Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tryggere barndom Parterapi for å bekjempe vold i familien Enerhaugen familiekontor Bufdir-konferansen, 24.10.2012 Dimitrij Samoilow Enerhaugen FamiliekontorSlide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tryggere barndom Parterapi for å bekjempe vold i familien Enerhaugen familiekontor Bufdir-konferansen, 24.10.2012 Dimitrij Samoilow Enerhaugen FamiliekontorSlide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tryggere barndom Parterapi for å bekjempe vold i familien Enerhaugen familiekontor Bufdir-konferansen, 24.10.2012 Dimitrij Samoilow Enerhaugen FamiliekontorSlide nr 1

2 Familievern og Vold Mange typer voldssaker på familiekontor - Separate meklinger der vold er tema - Enesamtaler når voldsoffer vil komme ut av et forhold - Sinnemestringsgrupper (Brøset modell) - Æresrelatert vold – Brobyggerprosjektet - Bearbeidende samtaler når familien har opplevd vold tidligere - Par som kommer til parterapi og der vold forekommer i krangler Slide nr 2Enerhaugen Familiekontor

3 Familievern og vold Litt uklar omfang Dahl og Guldbrandsen (1983) – vold i 9,4 % av sakene på Oslokontorene; Bø Vatnar (2000) – stort sprik (0,4 – 34%) Bufdir undersøkelse 2009 – ca 10 % av sakene Slide nr 3Enerhaugen Familiekontor

4 Slide nr 4Enerhaugen Familiekontor Omfang og konsekvenser for barn av å leve med vold i familien Høy forekomst av vold i kliniske utvalg (ca 10 – 30 %) Ofte gjensidig 50% av barn som lever med vold i voksenrelasjon blir også utsatt for vold Vitneposisjon er like alvorlig som å være utsatt Barn som eksponeres har høy risiko for å utvikle liknende atferd Svekket omsorgsevne hos foreldre Symptomutvikling hos barn: eks. konsentrasjon, ADHD-liknende, søvn, somatiske og sosiale problemer, utagering/tilbaketrekking Traumer

5 Slide nr 5Enerhaugen Familiekontor Historie Bakgrunn: våre erfaringer med å møte familier med vold i vår kontekst, behov for nye arbeidsmetoder Prosjekt 2004 – 2006 ATV/SFK, utvikle systemisk arbeidsmodell Prosjektgruppe: Jon Middelborg, Grete Lilledalen, Asbjørn Solevåg, Jannicke Tindberg og Nina Lang Videre arbeid med modellen etter avsluttet prosjekt

6 Ulike former for vold Patriarkalsk terrorisme / Intim terrorisme Voldelig motstand (violent resistance) Episodisk partnervold Slide nr 6Enerhaugen Familiekontor

7 Slide nr 7Enerhaugen Familiekontor Inspirasjonskilder Arlene Vetere og Jan Cooper Systemisk modell Taushetsplikt Stabil 3. Skille sikkerhetsarbeid og parterapi Sandra Stith og Eric McCollum Strukturert sikkerhetsarbeid Forhandlet time-out Løsningsfokusert tilnærming

8 Slide nr 8Enerhaugen Familiekontor Hvem får tilbud om parbehandling? Par med barn som ønsker å fortsette samlivet, til tross for at det forekommer vold Eskalerende, høylytt krangling, en eller begge utsatt for trusler og/eller fysisk skade Episodisk partnervold, ikke patriarkalsk terrorisme Barn og en forelder alene, ihht ekslusjonskriterier

9 Slide nr 9Enerhaugen Familiekontor Når vold blir tema Stopper vanlig parterapi, starter sikkerhetsarbeid Informerer om hvordan vi jobber –Fokus på sikkerhetsarbeid inntil vold har opphørt fordi: - skremmende og skadelig for barns utvikling - endringsarbeid i parforhold vil være påvirket av potensielle voldshandlinger. Parterapi gir ikke mening når vold sitter i veggene –To terapeuter neste time –Sikkerhetsplan og ikkevoldskontrakt –Alltid gå tilbake til sikkerhetsarbeid –Taushetsplikt og stabil 3.

10 Det er like viktig å kunne avgjøre når vi ikke skal tilby parsamtaler Vi må ikke forføres til å selge parterapi hvis det fører til at folk holder ut i destruktive forhold Når det er høy grad av kontroll, emosjonell misbruk og individuell psykopatologi så er ikke parterapi insidert Slide nr 10Enerhaugen Familiekontor

11 Slide nr 11Enerhaugen Familiekontor Ekslusjonskriterier, kontinuerlig vurdering Erkjenner ikke volden som problem Tar ikke ansvar for voldelige handlinger Ute av stand til å jobbe konstruktivt med å løse problemer knyttet til vold Problemer med alkohol / rus og vil ikke søke behandling Ingen ønske eller indre motivasjon for endring Ingen erkjennelse av at relasjonelle aspekter kan bidra til problemet Ute av stand til å vise empati ifht offeret eller høre andres synspunkter Kontinuerlig anklager andre og begrunner egen voldshandling med andres adferd Lyver / skjuler / forvrenger - ikke konsistens mellom andres rapporter og eget utsagn Ser ikke nytten av terapeutiske intervensjoner Ute av stand til å samarbeide med profesjonelle eller se på dem som nyttige

12 Slide nr 12Enerhaugen Familiekontor Stabil 3. Offentlig instans eller en i familiens nettverk som begge parter har tillit til Skal være i jevn kontakt med familien, stå fritt til å komme med et tredje perspektiv I kontakt med terapeutene Rolle som «barnets person» Terapeutiske utfordringer

13 Slide nr 13Enerhaugen Familiekontor Barnevern Betydning av gjensidig tillit og generelt samarbeid Opplysningsplikt Reelt samarbeid vs bekymringsmelding Utfordringer: –Kjennskap til hverandres kompetanse, arbeidsmetoder og lovverk –Ressurser –Betydning av personlige relasjoner, sårbarhet –Forankring i ledelsen –Våre egne forforståelser og erfaringer –Familievernets tradisjon

14 HVOR ER VI NÅ? 2011 – 2012 Utvikling av en manual 2012 – 2013 Midler fra Bufdir til forskning og kompetansespredning Pågående forskningsprosjekt (Pilotstudie) på Christiania Torv Familiekontor Slide nr 14Enerhaugen Familiekontor

15 Utfordringer fremover Tyngre saker i familievernet Krever større ressurser - mer tid og mer samarbeid med andre instanser Systemutfordringer når det gjelder samarbeid med barnevernet Den enkelte terapeut må sette av mer tid til voldssaker enn andre saker, og det er behov for drøfting og veiledning underveis Behov for kunnskap om hvordan modellen virker Slide nr 15Enerhaugen Familiekontor


Laste ned ppt "Tryggere barndom Parterapi for å bekjempe vold i familien Enerhaugen familiekontor Bufdir-konferansen, 24.10.2012 Dimitrij Samoilow Enerhaugen FamiliekontorSlide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google