Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 1 Reisedagboka Hvem kan skrive på gule sider ? Hvem kan skrive på rosa sider ? Hva sier forskriftene ? Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 1 Reisedagboka Hvem kan skrive på gule sider ? Hvem kan skrive på rosa sider ? Hva sier forskriftene ? Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 1 Reisedagboka Hvem kan skrive på gule sider ? Hvem kan skrive på rosa sider ? Hva sier forskriftene ? Hva sier vedlikeholdssystemet ?

2 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 2 Reisedagboka – hjemmel for føringer BSL B 1-1Dokumentasjonsforskriften BSL B 2-3 § 22 Personlig godkjennelse BSL B 2-3 Vedlegg 1 VHB 06 Kvitteringsliste VHB 3.1.2 Periodisk ettersyn Seilflyger – MEL Småflyger - MEL Go - or no go

3 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 3 BSL B 1-1 Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (dokumentasjonsforskriften) § 6. Generelt om reisejournal og tekniske journaler For klubbflyging med seil- og motorseilfly har Luftfartstilsynet godkjent dokumentasjonssystem utarbeidet av organisasjon godkjent av Luftfartstilsynet.

4 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 4 BSL B 1-1 § 9. Journaler for seilfly, motorseilfly og ballong I journalen skal føres løpende opplysninger om: a) utbedringer av feil anmerket av fartøysjefen, b) vedlikeholdsarbeider utført i henhold til gjeldende vedlikeholdsunderlag, c) modifikasjoner.

5 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 5 BSL B 2-3 Forskrift om vedlikehold av flymateriell for ikke-ervervsmessig luftfart (vedlikeholdsforskriften - privat).

6 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 6 BSL B 2-3 § 6 (5) a) seilfly og motorseilfly skal vedlikeholdes etter fabrikantens eller tilsvarende vedlikeholdsprogram. Seilfly og motorseilfly som benyttes i flyklubber skal vedlikeholdes etter flyklubbens godkjente vedlikeholds program. (gul VHB utgitt av S/NLF

7 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 7 BSL B 2-3 § 6 (5) b) ettersyn, unntatt årlig ettersyn, kan utføres av eier eller bruker. VHB 06 Kvitteringsliste VHB 3.1.2 Periodisk ettersyn

8 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 8 VHB 06 Kvitteringsliste KVITTERES AV PERSONELL SOM UTFØRER VEDLIKEHOLD UTOVER DAGLIG ETTERSYN Her listes alt teknisk personell som utfører vedlikeholdsarbeider på klubbens flymateriell. Personalia som navn, sertifikat/bevis nr, hvilke type ettersyn som vedkommende tillates og gjøre taes med her. Den enkeltes underskrift bekrefter at han har lest, og forstått, fabrikantens forskrifter, Luftfartsverkets bestemmelser og denne vedlikeholdshåndbok, og at han vil følge disse. Ut over det personell som er listet her kan vedlikehold kun utføres av verksteder godkjent av Luftfartsverket. Dersom seilflyteknikere/byggeledere med tilknytning til andre klubber skal utføre arbeider på klubbens materiell skal disse taes inn i vedlikeholdsorganisasjonen på lik linje med klubbens egne teknikere.

9 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 9 VHB 3.1.2 Periodisk ettersyn PERIODISK ETTERSYN (Alle materiellkategorier) Periodisk ettersyn er et noe mer omfattende ettersyn enn daglig ettersyn, og utføres etter fabrikantens anvisning. Det er kravtil periodisk etttersyn for (eldre) seilfly listet i VHB pkt 3.0, for andre seilfly opp til klubbens bestemmelser. Periodisk ettersyn skal utføres med følgende intervaller: Hver 100 flytime, hver 200 starter eller hver 4. mnd avhengig av hva som først måtte inntreffe. For fly som har vært i opplag mer enn 4 mnd skal periodisk ettersyn utføres før flyet igjen settes i drift. Personell: Personer som utfører periodisk ettersyn skal minimum inneha de samme kvalifikasjoner som for daglig ettersyn og være godkjent av teknisk leder, samt ha kvittert i denne håndbok under kapitel 0.6.

