Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognisjon og emosjon – forutsetning for læring og bevegelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognisjon og emosjon – forutsetning for læring og bevegelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognisjon og emosjon – forutsetning for læring og bevegelse
Kristian Sørensen Psykolog, Habiliteringsseksjon for barn og unge, Kristiansand Årsseminar for faggruppen i barne- og ungdomsfysioterapi 14. april 2008

2 HABU – Sørlandet sykehus
Ordinær habiliteringstjeneste i Kristiansand og Arendal Program Intensivert Habilitering (PIH)

3 PIH Regionalt henvisningskompetansesenter i Helse Sør-Øst
PIH PIH Regionalt henvisningskompetansesenter i Helse Sør-Øst Lokalisert til HABU-Kristiansand Har som oppgave å gjennomføre intensiverte habiliteringsprogram og drive forskning og utvikling Tilbys førskolebarn (2-4 år) med CP og lignende tilstander

4 Hovedområder for PIH

5 Hva er Egenledelse? Egenledelse er et paraplybegrep og beskriver de mentale aktivitetene som setter i gang, styrer og regulerer det vi gjør. Egenledelsesfunksjonene skaper orden og struktur på våre handlinger i en sosial sammenheng.

6 Hvorfor fokusere på Egenledelse?
Erfaring viser at barn med CP eller andre hjerneskader har vansker på et eller flere av områdene som har med egenledelse å gjøre. Disse vanskene blir ofte beskrevet av foreldre som like belastende som de motoriske vanskene.

7 Egenledelse Kjært barn har mange navn Eksekutive funksjoner
Styringsfunksjoner Reguleringsfunksjoner Utøvende funksjoner Egenstyring

8 Ulike definisjoner av innhold
Organisering Initiering Fleksibilitet Selv-monitorering Inhibisjon Arbeidshukommelse Planlegging Inhibisjon (stoppe) Fleksibilitet Initiering (starte) Arbeidshukommelse Planlegging/problemløsing Organisering Selvmonitorering (Ylvisaker & Feeney, 2002)

9 Ulike definisjoner av innhold
Eksekutive funksjoner inneholder elementer av Inhibisjon, selvregulering Arbeidshukommelse Kognitiv fleksibilitet (Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007)

10 Grunnleggende inndeling
Det kognitive aspektet Hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet Det sosiale aspektet Hvordan vi er sammen med andre

11 Sentralt begrep i alle definisjoner
Selvregulering Nøkkelen til alt Fra det grunnleggende motorikk Til det mer avanserte konsentrasjon / oppmerksomhet

12 Motorikk og Egenledelse
Organisering Initiering Fleksibilitet Selv-monitorering Inhibisjon Arbeidshukommelse Planlegging Små barn ”Slaver av miljøet” Eldre barn ”Sjef over egen atferd”

13 Vygotsky Vygotskys nevro-interaksjonistiske utviklingsperspektiv:
De indre kognitive prosessene har sin opprinnelse i den mellommenneskelige samhandlingen mellom barnet og nærpersonene. Med andre ord: Vår sosiale samhandling er grunnlaget for hvordan hjernen vår utvikles og formes

14 Dermed: Dagens utgangspunkt:
Kognisjon og emosjon  forutsetning for læring og bevegelse KAN BLI: Læring og bevegelse i samspill  forutsetning for kognisjon og emosjon

15 PIH og lignende programmer
Tidligere vært mye fokus på motorisk stimulering PIH har også et spesifikt fokus på Egenledelse Viktig å se at dette ikke handler om helt separate funksjoner som kan stimuleres hver for seg. PIH

16 Viktigheten av motorikk
Motoriske aktiviteter i tidlig alder Svært viktig for utvikling av senere ferdigheter i Egenledelse Sammenheng mellom tidlig motorisk kontroll og senere ”mental” kontroll Eksempel: Barn som ”vrir seg på stolen”

17 Viktigheten av motorikk
Svak motorikk er ikke bare en del av barnets symptombilde, men en del av grunnlaget for barnets vansker. Det er også en viktig forutsetning for barnets videre utvikling. Dermed kan man bidra til å gi barnet et best mulig utgangspunkt i den videre utviklingen gjennom å fokusere på motoriske aktiviteter

