Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva jobber vi med sentralt i NFF? Medlemsmøte Avd. Nordmøre og Romsdal 2. Juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva jobber vi med sentralt i NFF? Medlemsmøte Avd. Nordmøre og Romsdal 2. Juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva jobber vi med sentralt i NFF? Medlemsmøte Avd. Nordmøre og Romsdal 2. Juni 2009

2 NFFs innsats Medlemsservice Avtaleverk Finansiering Samhandlingsreform 50 lapp Dagens næringsliv 2

3 NFFs innsats Medlemsservice Avtaleverk Finansiering Samhandlingsreform 50 lapp Dagens næringsliv 3

4 Samhandlingsreformen 4

5 Bakgrunn: Spesialisthelsetjenesten i Norge er svært dyr 5

6 Bakgrunn: Livsstilssykdommer den nye store utfordringen 6

7 Mulig med billigere pasientforløp? 7

8 Erkjennelse: 8

9 Er flere tjenester på lavere omsorgsnivånivå en mulig løsning? 9

10 Utfordring slik HoD ser det: 10

11 Muligheter Samhandlingsreformen: –Oppgradering av kommunene er et helt sentralt element i løsningsforslaget – kommunehelsereform. –Tiltak og ressurser settes inn tidligst mulig på tidsaksen - her ligger det mange oppgaver hvor fysioterapeutene bør være svært sentrale http://www.regjeringen.no velg Helse og omsorgsdepartementethttp://www.regjeringen.no 11

12 NFFs innspill Tenk forebygging –skolehelsetjenesten –frisklivsentraler/fysiotek –fallforebyggende/funksjonsfremmende tiltak i eldreomsorgen –folkehelsearbeidet Gi behandling på laveste effektive nivå –Faglige retningslinjer –flere driftstilskudd og fulle driftstilskudd, og minimum 60% statlig finansiert. –Kompetanse, primærkontaktrollen, spesialistordning Se hele behandlingsforløpet i sammenheng –Rehabilitering i egne enheter –Retningslinjer –Informasjonsflyt –Hele behandlingsforløpet til pasienter i ”Raskere tilbake” tilbud må finansieres. 12

13 Blir det en fastlegereform? 13


Laste ned ppt "Hva jobber vi med sentralt i NFF? Medlemsmøte Avd. Nordmøre og Romsdal 2. Juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google