10 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 10 BSL B 2-3 § 22 BSL B 2-3 § 22 Personlig godkjennelse (3) Mindre enn 100-timers ettersyn kan utføres av eier eller bruker av luftfartøy (4) …I tillegg kan eier eller bruker av luftfartøyet utføre arbeidsoperasjoner som beskrevet i vedlegg 1 til denne forskrift. Utført vedlikehold skal registreres i de gule sidene i flyets reisedagbok

11 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 11 BSL B 2-3 § 28 Journaler for seilfly og motorseilfly (2) Journalen skal inneholde opplysninger av operativ karakter og luftdyktighets-status. Opplysningene skal være tilgjengelige ved vedlikehold og besiktigelse av luftfartøyet

12 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 12 BSL B 2-3 § 28 Journaler for seilfly og motorseilfly I journalen skal det føres løpende opplysninger om: a) utbedringer av feil, b) vedlikeholdsarbeider utført i henhold til gjeldende vedlikeholdsprogram, c)modifikasjoner, d)reparasjoner.

13 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 13 BSL B 2-3 Vedlegg 1 Arbeidsoperasjoner som er tillatt ved vedlikehold av flymateriell (kan utføres av eier eller bruker) Vedlegget gjelder som forskrift til vedlikeholdsforskriften (privat). Luftfartstilsynet kan godkjenne at eier eller bruker kan utføre følgende vedlikehold av flymateriell:

14 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 14 BSL B 2-3 Vedlegg 2 Vedlikeholdsordning for luftfartøy som opereres av flyklubb (3) Flyklubber kan etablere et system for kvalifisering av klubbens medlemmer for å bli godkjent av flyklubben til å utføre samme vedlikeholdsarbeid som eier eller bruker har rettigheter til. Dersom et slikt system er etablert skal det beskrives i flyklubbens vedlikeholdshåndbok. Ref. VHB kap. 0.6

15 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 15 BSL B 2-3 Vedlegg 2 § 2. Teknisk leder (4) Teknisk leder er blant annet ansvarlig for at: a. flyklubbens luftfartøy vedlikeholdes etter klubbens vedlikeholdshåndbok og god praksis, b. vedlikehold utføres av personell som er godkjent for slikt vedlikehold, c. vedlikehold utføres til fastsatt tid, d. gjeldende bestemmelser om lagring av materiell følges, e. tekniske journaler og komponentkort eller annet godkjent system føres i henhold til gjeldende bestemmelser, f. havarier eller skader på flymateriell blir rapportert til Luftfartstilsynet på foreskreven måte, g. vedlikeholdshåndboken til enhver tid er revidert og ajourført.

16 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 16 BSL B 2-3 Vedlegg 2 (5) Teknisk leder skal i henhold til flyklubbens system godkjenne og føre liste over de av flyklubbens flygere som skal kunne utføre ettersyn mindre enn 100 timer og vedlikehold i henhold til vedlegg 1 til vedlikeholdsforskriften (privat).

17 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 17 BSL B 2-3 Vedlegg 2 § 3. Vedlikehold (1) Vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedlikeholdshåndbok godkjent av Luftfartstilsynet. (3) Tekniske journaler og komponentkort skal føres i henhold til gjeldende bestemmelser.

18 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 18 Minimum Equipment List - seilflyger Lista beskriver de vanligste feilene på seilflyene og med BSL-krav samt forslag til piloten. Anmerkninger føres på de gule sidene, men det er fartøysjefen som bestemmer om flyet er luftdyktig. –NB! I klubber bør teknisk personell eller ASL angi klart i journal om feil om flyet er luftdyktig eller ikke. Ved tvil er det ikke tvil, og flyet skal selvfølgelig kontrolleres av teknikker.

19 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 19 Eksempler på anmerkninger

20 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 20 Minimum Equipment List -småflyger TMG – Touring motor Glider TMG bruker: Minimum Equipment List –småflyger. Denne lista passer bedre for et fly som alltid bruker motoren.

21 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 21 go – or no go Brosjyren go – or no go beskriver: ”Det er fartøysjefens ansvar å bestemme om et fly er luftdyktig. I denne prosessen er det helt avgjørende at flygeren har tilgang til mest mulig informasjon om flyets tekniske stand. Alle småfly er underlagt strenge vedlikeholdsrutiner. Likevel vil det være flygerens kritiske blikk og grundig pre-flight som skal danne grunnlaget for avgjørelsen: Go – or no go? www.gap.no

22 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 22 Konklusjon - reisedagboken Gule sider – Anmerkninger - fartøysjef Alle fartøysjefer kan skrive anmerkninger. Alle forhåndsgodkjente personer kan vedlikeholde og signere for utført arbeid de har lov til på de gule sidene. Rosa sider – Gjenstående anmerkninger-teknikker Teknikker overfører anmerkningene og utestående arbeid til de rosa sidene, eventuelt reparerer og kvitterer dem endelig ut.

