Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler

2 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Hvorfor tilsyn? Tall fra giftinformasjonen Substitusjonsprinsippet

3 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Maur Larver som små, maur, dronninger og hanner som voksne Maur som lever i Norge svermer (flygemaur) Et reir kan være for seg selv eller henge sammen med andre og det kan være en eller flere dronninger Et reir kan være inne eller ute Viktigste næringskilde er sukker (honningdugg)- må også ha noe proteiner Spiser ikke tre/isolasjon/jord eller annet materiale de lager reir i Problem: Hysteri, strukturelle ødeleggelser, smittespredning 8-9 arter forekommer jevnlig innendørs larver egg puppe

4 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Svart jordmaur (sukkermaur) Reir ute –Maur kommer inn kun tidlig på året –Behandling Tette der maurene kommer inn Endre forholdene utendørs Sperrebelte av kjemikalier –Ikke forebyggende sprøyting! –Ikke sprøytemidler i sandkasser! Reir inne –I isolasjon eller råttent trevirke –Kan bli veldig tallrike (opp mot 10 000 individer) –Behandling Spore opp reiret og behandle direkte Indirekte bekjempelse ved hjelp av åte –Ikke sprøyte langs lister og på flater – det tar kun liv av noen få arbeidere og må gjentas ofte

5

6 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Stokkmaur Reir i isolasjon eller råttent trevirke Mange reir henger sammen, satelittreir og hovedreir 1-5 dronninger (i ett eller flere reir?) Finnes i hele landet men er vanligst langs kysten i syd Behandling –Spore opp reiret og behandle direkte. Strukturen brytes opp om mulig. –Indirekte behandling av reiret ved hjelp av åte Ikke middel i alle vegger ”for å være sikker”

7

8

9 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Innførte småmaur Faraomaur & spøkelsesmaur Er veldig små (<2,5 mm), kan spre smitte Bygger ikke reir – lever i små grupper i hulrom Spres lett ved ”knoppskyting” – mange dronninger Bekjempelse kun med forgiftet åte, bruk av sprøytemidler kan få angrepet til å spre seg Kan ta mye tid – stor jobb

10 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Treskadedyr Insekter som lever av treverk –Bruker lang tid på å utvikle seg –Bygningsmessige vurderinger like viktig som å kjenne skadedyret Stripet borebille og husbukk –Identifisering, er angrepet aktivt? kartlegge mattilgangen (alder på treverk, mengde kjerneved, treslag) og forholdene (fuktighet og temperatur) for insektet

11 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Stripet borebille Hele landet til Troms Løv- og bartrevirke Ikke i kjerneved Må har det relativt fuktig –for fuktig for et helårsoppvarmet hus Behandling av hus –vesentlig ved reduksjon av fuktighet Behandling av enkeltgjenstander –Uttørking, frysing, oppvarming

12 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Stripet borebille Kjemisk bekjempelse –Sprøyting på overflaten Lite inntregning: 2-3 millimeter sjikt som blir liggende og hindrer ny egglegging Kun på ubehandlede overflater –Permetrin i oljeløsning er ikke tillatt brukt i boligrom i Sverige på grunn av mistanke om helseskade. FBI-innslag (07.02.2007) omhandler et slikt tilfelle i Norge. Oppfordring til å ikke bruke denne kombinasjonen i Norge Ikke kjemisk behandling før treverk, aktivitet og fuktighetsregulerende tiltak er vurdert Må ikke forveksles med myk borebille og brødbille

13 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Husbukk I begrensede deler av landet Kun i bartrevirke Ikke i kjerneved I tørt trevirke Raskest utvikling (og størst skade) i treverk under 20 år? Behandling av bygningsvirke –Bytte skadede stokker med kjerneved fra furu/lerk eller osp

14 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Husbukk Kjemisk bekjempelse –Overflatebehandling (se under stripet borebille) –Gassing (eget kurs i Sverige) Dreper alle billene umiddelbart Ingen beskyttelse mot senere angrep Ikke kjemisk behandling før aktivitet og trevirket i bygningen er vurdert Må ikke forveksles med blåbukk

15 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Forvekslingsarter I bark og ved (blåbukk og myk borebille) Råteskadet trevirke (råteborebille) puppekammer

16 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no husbukk blåbukk

17 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Skadedyr på tekstiler Produkter som består av ull, filt, fjær og pels (hornstoff) Må ha tilskudd av vitamin B Klesmøll (pelsmøll), brun pelsbille, museumsbille og vanlig pelsbille Vanlig pelsbille og museumsbiller lever også utendørs i Norge Fauna som vanligvis befinner seg i dyrebol og reir

18 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Skadedyr på tekstiler Behandling –støvsuging, banke og riste tepper, vasking av tøy, tett lagring av tøy, fryse eller varmebehandling –Siste utvei er punktsprøyting på vanskelige steder ved store angrep Ikke tåkesprøyting eller sprøyting av store arealer Ikke sprøyting på klær

19 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Oppsummering Punkter i protokoll Nabovarsel –Bolighus Åte utendørs (maur) gassing –Alle bekjempelser i bygninger hvor mange personer blir berørt Loft, kontorbygg, skoler, hotell, barnehager, industrilokaler, butikker, restauranter Mengde og type middel brukt –Oppgis alltid –Informasjonen bør følge huset Overflatebehandling av treverk Maurmidler inni vegger eller andre skjulte konstruksjoner Art –Viktig når det gjelder maur og treskadedyr –Hva er identifiseringen bygget på? Larver, spor eller voksne (treskadedyr, tekstilskadedyr) –Størrelsen på angrepet – hvor mange dyr, hvor store skader? Metode –Der hvor annet enn anbefalte metoder velges bør dette begrunnes i protokollen

20 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Oppsummering Vanlige feil ved bekjempelse Maur –Forebyggende sprøyting utendørs –Sprøyting innendørs som ikke er rettet mot reir Inn i alle vegger (typisk for stokkmaurproblem) Langs alle lister og på mange flater (typisk for problem med svart jordmaur) Treskadedyr –Kjemisk behandling før treverk, aktivitet og fuktighetsregulerende tiltak (stripet borebille) er vurdert –Mange forvekslingsarter: Blåbukk, myk borebille, brødbille og råteborebille skal ikke bekjempes –Unngå permetrin i kombinasjon med oljeprodukter Tekstilskadedyr –Tåkesprøyting eller sprøyting av store arealer –Sprøyting på tøy


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Maur, skadedyr i trevirke og skadedyr i tekstiler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google