Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonsvurdering i arbeidslivet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonsvurdering i arbeidslivet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonsvurdering i arbeidslivet
Urd Nesset Hasse Storebakken Vera Hejna Romstad

2 Innledning Hva gjør ”funksjonsvurdering for arbeidslivet” attraktivt å jobbe med?

3 Attraktivt fordi: Fysioterapeuter har kompetanse
Myndigheters fokus på sykefravær og IA Muskel-/skjelettplager er største sykefraværsårsak Vi ønsker å jobbe nærmere årsakene til muskel-/skjelettplager

4 Påstand: ”Fysioterapeuter skal være med og gi kvalifiserte og gode råd i et problemområde som er sammensatt og komplisert”

5 Mål for timen Avklare hva funksjonsvurdering i arbeidslivet innebærer
Hvilke oppgaver kan fysioterapeuten ivareta Krav til og anbefaling av kompetanse og hvor den skaffes

6 Agenda Hva er funksjonsvurdering Regelverk, føringer og virkemidler
Case Jobbmarkedet Kompetanse – krav og anbefalinger

7 Rikstrygdeverket ønsker:
Utnytte funksjonsevne Sikre rask tilbakeføring Unngå utstøting fra arbeidslivet

8 Funksjonsvurdering – vår def.
Faglig vurdering av funksjonsnivå i forhold til arbeidsoppgaver og vurdering av støttetiltak.

9 Funksjonsvurdering - konkret
Kvalifisert vurdering av : - funksjonsevne i arbeidet – krav og ressurser - muligheter og begrensninger på arbeidsplassen - behov for hjelpemidler Innspill til tiltaksplan Forutsetter dialog med arbeidstaker og arbeidsgiver

10 Funksjonsvurdering Rammebetingelser: 1. Arbeidsplassvurdering for trygden Kun fysioterapeuter 2. Funksjonsvurdering i IA bedrifter Alt helsepersonell 3. Funksjonsvurdering til bedrift uten kobling til trygd eller IA.

11 Regelverk AML AML § 13 1 – 3 tilrettelegging ved redusert funksjonsnivå AML § : arbeidsgiver må lage handlingsplan 8 uker sykefravær AML § 14 arbeidsgivers plikter AML § 16 arbeidstakers plikter Systematisk HMS arbeid, helsefremmende og forebyggende – arbeidsgivers ansvar

12 Informasjon Trygd www.trygdeetaten.no Velg: Arbeidsliv
…og du har tilgjengelig brosjyrer, skjema og regler

13 Føringer og virkemidler Trygd
Alle virksomheter: 4 t (+?) APV for trygden - Eget skjema for rapport Søknad om hjelpemidler/varig (tilskudd) IA avtale: BHT inntil 6 t Tilretteleggingstilskudd

14 Case Faglig vurdering av funksjonsnivå i forhold til arbeidsoppgaver.
Funksjon fremfor diagnose Muligheter og begrensninger på arbeidsplassen Forslag til tiltak Ståsted: - APV for trygden - IA-oppdrag

15 Case kontor Møte med arbeidsgiver og arbeidstaker Arbeidshelseanamnese
Arbeidsbeskrivelse Sammenheng funksjon og arbeidsbelastning Tiltak Dokumentasjon

16 Ståsted: Rådgiver i bedrift
Økonomiske støtteordninger APV for trygden Søkn om hj midler System og verktøy som del av HMS system prosedyre for etablering av oppfølgingsplan ved sykefravær Forebyggende og helsefremmende rutiner (opplæring, dialog / kartlegging, utvikling)

17 Kompetanse, krav: APV for trygden, NFF og Rikstrygdeverket:
kurs HM 1 i bedrift bedriftsfysioterapeut ½ stilling i 3 år spesialist HM arbeid I bedrift med BHT (IA) BHT-personellkompetanse (evt. innleid fys.t.) Rådgiver i bedrift Ingen (obs APV)

18 Kompetanse, anbefalinger:
Kurs HM 1 og praktisk erfaring fra HMS-arbeid i bedrift (skaff hospitering) eller hyppig praktisering av funksjonsvurderinger. (hospitering, kollegastøtte)

19 NFFs Helse Miljø 1 Modell for samarbeid med Høgskolen i Vestfold HEFFA
+ oppgave HM 1 HM 2 eksamen Alternativ 1 Alternativ 2 15 studiepoeng NFF HVE Kursbevis

20 Jobbmarkedet Hvordan får vi oppdrag:
Rekvisisjon fra trygdekontor, liste over fysioterapeuter godkjent av NFF Ansatt i eller innleid av BHT Avtale med bedrift som rådgiver Forespørsel fra pasient, bedriftsleder Kontakte tr.k. eller arbeidslivssenter på bakgrunn av pasientkontakt

21 Oppsummering Fysioterapeuter en viktig ressurs
Lovverk, føringer og støttetiltak Funksjonsvurdering– definisjon og case 3 arenaer Kompetanse


Laste ned ppt "Funksjonsvurdering i arbeidslivet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google