Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 1 Enhancing Cooperation for Nomadic Workers New Possibilities in Traditional Mobile Work.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 1 Enhancing Cooperation for Nomadic Workers New Possibilities in Traditional Mobile Work."— Utskrift av presentasjonen:

1 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 1 Enhancing Cooperation for Nomadic Workers New Possibilities in Traditional Mobile Work Environments

2 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 2 Problemområde Håndverkere og brusselgere Tradisjonelt mobilt arbeidsmiljø –”alltid” vært mobile –rutiner er påvirket av mobilitet, og etablert i en tilværelse uten IKT

3 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 3 Motivasjon – forskningsmessig Mobilitet i tilknytning til samarbeid – fremdeles et nytt forskningsfelt Nomade 2007: Håndverkerbransjens behov åpner for en rekke nye applikasjoner –viktig å kjenne til egenskaper ved mobilt samarbeid –hvilke designkrav stilles til slike applikasjoner –bør ses på fra både et teknologisk og kontekstuelt perspektiv

4 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 4 Motivasjon - forretningsmessig Effektivisering av sekundært arbeid –frigjøre tid til primært arbeid –”tid er penger” –kostnadsbesparelser/økt inntjening IKT kan åpne for andre måter å organisere arbeid på. –f.eks. mer nettverksbasert organisering –bryggeriet hadde innført team-basert arbeidsrutiner i forbindelse med innføring av IKT

5 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 5 Hva skal oppgaven bidra med? Presentere og analysere resultater av innsamlet empiri Gi råd til design av mobile samarbeids- applikasjoner (CSCW-applikasjoner) Foreslå måter å organisere arbeid mer effektivt på, ved hjelp av IKT

6 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 6 Problemstillinger Hva er viktige egenskaper ved mobilt samarbeid? Hvilke designkrav til IKT fremsettes på bakgrunn av disse egenskapene, og vil kunne forbedre samarbeid i mobile arbeidssituasjoner?

7 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 7 Metode – case studier Undersøke/lære om problemområde Utviklerfirma (”Data Collector”) Rørleggerfirma To elektrikerfirma Entreprenørfirma Bryggeri Triangulering for å øke validiteten Forsker (Investigator) Data

8 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 8 Metode - prototyp Eksperimenterende og evaluerende –Formålet er læring og evaluering av utarbeidede designkrav –Undersøke hvordan prototyper kan løse design Prototype proper/breadboard –I hovedsak throw away –Kode kan brukes i evnt. framtidige applikasjoner

9 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 9 Teori Kontekst –Mobilitet Ulike former for mobilitet Geografisk mobilitet –Samarbeid CSCW –Design av IKT groupware scenariobasert design Teknologi –Valg av arkitektur tynn/tykk-klient smart klient –Valg av mobil enhet mobiltelefon PDA smartphone –Java/J2ME prototypverktøy utviklingsplatform

10 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 10 Aktivitetsteori

11 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 11 Designkrav – individuelle Ofte like som for enkeltbrukersystemer –Interfacedesign Gjøre input enkelt for brukeren Begrenset muligheter med små skjermer/tastatur –Hastighet ”10-sekunders regelen” Les/skriv til minne Trådløs oppkobling

12 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 12 Mobilitet og ”social fields” Mobilitet kan skape ”social fields” –Teori: ”Usynlige” arbeidere kan bidra til mistro fra ledelsens side (Perin) –Empiri: Rørleggerfirmaet: Ledelsen hadde innført strenge arbeidsrutiner Testet ansatte vha ”Data Collector” Registrering både elektronisk og på papir

13 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 13 Forslag til løsning Designkrav: Systemet må være gjennomsiktlig. Relevant informasjon tilgjengelig for alle stakeholders. –Et rent horisontalt system (P2P) vil ikke nødvendigvis være i ledelsens interesse En formann/koordinator vil ha interesse av at en ansatt drar for å hjelpe en kollega –Advarsel: Faren for overvåking av ansatte

14 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 14 Mobilitet og individualisme Mobilitet har skapt en individualistisk innstilling til ansattes egne arbeidsrutiner Teori: ?? Empiri: Håndverkerfirmaene: Oppdragbaserte arbeidsrutiner. Hver ansatt har ansvar for sine egne oppdrag Primært arbeid det viktige – kan kontrolleres Sekundært arbeid tas når det passer/”nødvendig onde”

15 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 15 Mobilitet og individualisme Bruk av ”Data Collector”: Ansatte brukte ofte verktøyet etter eget forgodtbefinnende – ikke nødvendigvis etter oppsatte regler Bryggeriet: Hadde innført teambasert arbeid, og kundekonsulentene fikk rutene sendt på SMS, men de gjorde det de mente selv var mest hensiktsmessig Felles for arbeidsmiljøene: Ansatte styrer mye av sine egen rutiner, og opparbeider sine egne vaner.

16 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 16 Forslag til løsning Designkrav: De individuelle designkravene må i høy grad oppfylles. En applikasjon som ikke er brukbar kan lett omgås av brukere. Bør se på andre former for organisering av arbeid: Mer nettverksbasert organisering

17 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 17 Mobilitet og samarbeid Samarbeid ofte lagt til lokasjoner der arbeidere møtes og/eller jobber sammen –kontor –prosjektbaserte oppdrag Mest tilstede der kommunikasjon kan foregå ansikt-til-ansikt –Rørleggerne besøkte kontoret mellom hvert oppdrag

18 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 18 Konklusjoner Hva er viktige egenskaper ved mobilt samarbeid? –Tradisjonelt har mobilitet skapt en individuell holdning til eget arbeid –Mobilitet kan være kilde til konflikt mellom ledelse/ansatte –Tidligere mangel på egnede kommunikasjons- verktøy har skapt lite fleksible samarbeids- former

19 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 19 Konklusjoner Hvilke designkrav til IKT fremsettes på bakgrunn av disse egenskapene? –Individuelle designkrav Brukbarhet: Krav fra hver enkelt bruker når det gjelder brukergrensesnitt, hastighet etc. Teknologi: Mobile enheter er fremdeles umodne, og disse utfordringene må løses, f.eks. med smart-klient arkitektur –Kontekstuelle designkrav Mobilitet: Løse evnt. problemer med ”social fields” og individualistiske arbeidsrutiner Samarbeid: Løse evnt. problemer med nye former for arbeidsdeling

20 10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 20 Konklusjoner Vil kunne forbedre samarbeid i mobile arbeidssituasjoner? –Scenario viser noen av ideene hvordan samarbeidet kan foregå: Kollegaer som drar fordeler av hverandre (f.eks. låner materiale, yter bistand) Vertikalt der formenn/ledelse har oversikt over status til hver enkelt arbeider. Lettere å delegere oppdrag. Innlemme tredjeparts-aktører, f.eks. anleggsledere, prosjektledere


Laste ned ppt "10. juni 2004Presentasjon av hovedoppgave Hans Kristian Stavem 1 Enhancing Cooperation for Nomadic Workers New Possibilities in Traditional Mobile Work."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google