Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem Avdeling for infeksjonsovervåking Anja Ramberg Sæther 10. september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem Avdeling for infeksjonsovervåking Anja Ramberg Sæther 10. september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem Avdeling for infeksjonsovervåking Anja Ramberg Sæther 10. september 2008

2 Innhold Revidert og utvidet prevalensmal (PIAH – Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helsetjenesten) Nytt navn! NOIS-sykehjem. Nytt overvåkingssystem for infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner for eldre (insidensregistrering).

3 Revidert og utvidet prevalensmal

4 Dagens prevalensundersøkelser Utført i norske sykehjem siden 2002 To nasjonale prevalensdager årlig Ca 40% av norske sykehjem deltok i 2007 Web-basert database siden 2004 Sykehjem kan ta ut egne rapporter Nasjonale og fylkesvise rapporter fra FHI

5 Del 1 Infeksjonsregistrering Hva er nytt? Nytt definisjonssett (McGeer 1991) Flere infeksjonstyper kan overvåkes (for eksempel gastroenteritt, primær blodbaneinfeksjon etc.) Forbedret web-database Basert på nåværende mal Revidert prevalensmal

6 Del 1 Infeksjonsregistrering Hva er nytt? Nytt definisjonssett (McGeer 1991) Flere infeksjonstyper kan overvåkes (for eksempel gastroenteritt, primær blodbaneinfeksjon etc.) Forbedret web-database Basert på nåværende mal Del 2 Antibiotikaregistrering Frivillig å delta For all systemisk antibiotika som gis undersøkelses- dagen registreres: Indikasjon Produktnavn Døgndose Behandlingsvarighet Adm. måte. Ny! Revidert prevalensmal

7 November 2008 Høringsrunde frist 3. september 3 kommuner har uttalt seg Stort sett positiv mottakelse, men kommentarer om at registreringen virker omfattende Behov for presisering av enkelte variabler i malene

8 NOIS-sykehjem Insidensregistrering av infeksjoner og antibiotikabruk

9 Hva er NOIS – sykehjem? Nytt! Norsk overvåkingssystem for infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem Kontinuerlig registrering av nye infeksjoner og systemisk antibiotikabruk Pilot våren 2008 (Oslo og Førde) Tilbud til undervisningssykehjemmene vinter 2009 (?)

10 Hvorfor NOIS-sykehjem? Optimalisere antibiotikabruk i tråd med nasjonal veileder (høst-08) Redusere antall infeksjoner Oppdage infeksjonsutbrudd Dokumentere kvalitet av opphold og behandling Utgangspunkt for jevnlige avdelingsmøter i institusjonen med gjennomgang av smittevernrutiner og prosedyrer.

11 Samarbeidspartnere Avd. for infeksjonsovervåking (SMAO) Avd. for legemiddelepidemiologi (EPLI) Antibiotikasenteret for primærmedisin (M. Lindbæk m. flere) Kompetansesenter for rasjonell antibiotikabruk i Helse Sør-Øst Pilotsykehjem Oslo/Helse Førde

12 Hva skal registreres? Urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, hudinfeksjoner og postoperative sårinfeksjoner (McGeers definisjoner) All systemisk antibiotikabruk

13 Fremgangsmåte når overvåkingsperioden starter 1.Tre definerte perioder per år à fire måneder 2.Beboere som utvikler infeksjon og/eller får systemiske antibiotika registreres fortløpende på et skjema (lege/sykepleier) 3.Når overvåkingsperioden er over, summeres data og sendes til FHI. 4.FHI analyserer data for bruk lokalt og nasjonalt

14 Eksempler på utfylling av skjema (1) Herr Hansen utvikler 16.10.07 tegn på hudinfeksjon med pussdannelse i et sår på venstre ankel med hevelse, rødhet og smerte. Temp 39ºC. Han sees på av tilsynslegen dagen etter og settes på Ery- Max kpsl. 250 mg x 4 i 10 dager.

15 Eksempel 1

16 Eksempler på utfylling av skjema (2) Etter 7 dager er såret fremdeles betent og mikrobiologisk prøvesvar gjør at lege velger å skifte til Diclocil kpsl. 500 mg x 4 med behandlingsvarighet 10 dager.

17 Eksempel 2

18 Eksempler på utfylling av skjema (3) Fru Monsen, 83 år gammel beboer, med kliniske tegn på urinveisinfeksjon den 02.07 og settes på Selexid tbl. 200 mg 1x3 i 7 dager, fra og med samme dato. To dager senere velger legevaktslege og sette henne på Apocillin 1,3g x 3 i 10 dager fordi hun har tegn på en nedre luftveisinfeksjon med økende hoste, temp>38°C og smerte over brystet.

19 Eksempel 3

20 Eksempler på utfylling av skjema (4) Tilsynslegen ved sykehjemmet velger den 2. mars 2007 å sette fru Berg profylaktisk på Hiprex 1 g X 2, for sine residiverende urinveisinfeksjoner. (Overvåkingsperiode 1. januar - 30. april)

21 Eksempel 4 Her oppgis det antall døgn pasienten får forebyggende behandling i overvåkingsperioden (her: tom 30. april 2007).

22 NOIS-sykehjem Pilotstudie i Oslo Overvåkingsperiode 1. april – 30. juni Sykehjem 1: –Sykehjemslegen gjennomførte registreringen Sykehjem 2: –Kvalitetssykepleier ved institusjonen var koordinator. En times undervisning for avdelingssykepleiere ved oppstart. Enkelt å gjennomføre

23 Pilotstudie - hovedresultater totalt ant beboere (ikke deltatt)255 (30) ant nye infeksjoner (ant beboere med infeksjon)59 (58) ant nye antibiotikakurer57 Insidensrater av infeksjoner (/1000 beboerdøgn)3,2 Insidensrater av antibiotikaforskrivning (/1000beb.døgn)3,1 ant beboere som får profylakse daglig.21

24 Eksempler på rapporter Hva kan NOIS-sykehjem gi kunnskap om?

25 Nasjonale tall utgjør her sykehjem1+ sykehjem2

26

27

28 Sykehjem (Nasjonalt) NLVIHUDUVI april8 (8)1 (2)6 (9) mai4 (10)3 (6)5 (9) juni0 (3)0 (1)9 (11)

29

30

31 *Definert døgndose: En teknisk verdi, med internasjonal enighet, som angir gjennomsnittlig døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne

32 Oppsummering Antibiotikaovervåking er svært nyttig for det enkelte sykehjem og for en nasjonal oversikt Fokus på antibiotikabruk i helseinstitusjoner i nytt nasjonalt strategidokument FHI legger opp til enkel gjennomføring med god datakvalitet Kan gjennomføres som: –del 2 i prevalensundersøkelsene (PIAH) –insidensregistrering (NOIS-sykehjem)


Laste ned ppt "Overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem Avdeling for infeksjonsovervåking Anja Ramberg Sæther 10. september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google