Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av data fra Skoleporten Grunnskolering - veilederkorpset 6. november 2013 Øyvind Lind Kvanmo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av data fra Skoleporten Grunnskolering - veilederkorpset 6. november 2013 Øyvind Lind Kvanmo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av data fra Skoleporten Grunnskolering - veilederkorpset 6. november 2013 Øyvind Lind Kvanmo

2 Disposisjon Eksempler på tolkning av indikatorer Fallgruver i bruk av statistikk

3 Kilder KildeInnhold BASILDet vi har av statistikk om barnehager GSIData om grunnskoleopplæring SkoleportenSkolefakta, ressurser, resultater, læringsmiljø og gjennomføring Rapportportalen for brukerundersøkelsene Elevundersøkelsen StatistikkportalenKommer i 2014 KOSTRAKommune STat RApporteringen

4 Elevundersøkelsen –Oversikt i Skoleporten –Detaljer i rapportportalen

5

6 Nasjonale prøver –Årets resultater er relative til årets kull –Fjorårets resultater er relative til fjorårets kull ÅrSkole ASkole B 2012-20132,0 2013-20141,92,1

7 Karakterer Eksamen = Standpunkt Eksamen ≈ Standpunkt Korrelasjonen våren 2013 var 0,75 (skala fra -1 til +1)

8 Standpunkt vs eksamen Eksamen Karakter123456 Standpunkt 137 %57 %6 % 25 %64 %29 %2 % 330 %57 %12 %1 % 48 %47 %35 %8 %1 % 52 %20 %46 %28 %4 % 66 %33 %41 %19 %

9 Vurderingspraksis

10 Spesialundervisning GSI Omfang av spesialundervisning Antall meldt til PPT og antall tilrådninger Hva er riktig nivå?

11 Disposisjon Eksempler på indikatorer Fallgruver i bruk av statistikk

12 Definisjoner Andel elever med ordinær progresjon Vg3 påbygging

13 Enheter Skole 1Skole 2Skole 3Skole 4     Hvor mange har tilgang til PC? 2 PCer og 10 elever = 20 PCer pr 100 elever 2 PCer og 4 skoler = 50 % av skolene 2 PCer, 7 av 10 elever på skole med PC = 70 % av elevene

14 Antall eller prosent? Fra 2010/11 til 2011/12 økte antall elever med spesialundervisning med over 1000 elever Mellom 2012/11 og 2012/12 var det ingen endring i andel elever med spesialundervisning

15 Prosent Prosentandeler Prosentvise endringer Prosentpoeng Økning fra 5 til 10 % 100 % økning eller økning på 5 prosentpoeng

16 Prosent 20042007%-poengProsent Gutter18,5 %24,8 %6,334,1 % Jenter2,4 %7,3 %4,9204 % Aftenposten/NTB 28/8 08

17 Grafer?

18 Små skoler og kommuner

19 Årsaker Påvirker ressurstilgangen skoleresultatene? Ressurser Resultater

20 Eller en tredje variabel Ressurser Resultater Foreldrene


Laste ned ppt "Bruk av data fra Skoleporten Grunnskolering - veilederkorpset 6. november 2013 Øyvind Lind Kvanmo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google