23 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 23 Konklusjon - klubbrutiner Kast alle ”snag” bøker, gule lapper og løse ark. Hva oppnår vi ? Bedre oversikt på flyenes status. Bedre sikkerhet, alt er dokumentert og tilgjengelig på et sted. Enklere klubbrutiner og ansvarsområder, fordi alle vet hva de har lov til å gjøre. Vi følger forskriftene. Alternativer finnes ikke, vi er styrt av BSL B

24 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 24 Konklusjon - privat De samme reglene som for klubbdrift må følges med noen få unntak. Føring av reisedagboka blir likt. Periodisk vedlikehold etter VHB gjelder ikke privat. Leies flyet ut i perioder til klubber må klubbene ved teknisk leder sørge for at klubbreglene følges.

25 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 25 BSL B 2-3 Vedlegg 1 Utskifting av støtdempede bånd (strikker) på understell. b) Etterfylling av luft og olje i understellets støtdempere. c) Rengjøring og smøring av hjullager. d) Skifte av bremsebelegg. e) Demontere og montere hjul i forbindelse med dekkskift. f) På- og avmontering av ski og ski kombinert med hjul dersom dette ikke påvirker tyngdepunktets beliggenhet. Påmontering av ski og ski kombinert med hjul gjelder ikke første gangs installasjon. g) På- og avmontering av hjulkåper. h) Bytte av defekte låsetråder og splinter. i) Etterfylling av hydraulisk olje. j) Smøring på steder som ikke innebærer fjerning av annet enn ikke-strukturelle deler (cowling, deksler o.l.). k) Enklere dukreparasjoner ved hjelp av lapper som ikke krever sying eller demontering av strukturelle deler eller kontrollflater.

26 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 26 BSL B 2-3 Vedlegg 1 l) Oppussing av malte flater på skrog, vinger, hale (unntatt balanserte kontrollflater, strømlinjedeksler, motordeksler, understell samt kabin eller førerrom når dette ikke medfører demontering av primærstruktur eller ror- og kontrollsystem). m) Påføring av bevarende eller beskyttende stoffer på komponenter hvor montering av primærstruktur eller rorsystem ikke er påkrevd, når slike stoffer er tillatt brukt og bruk av disse er i overensstemmelse med alminnelig praksis. n) Reparasjon av interiørdetaljer i kabin eller førerrom, når dette ikke griper inn i eller medfører demontering av primærstruktur eller ror- og kontrollsystem. o) Enklere reparasjon av strømlinjedeksler, ikke-strukturelle deksler og smålapping som ikke forandrer form slik at det påvirker luftstrømningen. p) Bytting av sidevinduer som ikke griper inn i strukturen eller systemer som ror, elektrisk utstyr osv. Gjelder ikke dersom flyet er utstyrt med trykkabin.

27 Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 27 BSL B 2-3 Vedlegg 1 q) Utskiftning av sikkerhetsbelter. r) Bytte seter eller setedeler som er tillatt benyttet i flytypen, dersom dette ikke påvirker primærstruktur eller systemer. s) Feilsøking og reparasjon av landingslyskretsen. t) Utskifting av pærer, reflektorer og glass til navigasjons- og landingslys. u) Av- og påmontering av motordeksel som ikke krever demontering av propell eller systemkontroller. v) Utskifting av tennplugger og justering av gap. w) Bytte pre-fabrikerte brennstoffslanger. x) Rense og eventuelt bytte brennstoff- og oljefilter. y) Ut- og innmontering av batteri, samt kontroll av væskenivå og syrevekt. z) På- og avmontering av vinterutstyr. aa) Ut- og innmontering av radioutstyr i allerede installerte kassetter. bb) Montering og demontering av vinger og haleflate på seilfly og motorseilfly, inkludert kobling av roroverføringer.


Laste ned ppt "Reisedagboken - Føring av gule og rosa sider 1 Reisedagboka Hvem kan skrive på gule sider ? Hvem kan skrive på rosa sider ? Hva sier forskriftene ? Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google