Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen utvalgte lysbilder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen utvalgte lysbilder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen utvalgte lysbilder
B/C-språk og IKT Greveskogen v.g.skole Noen utvalgte lysbilder Vil du se mer, gå inn på og klikk deg inn på ulike ”faglige presentasjoner”

2 Tradisjonell undervisning
LÆREVERK (tekster og oppgaver) Cd-spiller Lysark pc Stor grad av felles- oppgaver Lærer bestemmer hva, når, hvordan Lineært, strukturert, reseptivt ”Lehren” dominant

3 Læringsprosessen input bearbeiding intake output langtids- hukommelse

4 B/C-språk – når Internett blir brukt
(Tekstbehandling m Stavekontroll/ordbok) - offentliggjøring, innlevering (via nett(eller ikke)) Fremlegging via presentasjonsprogram (med / uten nett) Språktrening via nett (grammatikk / vokabular / uttale / tekstarbeid) Søk på nettet / databaser (undersøkelser i tilknytning til tema/prosjekt-arbeid) E-post (styrt / fritt) / Diskusjon(sgrupper) / (kommunikasjonsspråk målspråket) Chat Hent opplysninger fra deltakerne!!! Husk å sende rundt spørreskjemaet Husk ved Søk på nettet: den språklæringen som ligger i språkbadene her!!!!!!!!! (og ulike læringsstiler)

5 Språktrening: Hvorfor på nettet
Gir eleven tilstrekkelig med valgmuligheter!!! Fritt tilgjengelig og gratis Dynamisk Brukerorientert Øvelser og oppgaver for ”alle” områder Globale, multimediale språkkurs

6 Nettsteder som gir direkte språktrening Tysk
Se Siris lenkesamling: Die ”Mitten in Europa”-Seiten Der dänische Deutschlehrer Kofoed Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg Deutschlehrer Eidsvik aus Volda Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand)

7 Nettsteder som gir språktrening Fransk
(dansk franskverksted) (vokabular- og grammatikk-trening) (le Prince et Moi) (grammatikk-trening)

8 Nettsteder som gir språktrening Spansk
(danske undervisningsministeriets nettsted for spansk) (grammatikk) (vokabular- og grammatikk) (div. for spansk fra det svenske länkskafferiet)

9 Spørsmål om nettøvelsene
Tilpassing til det man ellers driver med? Hvilken type språk? Hvilke typer øvinger og oppgaver Type fasit Forklaringer / tilbakemeldinger Valgmuligheter

10 Øyeblikkelig tilbake- Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess
Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder – IKT Bevisstgjøring av læringsprosessen Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Hvordan Oppfølgings -plan

11 Eks på muligheter: (Interkulturell) kommunikasjon
Das Bild der anderen L’image d’autre ”Alle” Comeniusprosjektene Odyssee Deutscher Schulweb Die Online-Zeitung für junge Leser: Rainhard Donaths sider om -Partnerschaften Schulchat ((Robots ))

12 Åpne, temaorienterte oppgaver
I stedet for statiske nettadresser i arbeidsboken, dynamiske nettadresser på nettsidene Eksempler fra Mitten in Europa (http://www.mitten-in-europa.com ) Uten oppgaver eller med oppgaveforslag: MiE 2, kap.2: Hameln / Max und Moritz MiE 2, kap.8: Köln und der Dom MiE 2, kap.7: Hundertwasser MiE 2, kap.5: Internet-Projekt (Sveits/Østerrike) MiE 3, kap.10: Essen und trinken

13 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher
Nettet fungerer med maskiner samtidig Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer) Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet

14 Endret lærer - elevrolle
Mellom- stadium? I veldig-gamle-dager: Den ”allvitende” lærer i et ”lukket” klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren.

15 Det fremvoksende paradigmet: Fra SITES, s. 8, avsnitt 1.3
Hvor står vi? Sites s. 116: ”Lærerne er ikke tilstrekkelig forberedt til å bruke IKT i sin undervisning. Dette gjelder ikke bare det å kunne håndtere datamaskinen og programvaren (…). Men, selve metodikken på dette feltet er ennå i stor grad på utprøvingsstadiet: Det er i liten utstrekning etablert en didaktisk teori for hvordan IKT skal brukes i den daglige undervisningen av de enkelte fag, på en slik måte at den støtter læringen! … Hva er nytt? åpningen av skolen læringsarenaen er ikke fysisk lokalisert som nå problemstillinger viktig men vi må ikke falle i grøften og neglisjere viten og ferdigheter, men måten man tilegner seg vitenen og ferdighetene på vil måtte endres (minn om læringsprosessen!) tilgangen på informasjon Hvilken type undervisnings- og læringsarbeid? Hvilken organisering av u-og-l-arbeidet?

16 Læringsteori og språksyn
Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi) Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet? Styrker IKT det interkulturelle aspektet?

17 Språkopplæring - fremtiden – IKT (1)
Fellesundervisning i klasserommet (kjernestoff) Klasserom med internettoppkopling på multimedia-pc / storskjerm Elevene med egne bærbare pc Treningsstudio (lærer som veileder) Prosjekt”rom” CSCL= computer-supported collaborative learning

18 Språkopplæring – fremtiden – IKT (2)
Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer) Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet Direkte kommunikasjon over landegrensene på t/fr/sp Målrettet trening på selvvalgte delområder Lærer: veiledende ekspert Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen (European portfolio = Språkmappe) Livslang læring VÅGE og VILLE


Laste ned ppt "Noen utvalgte lysbilder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google