Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysioterapi og mediepåvirkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysioterapi og mediepåvirkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysioterapi og mediepåvirkning
Ved informasjonsleder NFF, Harald Nyquist Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

2 Hvorfor bør fysioterapeuter sørge for medieomtale?
Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

3 Medienes rolle We need not be theologians to see that we have shifted responsibility for making the world interesting from God to newspapermen – Daniel Boorstin, 1961 Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

4 Mediepåvirkning – Spørsmålet er ikke om mennesket påvirkes av mediene, men hvordan det skjer Ragnar Waldahl - Mediepåvirkning Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

5 Hva vet vi om virkningene?
Halvparten er bortkastet – men du vet ikke hvilken halvpart Likevel - ti prosent av omsetningen er et vanlig markedsføringsbudsjett Påvirkning virker, men det er avhengig av at du forstår mottakeren Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

6 Hvordan skjer påvirkning?
Hvorfor bruker mange kvinner antirynkekrem når praktisk talt ingen av dem tror at det virker? Hvorfor bruker publikum så mye tid på helsestoff i media når de bare kan streife innom temaene helt overfladisk? Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

7 Holdninger Kognitiv del - kunnskap Konativ del - handling
Affektiv del – følelser Delene behøver ikke samstemme… Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

8 NFF – geriljakrigere eller kontorister?
Mye medieomtale krever en offensiv og kompromissløs linje NFF skal ikke støte medlemmer fra seg gjennom sleivete utspill Alle kan hevde noe, utfordringen er å handle Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

9 Psykologiske sider Å tørre å påstå noe – å tro på seg selv
Å frykte andre fremfor å våge selv Markedsføring er desperasjon? Markedsføring bekrefter våre valg Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

10 Effektiv påvirkning Klare konklusjoner Gjenta budskapet
Bruk bilder/fotografier Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

11 Medienes rolle If we assume that news and truth are two words for the same thing, we shall arrive nowhere – Walter Lippmann, 1922 Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

12 Hva blir til nyheter? Aktuelt – akkurat nå Vesentlig for publikum
Nær publikum ”all news is local” Sensasjon Konflikt Elitepersoner Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

13 Tittel Tekst NFF avd. Østfold 26. mai 2005

14 Tall Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

15 Tiltak …og timing Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

16 Finn feilen! – Fysioterapi er effektiv slanking
Pressemelding: Mange av slankekurene som lanseres i media har kortvarig eller ingen effekt. Fysisk aktivitet og trening derimot har en langsiktig og helsefremmende virkning. Dette sier fysioterapeut Kari Straume Haugland i Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) faggruppe for kvinnehelse. Nylig var 80 norske fysioterapeuter samlet i Oslo for å konkludere hvilken rolle fysioterapeutene har i arbeidet mot den økende overvekten. – Mange studier viser at gjennomsnittsvekten i befolkningen stiger og antall overvektige øker. En av grunnene er at folk flest beveger seg mindre enn før. Vi kjører bil sitter ved PC og tilbringer masse tid foran TV'en. Dette vil fysioterapeutene gjøre noe med, sier Straume Haugland. Hun sier at utfordringen blant annet er å hjelpe de overvektige til å finne en balanse mellom plikten og lysten til å bevege seg. Samtidig må aktiviteten tilpasses livsfasene. Fysioterapeutene kan tilby individuell eller gruppetrening for overvektige. – Fysioterapeuten hjelper spesielt kvinnene med tilpasset trening før, under og etter svangerskapet. Det samme er tilfelle for overgangsalderen, sier Straume Haugland. Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

17 Walter Lippmann: ”But since all the immediate realities lie outside the direct experience both of the reporter, and of the special public by which most newspapers are supported, they have normally to wait for a signal in the shape of an overt act.” Av dette kan vi altså forstå at hvis du vil si noe gjennom mediene må du vise mediene til en ”åpenlys handling”. Du kan sitte og mene det du vil i år etter år, men først når du handler har mediene et utgangspunkt for en nyhetssak. Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

