Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

2 Ansvarsprinsippet Helse- og sosialberedskapsloven § 2-1 Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste, herunder finansiering, under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid (…).

3 Innhold Forholdet trussel - beredskap Hvilke katastrofer truer? Hvilken beredskap har vi? –Statlige etater, særlig Folkehelseinstituttet –Spesialisthelsetjenesten –Kommunehelsetjenesten Hva er de viktigste manglene?

4 Hvilke katastrofer truer? Influensapandemi Kopper Sars Ebola Overlagt spredning Nye smittestoffer

5 Sars

6 Beredskap nasjonalt Overvåking –nasjonal og internasjonal etterretning Lovverk –myndighetsfordeling –smittevernlov –helseberedskapslov –helsetjenestelovene Koordinering Støtte til andre nivåer –Smittevernvakta –Feltepidemiologisk gruppe –Referanselaboratorier Informasjon –Publikum –Massemediene –Helsetjenesten Vaksiner og legemidler Smitteverntiltak

7 Smittevernloven § 7-9 Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) er statens smitteverninstitutt. Folkehelseinstituttet skal overvåke den nasjonale og delta i overvåkingen av den internasjonale epidemiologiske situasjonen, drive forskning på smittevernområdet og sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap, herunder egen vaksineproduksjon. Folkehelseinstituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak, herunder i forbindelse med: - oppklaring og kontroll av utbrudd av smittsom sykdom i og utenfor helseinstitusjoner, - antimikrobiell resistensutvikling, - laboratorieundersøkelser innenfor områdene medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi og entomologi og - skadedyrbekjempelse.

8 Styrking ved Folkehelseinstituttet Overvåking –Ny forskrift om MSIS –Nye varslingsplikter –eMSIS –Europeisk samarbeid Vaksineforsyning –Koppervaksine –Miltbrannvaksine –Botulismeantitoksin Kompetansebygging Råd og bistand –Smittevernvakta –Ny www-portal –Bedre lab-utstyr –P3-laboratorium –Avtale med Sverige om P4-laboratorium –Avtale om referanselaboratorier –Feltepidemiologisk gruppe

9 Beredskap i spesialisthelsetjenesten Diagnostikk –laboratorier Behandling –medikamenter –utstyr Infeksjonskontroll i sykehuset –beskyttelsesutstyr –rom Informasjon til pasientene og pårørende Ivaretaking av helsepersonellet Informasjon til massemediene Kompetent personell

10 Beredskap i kommunehelsetjenesten Overvåking –Etterforskning –Oppklaring Informasjon –publikum –massemediene Kompetent personell Smitteverntiltak –smitteoppsporing –karante –hjemmeisolering –arbeidsforbud –møteforbud –stenging av områder –vaksinasjon –kjemoprofylakse

11 Viktigste mangler Reservekapasitet av –kompetent personell –utstyr –sykehusplasser Mental beredskap –helsetjenesten –publikum –myndighetene Laboratorier –P3-laboratorier –Koordinering Koordinering –samarbeidsrutiner –nasjonal epidemikomite? –andre myndigheter (sivilforsvar, politi…..) Øvelser Kommunene???

12 Konklusjon Reell trussel Mye god og stadig bedre beredskap Viktige mangler: –revervekapasitet –mental beredskap –koordinering


Laste ned ppt "Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google