Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Råd og forslag til oppgavetyper Rita Gjørven ILS UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Råd og forslag til oppgavetyper Rita Gjørven ILS UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Råd og forslag til oppgavetyper Rita Gjørven ILS UiO

2 Nivå I Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangre Forstå et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Bruke lyttestrategier tilpasset formålet Rita Gjørven ILS UiO

3 Materiell laget for språklæring ( lyttestoff til lærebøker, lyttestoff laget for muntlig eksamen, DVD laget for språklæring) Lyd og billedmateriel fra Internett, for eksempel http://www.edutickers.com/newsfeed http://www.edutickers.com/newsfeed http://www.bbc.co.uk/languages http://youtube.com http://www.RFI.fr http://www.dw-world.de/ http://www.ondacero.es/OndaCero/ Rita Gjørven ILS UiO

4 ◦ Sekvensen bør ikke være for lang ◦ Innholdet bør ha et tydelig tema/fokus/handlingsforløp ◦ Spørsmålene/oppgavene til eleven gis før lyttingen og bør være fokuserte og entydige, for eksempel:  Hvem snakker, hva får du vite om personene/hvilket tema diskuteres/hva får du vite om temaet etc.) ◦ Elevene bør kunne ta notater under lyttingen Rita Gjørven ILS UiO

5 Nivå I Presentere ulike emner muntlig Gi uttrykk for egne meninger og følelser Kommunisere med forståelig uttale Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner Bruke talestrategier tilpasset formålet Rita Gjørven ILS UiO

6  Oppgaven bør i størst mulig grad være knyttet til en kontekst og en problemstilling  Eleven kan være seg selv eller bli tildelt en rolle (journalist, student, idrettsutøver, utvekslingselev, guide etc.)  Presentasjonen bør rette seg mot en bestemt mottaker/gruppe Rita Gjørven ILS UiO

7  Oppgaven eleven får, bør helst ha innbakt en konflikt eller et problem og ha et interkulturelt tilsnitt som gir rom for refleksjon og sammenlikning mellom levesett og kulturer  Rene objektive beskrivelser blir ofte flate og problemløse der elevene får bruk for lite språk og få språkfunksjoner Rita Gjørven ILS UiO

8  1 Du/dere har vært på skoletur/utveksling/har tilbrakt jul/påske/sommerferie i …og skal takke for oppholdet. I ”takketalen” bør dere komme inn på ◦ Hva dere har sett/gjort ◦ Hva dere har satt pris på og hvorfor ◦ Hva som overrasket dere ◦ Hva som var annerledes enn dere hadde tenkt Rita Gjørven ILS UiO

9  Samtalen bør utformes slik at eleven får anledning til å ◦ utdype/ gå videre på noen punkter som lærer/sensor finner interessante ◦ si noe om det som etter lærers/sensors mening mangler ◦ si noe om arbeidsprosessen ◦ fortelle, ikke bare svare på spørsmål  Samtalen bør være kort Rita Gjørven ILS UiO

10 Nivå I Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner Gi uttrykk for egne meninger og følelser Kommunisere med forståelig uttale Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner Bruke lytte, - og talestrategier tilpasset formålet Rita Gjørven ILS UiO

11 Det er viktig at – eleven for mulighet til å delta/ ta initiativ/holde samtalen i gang- ikke bare ”ledes” av læreren og svare på spørsmål – læreren bidrar til å drive samtalen, men ikke dominerer den/ tar over – situasjonen/ elevens rolle inneholder en konflikt/ et problem som skal løses/ noe man skal ta standpunkt til/bli enige om etc. – situasjonen føles naturlig for eleven – samtalen ikke tar for lang tid (5-7 minutter) – rollekortet ikke inneholder for mye tekst slik at eleven ikke blir blir for bundet av det Rita Gjørven ILS UiO

12 1 Infomøte i Norge om språkreise Lærer: Representant for et språkskole i … som er i Norge for å informere om skolen. Prøver å legge opp til å spørre eleven om hans ønsker og ikke bare svare på elevens spørsmål Elev: Møter representanten og ønsker info om skolen for eventuelt å kunne bestemme seg for det aktuelle kurset Rita Gjørven ILS UiO

13  Du ønsker å reise på språkskole til …En representant for den språkskolen du er interessert i, er i Norge for å gi informasjon om skolen. Du møter representanten for å få informasjon for eksempel om hvordan de deler inn i språknivå, hvor mange undervisningstimer det er per dag, om det er hjemmearbeid og oppgaver, om kurset avsluttes med eksamen, om det er mye muntlig, om fritid, utflukter, vertsfamilien, klima etc. etc. Rita Gjørven ILS UiO

14 Situasjon Samtale mellom eleven og en representant for språkskolen. Eleven klager på en del forhold Lærer er representant for språkskolen som vil prøve å komme eleven i møte og er løsningsorientert, og spør derfor om hvordan eleven tenker seg løsninger og endringer Rita Gjørven ILS UiO

15 Du har vært på språkskolen i 4 dager og er mindre fornøyd med en del forhold. Forsøk å komme med forslag til endringer og finn gjerne på flere ting å ta opp enn de som er nevnt nedenfor.  Du er blitt plassert på et for lavt nivå og synes det er altfor lett  Du er ikke fornøyd med læreren som du mener fokuserer for mye på grammatikk og for lite på muntlig trening Vertsfamilien din bor langt unna, og du bruker lang tid med buss til skolen. Siste bussen fra byen til der du bor går klokken 2000 om kvelden. Vertsfamilien din er hyggelig, og du får god mat, men tar seg ikke spesielt av deg. De har to andre norske elever boende, som også skal lære tysk/fransk/spansk, så det blir mye norsk dere i mellom. Du får ikke brukt språket så mye som du ønsker. Rommet ditt er veldig lite, og det er ikke Internett-tilgang i leiligheten. Det er få organiserte sport, - og fritidsaktiviteter Det er satt av lite tid til felles utflukter Rita Gjørven ILS UiO

16 Situasjon  Du er på språkskole i …, og på et diskotek møter du en jente/gutt på din egen alder som er fra stedet Dere begynner å diskutere skole og ungdomskultur. Den franske/ spanske/tyske gutten/jenta har hørt at det er dårlig og slapp skole i Norge ( PISAundersøkelsen !),og at elevene lærer lite svært mange elever prioriterer å jobbe for å tjene penger i stedet for å gjøre skolearbeid nesten all norsk ungdom driver mye med idrett og friluftsliv og lever veldig sunt Lærer: Spiller den innfødte ungdommen som ikke vet så mye, men er interessert i norske forhold fordi han har tenkt seg på utveksling til Norge. Ungdommen er også interessert i å få vite hvordan den norske eleven opplever oppholdet i … Rita Gjørven ILS UiO

17 Du prøver å nyansere bildet av den norske skolen og sier hva du synes er bra, men også hva du synes kan bli bedre. Du prøver også å nyansere bildet av norsk ungdom og deres interesser. Du selv er ganske skolelei, men interessert i språk. Du drømmer om å ble musiker og driver bare med musikk på fritiden Du vil gjerne få din venn til å fortelle om sine interesser etc. og hvordan ungdom i … har det Rita Gjørven ILS UiO


Laste ned ppt "Råd og forslag til oppgavetyper Rita Gjørven ILS UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google