18 Mulighetene i motorisk stimulering
Motorisk trening og stimulering har altså en viktig funksjon når det gjelder den kognitive utviklingen for barn Viktigheten av motorisk stimulering som støttende tiltak for kognitiv utvikling for barn med funksjonsnedsettelser (f.eks CP), understrekes av at flertallet av disse barna har noen vansker med Egenledelse

19 Følger for syn på egen praksis
Vanskers natur / forklaring Det vestlige medisinske synet har historisk vært slik at lidelse / avvik er patologisk og må behandles Forebyggingsaspekt Styrke tidlig for å unngå lidelse / avvik Fysioterapeuten er viktig her!

20 Grunnlaget for Egenledelse
Tilbake til nøkkelen selvregulering Selvregulering av motorikk Kommer ikke av seg selv Kan være vanskelig for en del barn

21 Eksempel på øvelse ”Frys!” ”Statue” Ulike varianter
Bildet viser et eksempel der man bruker et bilde av posituren for å bringe inn et tydelig kognitivt element i situasjonen

22 Frys! Hva trener man her? For det første Pluss
Kontrollere egne kroppsbevegelser Pluss Oppmerksomhet Konsentrasjon

23 Finmotorikk ”Tegnelek”
Bildet viser et eksempel der barn tegner en gitt form, i dette tilfellet sirkler, mens de hører musikk

24 Tegnelek Hva trener man her? For det første Pluss Finmotorikk
Konsentrasjon Delt oppmerksomhet

25 Emosjon og Egenledelse
Den ”varme” Egenledelsen Det sosiale aspektet Hvordan vi er sammen med andre

26 Egenledelse og selvbilde
Egenledelse handler også om ”Lese" og forstå sosiale signaler Kontrollere følelsesmessige reaksjoner og sosial samhandling Lære av konsekvenser og kunne tilpasse atferden etter konsekvensene Inneha nødvendig selvbevissthet / refleksjon og en opplevelse av personlig identitet.

27 Personlig identitet og selvbilde
For å belyse denne sammenhengen er det nyttig å gå via en sentral trussel for utvikling av Egenledelsesferdigheter - Overbeskyttelse

28 Overbeskyttelse Springer som regel ut av de aller beste intensjoner om å beskytte / hjelpe barnet Alle foreldre gjør det Spesielt lett når barn har spesifikke vansker Konsekvensene Barnet kan bli lite psykisk robust avhengig og krevende i sin omgangsform med andre

29 Overbeskyttelse B. Olsens (2001) cp-undersøkelse. 275 foreldre har svart på spørsmålet: Lett å overbeskytte barnet? Svaralt. 1: ”stemmer ikke”, svaralt.: 2 ”stemmer delvis”, svaralt. 3: ”stemmer helt”. Konklusjon: Ca. 4 av 5 barn med CP opplever en omsorgssituasjon preget av overbeskyttelse, dvs at deres styrke og ressurser ikke blir gitt nødvendige utfordringer. Overbeskyttelse

30 Hvordan unngå overbeskyttelse
La barnet bruke sin egen styrke og utvikle sine egne ferdigheter Bygg stillaser ”Bygg opp rundt barnet mer og mer helt til barnet klarer oppgaven én gang. Deretter tar man vekk hjelpemidler ett etter ett, til man ser hva som virker, og hva barnet trenger for å stå på egne bein” D. Leong, 2008 Handler om å gi akkurat nok hjelp

31 Tilbake til selvbilde Gjennom tidlig motorisk aktivitet styrkes barnets følelse av mestring, opplevelse av suksess og ferdigheter i Egenledelse Mestringsfølelsen fører til to ting Tro på egne ferdigheter Mot til å prøve nye aktiviteter Altså Essensen av selvtillit og positivt selvbilde

32 Så enkelt kan det være Sitat, mor til et barn med CP:
”Plutselig skjønte jeg det. Han må jo få lov til å gå i trappen selv!”


Laste ned ppt "Kognisjon og emosjon – forutsetning for læring og bevegelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google