Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Funksjonsvurdering i arbeidslivet Urd Nesset Hasse Storebakken Vera Hejna Romstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Funksjonsvurdering i arbeidslivet Urd Nesset Hasse Storebakken Vera Hejna Romstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Funksjonsvurdering i arbeidslivet Urd Nesset Hasse Storebakken Vera Hejna Romstad

2 2 Innledning Hva gjør ”funksjonsvurdering for arbeidslivet” attraktivt å jobbe med?

3 3 Attraktivt fordi: Fysioterapeuter har kompetanse Myndigheters fokus på sykefravær og IA Muskel-/skjelettplager er største sykefraværsårsak Vi ønsker å jobbe nærmere årsakene til muskel-/skjelettplager

4 4 Påstand: ”Fysioterapeuter skal være med og gi kvalifiserte og gode råd i et problemområde som er sammensatt og komplisert”

5 5 Mål for timen Avklare hva funksjonsvurdering i arbeidslivet innebærer Hvilke oppgaver kan fysioterapeuten ivareta Krav til og anbefaling av kompetanse og hvor den skaffes

6 6 Agenda Hva er funksjonsvurdering Regelverk, føringer og virkemidler Case Jobbmarkedet Kompetanse – krav og anbefalinger

7 7 Rikstrygdeverket ønsker: Utnytte funksjonsevne  Sikre rask tilbakeføring  Unngå utstøting fra arbeidslivet

8 8 Funksjonsvurdering – vår def. Faglig vurdering av funksjonsnivå i forhold til arbeidsoppgaver og vurdering av støttetiltak.

9 9 Funksjonsvurdering - konkret Kvalifisert vurdering av : - funksjonsevne i arbeidet – krav og ressurser - muligheter og begrensninger på arbeidsplassen - behov for hjelpemidler Innspill til tiltaksplan Forutsetter dialog med arbeidstaker og arbeidsgiver

10 10 Funksjonsvurdering Rammebetingelser: 1. Arbeidsplassvurdering for trygden - Kun fysioterapeuter - 2. Funksjonsvurdering i IA bedrifter - Alt helsepersonell - 3. Funksjonsvurdering til bedrift uten kobling til trygd eller IA. - Alt helsepersonell

11 11 Regelverk AML AML § 13 1 – 3 tilrettelegging ved redusert funksjonsnivå AML § 13 - 4: arbeidsgiver må lage handlingsplan 8 uker sykefravær AML § 14 arbeidsgivers plikter AML § 16 arbeidstakers plikter Systematisk HMS arbeid, helsefremmende og forebyggende – arbeidsgivers ansvar

12 12 Informasjon Trygd www.trygdeetaten.no Velg: Arbeidsliv …og du har tilgjengelig brosjyrer, skjema og regler www.idebanken.org www.absentia.no

13 13 Føringer og virkemidler Trygd Alle virksomheter: 4 t (+?) APV for trygden - Eget skjema for rapport Søknad om hjelpemidler/varig (tilskudd) IA avtale: BHT inntil 6 t Tilretteleggingstilskudd

14 14 Case Faglig vurdering av funksjonsnivå i forhold til arbeidsoppgaver. Funksjon fremfor diagnose Muligheter og begrensninger på arbeidsplassen Forslag til tiltak Ståsted: - APV for trygden - IA-oppdrag

15 15 Case kontor 1. Møte med arbeidsgiver og arbeidstaker 2. Arbeidshelseanamnese 3. Arbeidsbeskrivelse 4. Sammenheng funksjon og arbeidsbelastning 5. Tiltak 6. Dokumentasjon

16 16 Ståsted: Rådgiver i bedrift Økonomiske støtteordninger APV for trygden Søkn om hj midler System og verktøy som del av HMS system prosedyre for etablering av oppfølgingsplan ved sykefravær Forebyggende og helsefremmende rutiner (opplæring, dialog / kartlegging, utvikling)

17 17 Kompetanse, krav: APV for trygden, NFF og Rikstrygdeverket: kurs HM 1 i bedrift bedriftsfysioterapeut ½ stilling i 3 år spesialist HM arbeid I bedrift med BHT (IA) BHT-personellkompetanse (evt. innleid fys.t.) Rådgiver i bedrift Ingen (obs APV)

18 18 Kompetanse, anbefalinger: Kurs HM 1 og praktisk erfaring fra HMS-arbeid i bedrift (skaff hospitering) eller hyppig praktisering av funksjonsvurderinger. (hospitering, kollegastøtte)

19 19 NFFs Helse Miljø 1 Modell for samarbeid med Høgskolen i Vestfold HEFFA + oppgave HM 1 + oppgave HM 2 + eksamen HM 2 Alternativ 1 Alternativ 2 15 studiepoeng NFF HVE Kursbevis

20 20 Jobbmarkedet Hvordan får vi oppdrag: Rekvisisjon fra trygdekontor, liste over fysioterapeuter godkjent av NFF Ansatt i eller innleid av BHT Avtale med bedrift som rådgiver Forespørsel fra pasient, bedriftsleder Kontakte tr.k. eller arbeidslivssenter på bakgrunn av pasientkontakt

21 21 Oppsummering Fysioterapeuter en viktig ressurs Lovverk, føringer og støttetiltak Funksjonsvurdering– definisjon og case 3 arenaer Kompetanse


Laste ned ppt "1 Funksjonsvurdering i arbeidslivet Urd Nesset Hasse Storebakken Vera Hejna Romstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google