Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UØNSKET DELTID INNLEGG TIL STYRINGSGRUPPEN 15.02.08 ELIN TUSETH OG UNE HALLEM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UØNSKET DELTID INNLEGG TIL STYRINGSGRUPPEN 15.02.08 ELIN TUSETH OG UNE HALLEM."— Utskrift av presentasjonen:

1 UØNSKET DELTID INNLEGG TIL STYRINGSGRUPPEN 15.02.08 ELIN TUSETH OG UNE HALLEM

2 Uavklart mandat  Kommunestyrevedtak i Verdal og Levanger kommune: Ingen arbeidstakere skal innen utgangen av 2008 uønsket jobbe mindre enn henholdsvis 50 og 45%. Innen utgangen av 2009 er målet 50% i Levanger Kommune. Et kommunikasjonsverktøy ut mot de ansatte. Forventninger – Et kommunikasjonsverktøy ut mot de ansatte. Forventninger – frustrasjon. frustrasjon. Mål for delprosjektet må ta utg.pkt i de politiske vedtakene som er gjort – All realisme tilsier at vi ikke har mulighet til å få til dette innenfor de nåværende lønnsmidler. Antall personer som jobber uønsket deltid (40/50) pr.i dag: Antall personer som jobber uønsket deltid (40/50) pr.i dag: Verdal: 45 personer Verdal: 45 personer Levanger: ca 70 personer Levanger: ca 70 personer

3 Tiltak som er gjennomført  Kartlegging i begge kommuner  Økt grunnbemanning, vikarmidler ført over til fastlønnsbudsjett.  Jobbe annen hver helg mot 3.hver helg.  Hinkehelger, frivillig eller ”frivillig tvang”, Verdal: Mål: Større stillinger. Verdal: Mål: Større stillinger. Levanger: Mål: sparing. Levanger: Mål: sparing.  Ansatte som jobbe på flere tjenestesteder, f.eks pleie og omsorg og oppvekst.  Aktiv bruk av ansettelsesreglementet  Satt på dagsorden i ulike plandokument

4 MULIGHETER  Ulike ”nye” turnusmodeller prøves på enkelte avd: Vikarbank/ressursbank, 3-3 turnus, årsturnus osv.  Kjøre Pilot på enkelte avd: alle får jobbe så stor stilling de ønsker.  Samspill mellom politiske vedtak om å gjøre noe, tilføring av friske midler og ressursperson

5 UTFORDRINGER  Arbeidsmiljø  Sykefravær  Rekrutteringsproblematikk Fram mot 2020: 205 arbeidstakere innen pleie og omsorg Levanger som slutter ved naturlig avgang. Fram mot 2020: 205 arbeidstakere innen pleie og omsorg Levanger som slutter ved naturlig avgang. 308 årsverk i po Levanger dag, i 2025 er det behov for 450 årsverk. I Verdal har vi ikke eksakte tall, men demografien viser den samme utviklingen. 308 årsverk i po Levanger dag, i 2025 er det behov for 450 årsverk. I Verdal har vi ikke eksakte tall, men demografien viser den samme utviklingen.  Seniorpolitiske tiltak Konsekvensen av valgmuligheter tror vi vil være at mange velger bort ubekvems arbeidstid. Konsekvensen av det vil være flere hull på helg, dvs enda flere små stillinger. Konsekvensen av valgmuligheter tror vi vil være at mange velger bort ubekvems arbeidstid. Konsekvensen av det vil være flere hull på helg, dvs enda flere små stillinger.  Den enkelte arbeidstaker

6 HOVEDBUDSKAP  Retten til heltid kan bare virkeliggjøres dersom arbeidsgiverne tar ansvar og bestemmer seg for at en vil problemet til livs.  ULIKE TILTAK OG LØSNINGER FINNES, MEN DEN VIKTIGSTE FORUTSETNINGENER AT DET SETTES AV NØDVENDIGE ØKONOMISKE RESSURSER. Behov for friske midler over tid for å løse problematikken omkring uønsket deltid i spesielt pleie og omsorg. Behov for friske midler over tid for å løse problematikken omkring uønsket deltid i spesielt pleie og omsorg. Levanger Kommune har avsatt midler over en 4 års periode. Levanger Kommune har avsatt midler over en 4 års periode. - En innføringsplan hvor man gradvis reduserer bruken - En innføringsplan hvor man gradvis reduserer bruken av uønsket deltid? av uønsket deltid? - Et endringsvedtak i forhold til kommunestyrevedtak som er fattet? - Et endringsvedtak i forhold til kommunestyrevedtak som er fattet? Hovedmålsetting: Hovedmålsetting: Ingen skal jobbe uønsket deltid. Ingen skal jobbe uønsket deltid. Behov for enkelte små stillinger knyttet til helg, disse må def. som studentstillinger. Behov for enkelte små stillinger knyttet til helg, disse må def. som studentstillinger.  Bekymret for kvaliteten på tjenestene hvis man ikke tar grep om situasjonen nå. Mangel på kvalifisert fagfolk og økt sykefravær. En ”syk” organisasjon.


Laste ned ppt "UØNSKET DELTID INNLEGG TIL STYRINGSGRUPPEN 15.02.08 ELIN TUSETH OG UNE HALLEM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google