Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?
Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

2 Ansvarsprinsippet Helse- og sosialberedskapsloven § 2-1
Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste, herunder finansiering, under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid (…).

3 Innhold Forholdet trussel - beredskap Hvilke katastrofer truer?
Hvilken beredskap har vi? Statlige etater, særlig Folkehelseinstituttet Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Hva er de viktigste manglene?

4 Hvilke katastrofer truer?
Influensapandemi Kopper Sars Ebola Overlagt spredning Nye smittestoffer

5 Sars

6 Beredskap nasjonalt Overvåking Lovverk Koordinering
nasjonal og internasjonal etterretning Lovverk myndighetsfordeling smittevernlov helseberedskapslov helsetjenestelovene Koordinering Støtte til andre nivåer Smittevernvakta Feltepidemiologisk gruppe Referanselaboratorier Informasjon Publikum Massemediene Helsetjenesten Vaksiner og legemidler Smitteverntiltak

7 Smittevernloven § 7-9 Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) er statens smitteverninstitutt. Folkehelseinstituttet skal overvåke den nasjonale og delta i overvåkingen av den internasjonale epidemiologiske situasjonen, drive forskning på smittevernområdet og sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap, herunder egen vaksineproduksjon. Folkehelseinstituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak, herunder i forbindelse med: - oppklaring og kontroll av utbrudd av smittsom sykdom i og utenfor helseinstitusjoner, - antimikrobiell resistensutvikling, - laboratorieundersøkelser innenfor områdene medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi og entomologi og - skadedyrbekjempelse.

8 Styrking ved Folkehelseinstituttet
Overvåking Ny forskrift om MSIS Nye varslingsplikter eMSIS Europeisk samarbeid Vaksineforsyning Koppervaksine Miltbrannvaksine Botulismeantitoksin Kompetansebygging Råd og bistand Smittevernvakta Ny www-portal Bedre lab-utstyr P3-laboratorium Avtale med Sverige om P4-laboratorium Avtale om referanselaboratorier Feltepidemiologisk gruppe

9 Beredskap i spesialisthelsetjenesten
Diagnostikk laboratorier Behandling medikamenter utstyr Infeksjonskontroll i sykehuset beskyttelsesutstyr rom Informasjon til pasientene og pårørende Ivaretaking av helsepersonellet Informasjon til massemediene Kompetent personell

10 Beredskap i kommunehelsetjenesten
Overvåking Etterforskning Oppklaring Informasjon publikum massemediene Kompetent personell Smitteverntiltak smitteoppsporing karante hjemmeisolering arbeidsforbud møteforbud stenging av områder vaksinasjon kjemoprofylakse

11 Viktigste mangler Reservekapasitet av Mental beredskap Laboratorier
kompetent personell utstyr sykehusplasser Mental beredskap helsetjenesten publikum myndighetene Laboratorier P3-laboratorier Koordinering Koordinering samarbeidsrutiner nasjonal epidemikomite? andre myndigheter (sivilforsvar, politi…..) Øvelser Kommunene???

12 Konklusjon Reell trussel Mye god og stadig bedre beredskap
Viktige mangler: revervekapasitet mental beredskap koordinering


Laste ned ppt "Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google