Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiarbeide - miljø Seilflyseksjonens ledermøte 10. april 2010 Arne Mathisen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiarbeide - miljø Seilflyseksjonens ledermøte 10. april 2010 Arne Mathisen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiarbeide - miljø Seilflyseksjonens ledermøte 10. april 2010 Arne Mathisen

2 Strategisk plan - miljø Mål Luftsport skal oppfattes som hensynsfull og miljøvennlig, og som en positiv bidragsyter i samfunnet.

3 Strategisk plan - Miljø Miljøstrategi Aktivt arbeide for å minimere miljøpåvirkning ved å: Planlegge og gjennomføre luftsportsaktivitetene med minst mulig negativ påvirkning på miljøet Dokumentere vår innvirkning på miljøet Kommunisere vår innvirkning på miljøet til omgivelsene Bevisstgjøre utøvere og klubbleder i miljøspørsmål Ta omgivelsene på alvor i miljøspørsmål

4 Ansvar og arbeidsform Luftsportstinget har vedtatt mål og strategi Ansvarsrekke:  Forbundsstyret  Generalsekretæren  Prosjektleder – Arne Mathisen Utpekte personer gjør jobben! Miljøkomiteen er rådgivere Konsulenter kan benyttes i begrenset omfang

5 Miljøkomiteen Sammensetning: –Kåre Liasjømotorfly –Svein Birkelandseilfly –Tor Bergmikrofly –Arne Kristian BoiesenHG/PG –Terje Martinsenmodellfly Fallskjerm og ballong mangler!

6 Prioriterte oppgaver Kvantifisere og dokumentere miljøpåvirkning for hver av aktivitetene. –Utslipp av bly –Utslipp av CO 2 –Støy –Annen innvirkning på miljøet Utrede alternativ drivstoff for fly

7 Utslipp av bly i naturen Avgas 100 LL inneholder bly Norske klubb/privatfly bruker ca 1mill liter 100LL per år = 500 kg bly! 1 times flyging med en Cessna 172 som bruker Avgas 100LL = 5,25 gr. bly. 1 times flyging med microlight / TMG som bruker Avgas 100LL = 2,70 gr. bly.

8 Utslipp av bly i naturen Tauing av seilfly til 600 m: –Cessna 172= 0,9 gram –Microlight / TMG = 0,6 gram Fly/motorer som bruker Mogas eller Jet-A1 fuel = null

9 Utslipp av CO 2 Utslipp av CO 2 er skadelig for klimaet! 1 times flyging med Cessna 172: –100LL = 0,081 tonn CO 2 –Mogas = 0,081 tonn CO 2 –Jet A1 = 0,039 tonn CO 2 Tauing av seilfly til 600 meter: –Cessna 172 (100 LL) = 0,014 tonn CO 2 –Microlight / TMG (100 LL) = 0,009 tonn CO 2

10 Utfordringer med 100LL Utslipp av giftig bly i naturen! Utslipp av CO 2 – påvirker klima! Redusert tilgjengelighet! Økende pris! Noen fly/motorer kan kun benytte 100LL !

11 Alternativ fuel til flyene? Avgas uten blytilsetning Mogas (bilbensin) Jet A1 Biologisk drivstoff ?

12 Alternativ fuel til flyene Avgas uten blytilsetning (Hjelmco) –Transport og tankanlegg? –CO 2 Mogas (bilbensin) –Tilgang og tankanlegg? –STC –Tilsetning av alkohol –CO 2 –Refusjon av veiavgift

13 Alternativ fuel til flyene Jet A1 –Ikke noe bly-utslipp! –Redusert Co 2 utslipp –God tilgjengelighet –Dieselmotorer (bytte / nye fly) –Driftssikkerhet?

14 Biologisk drivstoff? Ingen bly eller CO 2 forurensing Under utvikling Produksjonsprosessen må være miljøvennlig! Må godkjennes til bruk i flymotorer Distribusjon / tilgjengelighet ? Pris ?

15 Alternativt drivstoff Det må utvikles en plan for hvordan løse ”Avgas 100 LL – problematikken” - i samråd med bensinselskaper, motorprodusenter, miljøorganisasjoner og andre involverte. –Overgangsløsning –Langsiktig løsning Klubbene må være problemet bevist ved valg av nye fly / motorer!

16 FAI miljøkommisjonsmøte FAI Environmental Commission møte avholdes i Frankfurt 6. februar. Commisjonen ble enig om at FAI må ta tak i problematikken rundt fuel etter forslag fra Norge.

17 Andre miljøutfordringer Støy ! Andre: –Bruk av dyrket mark –Motorferdsel i utmark og vassdrag –Hensyn til truede dyrearter og fugler –Hensyn til flora –Spesialavfall

18 Søke samarbeid med andre Miljøorganisasjonen ZERO har som misjon å bidra til å begrense klimaendringene gjennom å vise fram og få gjennomslag for utslippfrie energiløsninger. Avholdt møte med Zero 10. februar. NIF har inngått en avtale med konsulentselskapet ÅF om rådgivning og bistand på veien mot mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger. ÅF har også fått rollen som ”Green Advisors” for olympiske komiteer i flere land. NIF kan avtale møte for oss. Norges Motorsportforbund har kommet langt i sitt miljøarbeide. Vi vil avholde møte med dem for både å få overført erfaringer og se om det er noe vi kan samarbeide om.

19 Informasjon - opplæring Kunnskap om miljø og miljøpåvirkning må inn i utdanningsprogrammet! Undervisningsmateriell må utvikles. Informasjonsmateriell må utvikles. Bruk av Internett og medlemsblader. Seminarer og samlinger


Laste ned ppt "Strategiarbeide - miljø Seilflyseksjonens ledermøte 10. april 2010 Arne Mathisen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google