Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gnagere, flaggermus, fugler, slanger og kakerlakker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gnagere, flaggermus, fugler, slanger og kakerlakker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gnagere, flaggermus, fugler, slanger og kakerlakker
Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll – –

2 Substitusjonsprinsippet (§ 3-2)
Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkning for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Avdeling for skadedyrkontroll – –

3 Rotter og mus (1) Viktige skadedyr Gjør skade ved å Brunrotte Husmus
Skogmus Gjør skade ved å gnage ødelegge mat og fôr potensial til å spre sykdom Avdeling for skadedyrkontroll – –

4 Rotter og mus (2) Sikring av bygg Viktig Utføres sjelden
Avdeling for skadedyrkontroll – –

5 Rotter og mus (3) Klappfeller, levendefangstfeller
Limfeller er forbudt! kun etter søknad til Mattilsynet Avdeling for skadedyrkontroll – –

6 Rotter og mus (4) Gift Antikoagulanter (1. og 2. generasjon)
Åte eller kontaktmiddel Andre akutte gifter (norbormid, alfachloralose) Al-fosfid, Zn-fosfid (meget giftig/giftig – må ha gassingskurs) Avdeling for skadedyrkontroll – –

7 Rotter og mus (5) Gift Mange forgiftninger årlig av dyr og mennesker.
Spesielt barn under 6 år er utsatt. Skal alltid brukes i åtestasjoner på steder der andre dyr og mennesker kan ha tilgang til giften (ikke legges løst ute). Åtestasjoner skal være laget av hardplast eller metall. Åtstasjonene skal være låst og festet i gulv/vegg. Åtestasjonene merkes med gifttype, giftmengde, motgift, tlf til ansvarlig (eventuelt giftinformasjonen). Avdeling for skadedyrkontroll – –

8 Rotter og mus (6) Gift Det skal brukes så lite gift som mulig, og man skal alltid starte med det minst giftige stoffet (substitusjonsprinsippet). Bruk av kontaktpulver reduseres til et minimum (nødstilfeller). Warfarin (1. generasjons antikoagulant) skal benyttes når den kan brukes. Det er ikke lov å drive kjemisk forebygging mot skadedyr. Det betyr at skal man bekjempe gnagere så skal det være aktivitet av dyr der. Etter avsluttet bekjempelse fortsetter man med kontroll med feller eller giftfri åte. Ved ny aktivitet settes det inn gift/feller igjen. Avdeling for skadedyrkontroll – –

9 Rotter og mus (7) Vanligste feil
Kontinuerlig bruk av gift (for eksempel treårs-kontrakter med bedrifter eller boligsameier) selv om det ikke er aktivitet av dyr. Bruk av gift når feller er like effektivt (for eksempel mus i eneboliger). For sjelden kontroll av åtestasjoner. Bruk av limfeller. (Manglende nabovarsel, medhjelper osv.) Avdeling for skadedyrkontroll – –

10 Vånd (jordrotter) Lever kun utendørs Lager gangsystemer i bakken
Spiser røtter og ødelegger planter Bekjempes med feller, gift eller gass Vanligste feil Bruk av Al-fosfid og Zn-fosfid (merket meget giftig/giftig) uten å ha gassingskurs. Plassering av gift i gangsystemet slik at det er tilgjengelig for andre. Avdeling for skadedyrkontroll – –

11 Flaggermus Fredet! Kun felling (gassing) etter søknad til Fylkesmannen
Sikring av bygninger utføres kun i September Vanligste feil Fordriving av flaggermus fra boliger i yngleperioden om sommeren. Sikring av bygg på feil tidspunkt på året. Avdeling for skadedyrkontroll – –

12 Fugler (1) Sikring av bygg. Felling av fugl.
Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon. Fanging i nett (mistnett) krever kurs og godkjenning. Bruk av gift er forbudt. Avdeling for skadedyrkontroll – –

13 Fugler (2) Vanligste feil Felling uten søknad og tillatelse.
Tidligere ble det bruk en del gift mot fugl. I forskriften er det fremsatt som vilkår for skadefelling at: skaden har oppstått i inneværende sesong. skaden er av vesentlig økonomisk betydning. det på forhånd i rimelig utstrekning er blitt forsøkt andre tiltak for å avverge skade. Avdeling for skadedyrkontroll – –

14 Slanger Fredet, men kan felles hvis de gjør skade på person/eiendom (jf Viltloven) Kun hoggorm! Vanligste feil Avlivning av feil art. Avdeling for skadedyrkontroll – –

15 Kakerlakker (1) Viktige og vanlige skadedyr - nulltoleranse.
Mange tropiske arter for eksempel tysk kakerlakk, brunbeltet kakerlakk, orientalsk kakerlakk, amerikansk kakerlakk, australsk kakerlakk. En frittlevende art i Norge markkakerlakken gjør ingen skade og skal ikke bekjempes med gift. Kjemisk behandling med forgiftet åte eller sprøytemiddel i sprekker, langs lister osv der dyrene kryper ikke tåkesprøyting! Avdeling for skadedyrkontroll – –

16 Kakerlakker (2) Vanligste feil
Manglende nabovarsel ved behandling i fellesrom. Bruk av insektmidler som trekker inn i porøse overflater (har ingen effekt og medfører gjentagelse av behandlinger og økt bruk av middel). For lite målrettet sprøyting (det blir brukt for mye sprøytemiddel). Sprøyting i matskap og på steder der mat skal tilberedes. På kompliserte steder må sprekker og rørgjennomføringer tettes for å kunne lykkes med en bekjempelse. Ofte bare kjemisk behandling med ujevne mellomrom. Avdeling for skadedyrkontroll – –

17 Oppsummering (1) Rotter og mus
gift skal legges i åtestasjoner laget av hardplast eller metall. åtestasjoner skal være låst og festet. det ikke er tillatt med kjemisk forebygging – kun bekjempelse med gift når det er aktivitet av dyr. Substitusjonsprinsippet skal følges – ofte er feller et bedre alternativ enn gift. Bruk den svakeste giften først (1. generasjons antikoagulanter før 2. generasjons). Avdeling for skadedyrkontroll – –

18 Oppsummering (2) Vånd Flaggermus Fugler
Ved bruk av Al-fosfid og Zn-fosfid (merket meget giftig/giftig) må man ha gassingskurs. Plasser gift i gangsystemet slik at det er utilgjengelig for andre. Flaggermus Fredet Søknad til Fylkesmannen for felling Sikring i September Fugler Ikke bruk av gift. Mistnett – godkjenning Felling – søknad til kommune, Fylkesmann, DN avhengig av art. Avdeling for skadedyrkontroll – –

19 Oppsummering (3) Slanger Kakerlakker Fredet
Ved skade på person/eiendom kan de felles (hoggorm!) Kakerlakker Markkakerlakken skal ikke bekjempes med gift (gjør ingen skade!). Behandling med forgiftet åte eller flytende sprøytemiddel i sprekker, rørgjennomføringer, bak kjøleskap osv. Husk at middelet ikke må trekke inn i porøse overflater men bli liggende på overflaten. Avdeling for skadedyrkontroll – –

20 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no


Laste ned ppt "Gnagere, flaggermus, fugler, slanger og kakerlakker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google