "HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google