Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legionellose i Stavanger - erfaringer Helsesjef Egil Bjørløw Smitteverndagene 7. juni 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legionellose i Stavanger - erfaringer Helsesjef Egil Bjørløw Smitteverndagene 7. juni 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legionellose i Stavanger - erfaringer Helsesjef Egil Bjørløw Smitteverndagene 7. juni 2006

2 Legionella- smitte i Tastahallen Smitte påvist 02.02, prøver tatt 05.02, anlegget stengt fredag 9. febr. kl. 16.00 (1 time etter smittev. lege dro på ferie…) Smitteverngruppen møtes kl 18.30, varmebehandling starter i alle haller/svømmeanlegg samme kveld Teknisk legionellagruppe møtes 12.02. Finner raskt store svakheter i vv-anlegget To hovedtiltak: Uavhengig granskning og risikovurdering av alle anlegg

3 Legionella- smitte i Tastahallen Stort påtrykk fra mediene Lover gjenåpning primo mai Ufullstendige driftsinstrukser(2005) erstattes med nye. Kimtallsprøver Alle driftsoperatører innkalles til møte VVS-konsulenten starter risikovurdering Sak i FSK 1. mars

4 Legionellasmitte i Tastahallen Gjennomgang: Kommunens anlegg 4 svømmeanlegg 21 sykehjem m.v. (7 private) 19 idrettsanlegg inkl. garderobebygg 42 skoler 46 barnehager 22 adm.bygg Omsorgsboliger

5 KOSTNADER 2007, 1000 kr Opprusting Tastahallen2.000 Opprusting andre anlegg2.000 Risikovurd. inkl. kartl. blindrør2.100 Intensivert drift4.000 Sum 20074.0006.000 F.o.m. 2008 Drift inkl. kimtallsprøver5.500 Oppgradering av anlegg 32.330

6 Legionellasmitte i Tasta-hallen OPPGRADERING INNEBÆRER: Teknisk oppgradering Fjerning av alle blindrør Oppdaterte digitale systemtegninger Sted-egne driftsrutiner Driftsoperatørene drilles på sine anlegg Internkontrollrutiner

7 Granskingen E&Y og Acona Konklusjoner –Mangelfull varsling –Manglende rutiner for drift og vedlikehold

8 Kommunelegens oppgaver KHL §1.4 –Oversikt over forhold –Foreslå tiltak –medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer KHL §4a.2 (miljørettet helsevern) –Tilsyn –Treffe nødvendige vedtak

9 Hva gjorde kommunelegen i Stavanger Varslet bare driftspersonalet ved enkelttilfellet (ikke ledelse) –Hadde ikke rutiner for desinfeksjon Brev 15.10.05: krav om: –- samlet oversikt over kommunale anlegg –- bekrefte at har et internkontrollsystem med: - risikovurdering - skriftlige prosedyrer - kontrollrutiner - loggføring av kontroller og tiltak Bekreftet 24.11.2005

10 Lærdom Kan ikke forvente at driftsoperatører kan: –Lage risikovurderinger –Gode rutiner for legionellaforebygging/ktr. Kommunelegen må detaljsjekke –Rutiner –Risikovurdering –Kontrolltiltak

11 Bassengbadsprosjekt Gjennomgang av alle bassengbad i Stavanger kommune i 2005. Kun mindre mangler avdekket Ikke gått i detalj inn i de enkelte systemer Kun bedt om bekreftelse på at har internkontrollsystem (m. Risikovurdering, rutiner…)

12 Framtiden Sjekke viktigste aktører i detalj Lage tilsynsprogram Ikke nok å se ”overflaten” Støtte kommunale virksomheter/HMS??

13


Laste ned ppt "Legionellose i Stavanger - erfaringer Helsesjef Egil Bjørløw Smitteverndagene 7. juni 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google