Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy

2 Redusert sykefravær Skal bidra til… økt nærvær, bedre kontinuitet og bedre ressursutnyttelse i tjenesteutøvelsen større forutsigbarhet for brukerne gode arbeidsplasser for våre ansatte Tiltak (eksempler): Økt grunnbemanning – bruk av vikarmidler Rapportering av tiltak/aktiviteter og måloppnåelse ”i linja” Kompetanseheving Systematisk HMS-arbeid med bl.a. faste møteplasser og dialog Lavterskeltilbud; trening i arbeidstida Trim og sosial sammenkomst i fritid, bl.a.

3 Medarbeiderskap Skal bidra til… økt bevisstgjøring omkring egen rolle i utviklingen av både arbeidsmiljø og tjenester enda flere myndiggjorte medarbeidere som i større grad får og tar eget ansvar, og ledere som tør å slippe fra seg myndighet og se og bruke medarbeidernes helhetlige kompetanse forbedringsarbeid av både arbeidsmiljø og tjenester gjennom helt konkrete ”små- prosjekter” ute på arbeidsplassene Tiltak: Opplæring av interne kursveiledere Alle ansatte deltar på 2,5 kursdager Alle prosjekter blir muntlig lagt fram av gruppene overfor alle ledere, kommunalsjefer og rådmann Alle prosjekter er tilgjengelig for alle ansatte på intranettet

4 Rådmann med stab Helse/ Rehabilitering Politisk Administrativ Levanger kommune – organisering fra 2008 Resultatenheter Levanger Tomteselskap as Levanger Bolig- forvaltning KF Levanger Rådhus as Innherred Samkommune Levanger Næringsselskap as Levanger fritidspark as Interkommunale selskaper Kommunestyre Plan-og utviklingskomité Formannskap Ordfører Kontrollutvalg Driftskomité Nesheim skole Nesset US Skogn OS Ytterøy OS Ekne/Tuv OS Barn/familie Frol OS Halsan/ Momarka OS Mule/Okken- haug OS Åsen OS Staupshaugen Ytterøy OS Distrikt Nesset - Frol Distrikt sør Distrikt sentrum - Ytterøy Bygg og eiendom Brann Kommunal- teknikk Innvandrer- tjenesten Drift - anlegg Kultur Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef helse Kommunalsjef samfunnsutvikling NAV

5 Tiltak i Distrikt Sentrum/Ytterøy Dialog og ledernærvær Lavterskeltrening Medarbeiderskap og myndiggjøring Kompetansehevingstiltak Psykososiale tiltak; sosial aktivitetsplan Bedret avvikshåndteringssystem Økt fokus på HMS, vernerunder og verneombudets rolle og kompetanse

6 Resultater

7 Ytterøy helsetun Godt samspill mellom ledelse og tillitsvalgte

8 Med bruk av grønne og røde hjerter, ivaretar vi beboerne enda bedre, og vi bli tryggere på hverandre Dette er ikke gjort med økt bemanning, men med omorganisering, ny teknologi og kompetanseheving.

9 ”Grønt hjerte” er fullt og helt til stede for beboerne med aktivisering, lesing, samtaler, måltider m.m. Aktiviteten blir loggført. ”Rødt hjerte” rydder rom, rer senger m.m. i avdeling

10 Med ”grønt hjerte” blir det aktivitet i stua hver dag!

11 I MEDARBEIDERSKAP har vi alle tatt tak i små og store forbedringsområder i hverdagen: Vi har laget ”Rullekroken” ryddigere og triveligere!

12 Vi har fornyet trimrommet vårt!

13 Bleielageret er ryddet og systematisert!

14 Vi har pusset opp inngangspartiet og fått vindskjerming slik at beboerne får sitte lunt og trivelig!

15 Vi presenterte prosjektene våre for kolleger, rådmann, kommunalsjef og andre ledere på Kommunestyresalen i rådhuset! Det var litt skummelt, men veldig artig. Vi var kjempeflinke!

16 Andre opplevelser og erfaringer (utdrag): ”Vi er blitt profesjonelle – vi utvikler oss!” ”Tillitsvalgte og verneombud bidrar sterkt til å drive arbeidet framover!” ”Vi har investert mye tid og ressurser i verneombudene. Dette ser vi resultater av. De er tryggere på rollen, og har fått spisskompetanse på bl.a. forflytningsteknikk” ”Avviksregistreringen vår har ført til at ulike tema blir satt på dagsorden. Det bidrar til forbedring av tjenester og til kompetanseheving. Er tema på hvert personalmøte” ”Vi har tilpasset turnusen til fergetidene. Det betyr mye!” ”Med integrert tjeneste (institusjon/hjemmebasert) har vi mulighet for mer variert arbeid. Det bidrar til lavere sykefravær!” ”Rødt og grønt hjerte bidrar til å forebygge avvik” ”Medarbeiderskap har gitt oss større ansvarsfølelse og har forenklet arbeidsdagen vår” Vi tør å prøve!

17 ”Vi tør å prøve!” ”…og vi kan være misfornøyde vi også. Men vi tilbakemelder, diskuterer og blir hørt. Og vi vet at lederen vår tar avgjørelsene når det er nødvendig. Det er også trygt å vite at hun holder fast på beslutningene slik at vi beveger oss i riktig retning alle sammen!”


Laste ned ppt "Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google