Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Økonomiplanarbeidet 2014-2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Økonomiplanarbeidet 2014-2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Økonomiplanarbeidet 2014-2017

2 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Grunnlag 2

3 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 20082009201020112012 Antall innbyggere ved årets utgang 14 15714 22214 33414 38714 539 Endringstakt i % 0,45 %0,46 %0,79 %0,37 %1,06 % Skatt på inntekt og formue 217 792227 818241 203229 907248 878 Eiendomsskatt 15 18215 98116 91216 88632 742 Rammetilskudd 199 989239 379261 103391 508415 475 Andre inntekter 274 489337 195351 568263 221278 600 Sum driftsinntekter 707 451820 372870 785901 522975 695 Netto driftsresultat -7 743-7 31739 42823 67121 405 Netto driftsres i % av driftsinnt. -1,09 %-0,89 %4,53 %2,63 %2,19 % Disposisjonsfond 11 5777 37416 58018 61428 362 Regnskapsm mer-/mindreforbruk 1 26123014 63411 64313 263 Dispfond + regn.res i % av driftsinnt. 1,81 %0,93 %3,58 %3,36 %4,27 % Investeringer i anlegg 67 61196 757201 970176 886110 203 Langsiktig gjeld 1 331 2071 449 2531 650 2371 926 6132 074 595 Herav pensjonsforpliktelser 668 894733 146801 984940 1761 023 944 Langsiktig gjeld i % av driftsinnt. 188,2 %176,7 %189,5 %213,7 %212,6 % Skatter totalt 232 973243 799258 114246 793281 620 Rammetilskudd 199 989239 379261 103391 508415 475 Sum frie inntekter 432 962483 177519 217638 301697 095 Herav til renter og avdrag på lån -53 288-54 525-44 008-57 832-65 236 Sum frie inntekter 432 962483 177519 217638 301697 095 Vekst i renter og avdrag på lån 10 8221 236-10 51713 8247 404 %-andel til renter og avdrag på lån 12,31 %11,28 %8,48 %9,06 %9,36 %

4 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Hovedtall 2012 Levanger 4 Hovedtall for årene, 1000 kr.20082009201020112012 Antall innbyggere v/årets utgang18 46418 58018 74118 92219 072 Endringstakt i %0,60 % 0,87 %0,97 %0,79 % Skatt på inntekt og formue293 788319 422341 205329 317348 920 Eiendomsskatt28 80229 45438 59844 01942 819 Rammetilskudd232 959263 153275 629451 416490 897 Andre inntekter373 061474 184456 240352 787377 413 Sum driftsinntekter928 6101 086 2131 111 6721 177 5391 260 049 Netto driftsresultat-13 6807 83431 27820 2444 922 Netto driftsres i % av driftsinnt.-1,50 %0,70 %2,81 %1,72 %0,39 % Disposisjonsfond31 30725 08229 41531 57535 348 Regnskapsm. mer-/mindreforbr.04 3579 4768 5460 Dispfond+regn.res i % av drifts.innt3,40 %2,70 %3,50 %3,41 %2,81 % Investeringer i anlegg60 816204 827207 297144 60187 899 Langsiktig gjeld1 690 8341 893 0852 105 4502 395 167 2 657 658 -herav påløpne pensjonsforpliktelser927 3031 009 8611 093 9521 261 174 1 367 382 Langsiktig gjeld % av driftsinnt182,10 %174,30 %189,39 %203,40 %210,92 % Skatter totalt322 590348 875379 802373 336391 739 Rammetilskudd232 959263 153275 630451 416490 897 Sum frie inntekter555 549612 029655 432824 752882 636 Herav til renter og avdrag på lån-69 603-72 579-66 517-78 634-89 321 Vekst i frie inntekter31 14356 48043 403169 32057 884 Vekst i renter og avdrag på lån10 0282 976-6 06212 11710 687 %-andel til renter og avdrag på lån12,50 %11,60 %10,15 %9,53 %10,12 %

5 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomiplan 2013-2016 Verdal Vurderinger av organisatorisk og geografisk struktur – 2013-nivå vil ikke gi nok handlingsrom over tid Kraftig press i oppvekstsektoren – lavere barnetall – lavere rammer i 2013 enn tidligere Helse og velferd opplever tilvekst av brukere og økte tjenestebehov Vedlikehold av kommunale bygg, anlegg, uteområder 2,0 mill kr reduksjon i 2014 etter strukturelle grep innen oppvekst Lønnsoppgjør? 5

6 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomiplan 2013-2016 Levanger Strukturendring innen oppvekst og pleie/omsorg Effektivisering BaFa og Helse/pleie/omsorg Effektivisering/strukturendringer skal i 2016 gi en effekt på 22,2 millioner kroner. Lønnsoppgjør? 6

7 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Status 31.03.2013 Statlige overføringer (skatt/rammetilskudd) i hht budsjettert nivå for begge kommuner Skole/SFO Verdal over periodisert budsjett – noe høyt også på omsorg/velferd. Pleie-/omsogsdistriktene Levanger har med seg fjorårets aktivitet inn i 2013 – grep må tas for ikke å ende som i 2012. Oppvekst som budsjettert pr. 31.03.13 7

8 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Endringer i forutsetninger? Ingen vedtak fattet av Kommunestyrene etter budsjettvedtak som i vesentlig grad påvirker Funn i årsrapportene? Endringer i folketall Levanger/Verdal vs. Norge Nytt Storting høsten 2013 8

9 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Folketall og aldersgrupper Tellingsdato i utgiftsutjamninga mellom kommunene er 1.7. Har sett på endringene 1.7.2012 til 1.1.2013 Verdal taper ca 2 mill kr, hovedsakelig på at tallet over 90 år sank fra 113 1.7 til 103 1.1. For Levanger er endringa 0,3 mill negativt, mest på grunn av skolebarn 6-15 9

10 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Utfordringer i Årsrapport Levanger 2012 : Udekket effektiviseringsbehov i Økonomiplan 2013-2016 Reallønnsvekst gir behov for jevnlig effektivisering og strukturendringer Barn og unges behov for bistand fra barnevernet og spesialundervisning i skolen. Færre hender skal gjøre mer Rom for folkehelsearbeid Rekrutteringsproblemer - ingeniører og landskapsarkitekter. Bærekraftige tjenester Arbeidsplassene ved Norske Skog er under press 10

11 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Utfordringer i Årsrapport Verdal 2012: Kommunens handlingsrom er for lite Oppvekstsektorens struktur og organisering begrenser muligheten for å sikre nødvendig handlingsrom gjennom kostnadseffektivisering Omstille økonomien – fra reparasjon til forebygging og fokus fra hjelp til selvhjelp. Rom for folkehelsearbeid Etterslep på bolig- og tomteutvikling – også for vanskeligstilte og grupper med store behov Etterslep på veg, avløpsnett i sentrum og vedlikehold på kommunale bygg Rekrutteringsutfordringer på teknisk sektor Utfordringer knyttet til Aker Kverner 11

12 www.innherred-samkommune.no Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Oppgave 1. Diskuter fritt og beskriv politiske prioriteringer ut fra dagens situasjon 2. Diskuter og beskriv den politiske deltakelsen i den kommende økonomiplanprosessen Presentasjon fra 2 grupper 12


Laste ned ppt "Innherred samkommune Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Økonomiplanarbeidet 2014-2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google