18 Dine muligheter Rapporter med konklusjoner Statistikker
Målsettinger som nås Kåringer Korrespondanse Overraskende løsninger Aktuelle kommentarer Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

19 Garantert omtale …over tid
Du gir begrunnete kommenterer til aktuelle helsepolitiske vedtak på din nettside Du sender slike kommentarer på e-post til dine kontakter (også presse) Du sender kommentarene som leserinnlegg Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

20 Gjør journalistens jobb
Skriv en sak/notat med en god tittel Ikke somle – en nyhet må være fersk Skriv relativt kort Tilby foto eller fotomulighet Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

21 Hva er dine gratiskanaler?
Egne nettsider E-post Andres nettsider (eksterne redaksjoner) Oppslagstavler Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

22 Publikum elsker fysioterapeuten
Fysioterapeuter er best til å redusere sykefraværet Ni av ti som har fått behandling anbefaler fysioterapi 93 prosent er fornøyd med fysioterapeutens serviceinnstilling 86 prosent ble bedre eller plagen forsvant etter behandling hos fysioterapeut (MMI 2004) Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

23 t t NFF avd. Østfold 26. mai 2005

24 t t NFF avd. Østfold 26. mai 2005

25 Kortison eller fysioterapi mot ømme skuldre
Kortison eller fysioterapi mot ømme skuldre? Fysioterapi er vel så bra som kortisonsprøyter ved behandling av skuldersmerter i allmennpraksis. Tom Sundar - Tidsskriftet Det er konklusjonen i en studie publisert i Annals of the Rheumatic Diseases. "Vondt i skulderen" er en vanlig årsak til at folk oppsøker lege. Men det er også en tilstand der meningene er delte om hva som er den beste behandlingen. To alminnelige, men ulike veier å gå, er å tilby pasienten enten kortisoninjeksjoner eller fysioterapi. - Kortisonsprøyter kan gi både smertelindring og funksjonsbedring, men effekten er kortvarig. På lang sikt er fysioterapi med hovedvekt på informasjon og trening et vel så effektivt, og kanskje også et tryggere alternativ, sier professor i fysioterapi Inger Holm ved Rikshospitalet. Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

26 Fysisk trening av sykehjemsbeboere - har det noen hensikt. Jorunn L
Fysisk trening av sykehjemsbeboere - har det noen hensikt? Jorunn L. Helbostad Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: I en enkeltstudie hvor fysioterapi- og ergoterapiinnsatsen ble økt til det firedobbelte var det positiv effekt på funksjonen hos beboerne og en besparelse i pleieutgifter. Det er videre god dokumentasjon for effekt av trening på muskelstyrke og mobilitet. I flere studier er det påvist at lette fysiske øvelser sammen med toalettrening gir redusert inkontinens. Ingen studier viser at trening alene gir redusert falltendens blant sykehjemsbeboere. Det er imidlertid holdepunkter for å hevde at trening bedrer fysisk form og funksjon, kognisjon og atferd hos personer med demens. Trening bør gjennomføres for å opprettholde fysisk funksjon hos beboere i norske sykehjem. Man bør trene muskelstyrke, balanse og koordinasjon, utholdenhet og bevegelighet. Det viktigste treningsincitamentet vil likevel være aktiv deltakelse i dagliglivets situasjoner, for å hindre tap av selvstendighet. Temakurs om markedsføring 9. juni 2005

27 Komme i gang.. Du er en ressursperson – finn ut hvor
Ikke gjør alt til påvirkningsoppgaver, noen ganger er eks. ressurs- og datamangel problemet Diskuter med kollegaer, finn støtte og motivasjon Sett realistiske mål Temakurs om markedsføring 9. juni 2005


Laste ned ppt "Fysioterapi og mediepåvirkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google