Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSMØTE 2007 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSMØTE 2007 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ÅRSMØTE 2007 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!

3 Årsmøte NFF Aust Agder 07 n SAKSLISTE ÅRSMØTE n SAK 07/01: Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen n SAK 07/02: Godkjenning av innkalling og saksliste n SAK 07/03: Årsberetninger 2007 n SAK 07/04: Regnskap 2007 n SAK 07/05: Mål for 2008 n SAK 07/06: Budsjett 2008 n SAK 07/07: Valg

4 SAK 07/01 n Valg av ordstyrer, referent og 2 til å signere protokollen. Forslag styret: –ordstyrer: Bas van den Beld –referent: Mari Hoem –signere protokollen: Sigurd Nielsen og Anne-Sofie Rønningen

5 SAK 07/02 n Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag styret: årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Godkjent.

6 SAK 07/03 n Årsberetning 2007 n Antall medlemmer pr : 148 (132 i 2006) n 1. Styrets sammensetning –Leder:Bas van den Beld –Nestleder: Berit Gundersen –Sekretær: Mari Hoem –Kasserer: Sigurd Nielsen –Styremedlem: Hjørdis Øiestad –Styremedlem: Anne-Sofie Rønningen –Styremedlem: Hildegunn Omland

7 (07/03 - årsberetning forts.) n 2. Delegater LM –Berit Gundersen –Marcel Paauw –Bas van den Beld n 3. Regnskapskontrollører –Mari Hoem –Berit Gundersen n 5. Styrets arbeid –Antall styremøter i 2007: 6 –Kurs og konferanser der styremedlemmer har deltatt: Avdelingslederforum/Rep.møte/ledermøte, Kurs for nye styremedlemmer, Landsmøte, Kurs for tillitsvalgte

8 (07/03 - årsberetning forts.) n 6. Medlemsmøter –sommerfest (31 deltagere), medlemsmøte (18 deltagere, LM07), julebord (21 deltagere) Målsetning: skape engasjement n 7. Tillitsvalgtarbeid –Oppfølging av tillitsvalgte i forhold til kurs og lignende. Laget oversikt. n 8. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen –Formelt i forbindelse med ledermøte og representantskapsmøte, ellers løpende ved behov.

9 (07/03 - årsberetning forts.) n 9. Kontakt med andre avdelinger –Skjer ved faste møter (avdelingslederforum, ledermøte, representantskapsmøte). Kommunikasjon utenom dette skjer fortløpende gjennom e-post. n 10. Diverse –Styret setter opp en handlingsplan som brukes som arbeidsdokument. –Lokal påvirkningsarbeid. –Oppdatere nettside. –Kurs: S-E-T, fotkurs, ”Transparent Rygg”, Raskere tilbake. –Kurskalender.

10 (07/03 - årsberetning forts.) Arendal Bas van den Beld Avdelingsleder Styrets forslag til vedtak: årsmøtet tar årsberetningen for NFF Aust Agder 2007 til etterretning. Årsberetningen tas til etterretning.

11 SAK 07/04 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent , ,00 Renteinntekter 2 722, ,00 Kursinntekter 6 600, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 DRIFTSINNTEKTER 2007 REGNSKAP 07

12 (REGNSKAP 07 FORTS.) DRIFTSUTGIFTER Lønn og honorarer , ,00 Telefon –internett -fax 6 611, ,87 Porto-kontorrekvisita- gebyr 3 669, ,22 Lokalleie –servering etc.nto , ,00 Diverse 1 794, ,00 Omkostinger NFF 0,- Kursutgifter 7 000, ,00 Honorar 4 750, ,00 SUM DRIFTSUTGIFTER , ,92 DRIFTSUTGIFTER 2007

13 (REGNSKAP 07 FORTS.) ÅR RESULTAT , ,08 RESULTAT 2007

14 (REGNSKAP 07 FORTS.) Balanse pr Bank forening , ,77Egenkapital 1/ , ,82 Overskudd ,360 Bank plassering , ,93Overskudd ,08 Egenkapital , ,90 Gjeld til NFF17 720, ,90 Sum eiendeler , ,90Sum gjeld og egenkapital , ,90 BALANSE PR Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner regnskapet 07 Regnskapet godkjennes.

15 Signatur Sign: Tore Bjørn Pettersen : reg revisor nr Bas van den Beld : Avdelingsleder Sigurd Nielsen: Kasserer Mari Hoem, Berit Gundersen: Regnskapskontrollører ARENDAL

16 SAK 07/05 n Mål for 2008 –Forbedring / utvidelse av kontakten mellom styret i avdelingen og medlemmene –Tillitsvalgt og kontaktpersonsordningen med oppfølging og motivering av TV og KPP til å delta på kurs videreføres –Høy faglig kompetanse i avdeling Aust-Agder –Debattinnlegg, kronikker eller reportasjer i lokale media –Høy kompetanse på foreningsarbeid blant styremedlemmene Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner målsetningene for Godkjent.

17 SAK 07/06 BUDSJETT 2008/DRIFTSINNTEKTER , , , ,00 BUDSJETT , , , ,00 RESULTAT ,00SUM INNTEKTER ,00Kursinntekter 1 000,00Renteinntekter ,00Medlemskontingent BUDSJETT 07DRIFTSINNTEKTER

18 (BUDSJETT 08 FORTS.) DRIFTSUTGIFTERBUDSJETT 2008BUDSJETT 2007RESULTAT 2007 Lønn,honorarer70 000, ,00 Telefon –internett,fax8 000, , ,00 Porto –kontorrekvisita – gebyr10 000, ,31 Lokalleie-servering etc20 000, ,33 Diverse (til styrets disposisjon)18 000, , ,00 omkostninger NFF00 0 Kursutgifter60 000, , ,00 Honorar8 000, , ,00 SUM UTGIFTER , , ,64 BUDSJETT 2008/DRIFTSUTGIFTER Styrets forslag til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet 08. Godkjent.

19 SAK 07/07 VALG Avdelingsleder: Bas van den Beldikke på valg Nestleder:Berit Gundersenpå valg/gjenvalgt for 2 år Kasserer:Sigurd Nielsenikke på valg Sekretær:Mari Hoempå valg/tar ikke gjenvalg Sekretær:Kristin Kvammevalgt for 2 år Styremedlem:Anne-Sofie Rønningenikke på valg Styremedlem:Hildegunn Omlandikke på valg Styremedlem:Hjørdis Øiestadpå valg/tar ikke gjenvalg Styremedlem:? Styrets forslag til vedtak: årsmøtet gir styret ansvarsfrihet til å rekruttere et styremedlem til. Godkjent.


Laste ned ppt "ÅRSMØTE 2007 Norsk Fysioterapeut Forbund AVDELING AUST-AGDER Hjertelig velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google