Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva trenger vi i smittevernarbeidet i sykehuset ? SHE dag 24 10 03 L. Holst-Larsen Smittevernlege Helse Fonna HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva trenger vi i smittevernarbeidet i sykehuset ? SHE dag 24 10 03 L. Holst-Larsen Smittevernlege Helse Fonna HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva trenger vi i smittevernarbeidet i sykehuset ? SHE dag 24 10 03 L. Holst-Larsen Smittevernlege Helse Fonna HF.

2 Hva finnes? Lover og forskrifter Standarder Veiledninger Nasjonale retningslinjer Anbefalinger Handlingsprogrammer Prosedyrer –regionale –lokale

3 Blir vi forvirret av alt dette? Hvem står bak? Hva betyr det? Hvilken tyngde har det? Må vi følge det, eller bør vi følge det, eller kan vi følge det hvis vi finner det greit? Hva skjer hvis noe går galt og vi ikke har fulgt det? Trenger vi noe av dette? Hva trenger vi?

4 Lover og forskrifter Greit. Må følges.

5 Anbefalinger og liknende Nasjonale anbefalinger Nasjonale retningslinjer Nasjonal konsensus Nasjonale veiledere Helsetilsynet Folkehelseinstituttet Faglige utvalg

6 Standarder Lages av et standardiseringsbyrå –ISO (International Standardization Organization) –NS (Norges Standardiseringforbund) Standarder har ikke vært så vanlig i norsk helsevesen. Vanlig i mange år i USA På rask vei inn i Europa Danskene er i ferd med å lage standarder for infeksjonshygiene

7 Dansk standard for styring av infeksjonshygiene

8 Sertifisering Etter innføring av standarder følger mulighet for sertifisering. –En attest for at man har et kvalitetssystem basert på standarder og at man kan sannsynliggjøre at standardene følges. Sertifisering har vært vanlig i USA i mange år og er på vei inn i Norge. De første sykehus er ISO sertifisert.

9 Standarder og sertifisering Internasjonalt virvar av standarder og systemer for kvalitetsforbedring i helsetjenesten –ISO (International Standardization Organization) –EFQM (European Foundation for Quality Management) –Amerikanske akkrediteringssystemer JCAHO Joint Commision on Accrediation of Healtcare Organizations)

10 Hvem sertifiserer? Institusjoner godkjennes av et sertifiseringsorgan, f. eks. Dovre sertifisering A/S eller Veritas. Sertifiseringsorganet akkrediteres av Norsk Akkreditering. Norsk Akkreditering er en del av Justervesenet. Justervesenet er en offentlig etat under Nærings og handelsdepartementet.

11 Internkontroll - standarder ”Standarder er redskaper for å instituere troverdighet og tillit” (ass.helsedirektør Geir Sverre Braut) Internkontrollforskriften: Det forutsettes at alle helseinstitusjoner har systemer for internkontroll –Internkontroll er vanskelig hvis det ikke er noen standard å kontrollere opp mot.

12 Noen innvendinger mot standarder De serifisering- akkrediteringsprosesser og standarder som legges til grunn er mer innrettet mot strukturer og prosesser i organisasjonen enn mot kliniske og faglige resultater. For lite evidensbaserte. For lite kostandsrelatert. Vanskelig å vurdere legitimitet og relevans.

13 Hva trenger vi i smittevernarbeidet lokalt? På små sykehus har smittevernet ofte en svak stilling. Vi trenger noe å vise til når vi –skal fremme krav om de stillinger og ressurser som trengs for å drive smittevern. –skal sikre at vi blir hørt - direkte linje til direktør. Et grunnlag når vi skal lage –infeksjonskontroll program –prosedyrer.

14 Hva trenger vi i smittevernarbeidet lokalt? Infeksjonskontrollprogram –Hjemlet i forskrift til smittevernloven Hjelp til å vite hva den bør inneholde. –Veiledninger og nasjonale anbefalinger. Støtte når vi skal forsøke å få gjennomført anbefalinger. –Standarder som setter klare krav

15 Hva trenger vi i smittevernarbeidet lokalt? 2 Et grunnlag for interkontroll og revisjon –Standarder kan være godt grunnlag for internkontroll (revisjon). Lokale prosedyrer og retningslinjer

16 Hvordan lage prosedyrer og retningslinjer? Egenprodusert eller ferdigvare? –Det er arbeidskrevende å lage noe. –Det er ønskelig med en viss standardisering mellom sykehus i en region, men også mellom regionene. –Smittevernet på små institusjoner har ofte små ressurser. –Fristende å importere ferdigvare. Selve prosessen med å lage noe har verdi. –Skaper eierforhold

17 Hvordan lage prosedyrer og retningslinjer Løsning: –lage mest mulig selv, men bruke gode standarder, veiledninger, retningslinjer og andres prosedyrer som grunnlag. –arbeidsbesparende og sikrer kvalitet og regional og nasjonal standardisering. Derfor trenger vi gode –lover og forskrifter –standarder –veiledninger –retningslinjer

18 Ønsker vi flere strenge direktiver fra myndighetene? Tja….. –Det kan være en støtte hvis smittevernpersonellet lokalt har vanskelig for å få gjenomslag hos ledelsen. –Det kan være en veiledning for institusjoner som mangler utdannet smittevernpersonell. –Det kan sikre et visst minstemål og en viss standardisering av smittevernet på landsbasis.

19 THE END


Laste ned ppt "Hva trenger vi i smittevernarbeidet i sykehuset ? SHE dag 24 10 03 L. Holst-Larsen Smittevernlege Helse Fonna HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google